Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

lapset ja nuoret
"Napero-Finlandian voitto tuntuu kivalta, koska olen tavoitellut sitä jo kahden vuoden ajan" – Adele Huhtisen satu oli tuomariston mielestä ylivoimainen

"Na­pe­ro-Fin­lan­dian voitto tuntuu ki­val­ta, koska olen ta­voi­tel­lut sitä jo kahden vuoden ajan" – Adele Huh­ti­sen satu oli tuo­ma­ris­ton mie­les­tä yli­voi­mai­nen

18.10.2021 11:38
Tilaajille
Adele Huhtinen voitti Napero-Finlandian – katso tästä kaikki palkitut

Adele Huh­ti­nen voitti Na­pe­ro-Fin­lan­dian – katso tästä kaikki pal­ki­tut

18.10.2021 11:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten kiu­saa­mi­seen on puu­tut­ta­va jä­mä­käs­ti – mikä taho ottaa asiassa kopin?

04.09.2021 11:53
Tilaajille
Koulurauha julistetaan, mutta kuinka se säilytetään? – Tutkija: Kaikki mikä polkee toisen ihmisarvoa on väärinkohtelua

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mis­ar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 08:39
Tilaajille
Kuusamossa harrastuksen määritelmää halutaan uudessa hankkeessa laajentaa – Kepparikerho on mainio esimerkki harrastuksesta, sillä se on muutakin kuin tavoitteellista liikuntaa
Kolumni

Kuu­sa­mos­sa har­ras­tuk­sen mää­ri­tel­mää ha­lu­taan uudessa hank­kees­sa laa­jen­taa – Kep­pa­ri­ker­ho on mainio esi­merk­ki har­ras­tuk­ses­ta, sillä se on muu­ta­kin kuin ta­voit­teel­lis­ta lii­kun­taa

20.08.2021 04:00
Tilaajille
Harrastamisen Kuusamon mallille 90.000 euron valtionavustus – lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä

Har­ras­ta­mi­sen Kuu­sa­mon mal­lil­le 90.000 euron val­tion­avus­tus – lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suus har­ras­taa kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä

04.06.2021 10:07
Tilaajille
Vie lapset retkelle lähiluontoon – Tänään alkaa Lasten lintuviikko: "Pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä"

Vie lapset ret­kel­le lä­hi­luon­toon – Tänään alkaa Lasten lin­tu­viik­ko: "Pe­sin­nän merk­kien et­si­mi­sen voi aja­tel­la vaik­ka­pa haus­ka­na sa­la­po­lii­si­leik­ki­nä"

17.05.2021 04:00
Tilaajille
Lasten vaalit päästävät lapset ääneen: "On tärkeää, että lapsille jää positiivinen muistijälki äänestämisestä, jotta he täysi-ikäisinä äänioikeutettuina kokevat tärkeäksi osallistua päätöksentekoon"

Lasten vaalit pääs­tä­vät lapset ääneen: "On tär­keää, että lap­sil­le jää po­si­tii­vi­nen muis­ti­jäl­ki ää­nes­tä­mi­ses­tä, jotta he täy­si-ikäi­si­nä ää­ni­oi­keu­tet­tui­na kokevat tär­keäk­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon"

16.05.2021 12:00
Tilaajille
Jaossa miljoona euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi, josta 77 000 euroa Pohjois-Pohjanmaalle – haku auki 15. toukokuuta saakka

Jaossa mil­joo­na euroa nuorten har­ras­tus- ja ke­sä­toi­min­nan li­sää­mi­sek­si, josta 77 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – haku auki 15. tou­ko­kuu­ta saakka

25.04.2021 04:00
Tilaajille
Nuorisovaltuusto ja valtuusto yhteiseen kokoukseen Taivalkoskella – kunnanvaltuusto hyväksyi lapsi- ja nuorisosuunnitelman

Nuo­ri­so­val­tuus­to ja val­tuus­to yh­tei­seen ko­kouk­seen Tai­val­kos­kel­la – kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi lapsi- ja nuo­ri­so­suun­ni­tel­man

24.04.2021 04:00
Tilaajille
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

07.04.2021 19:00
Lukijalta: Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le har­ras­tus

09.02.2021 11:00
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Hyvä koululaisen Äiti ja Isä, täällä viestii kasvattajakumppaninne koulusta
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Hyvä kou­lu­lai­sen Äiti ja Isä, täällä viestii kas­vat­ta­ja­kump­pa­nin­ne kou­lus­ta

27.01.2021 15:01 1
Tilaajille
Oppivelvollisuuden ikärajan nosto vaivihkaa läpi eduskunnassa – nyt kuntien täytyy toimia, vaikka budjettikirjoissa tuskin on vielä saraketta päätöksestä koituvalle menoerälle

Op­pi­vel­vol­li­suu­den ikä­ra­jan nosto vai­vih­kaa läpi edus­kun­nas­sa – nyt kuntien täytyy toimia, vaikka bud­jet­ti­kir­jois­sa tuskin on vielä sa­ra­ket­ta pää­tök­ses­tä koi­tu­val­le me­no­eräl­le

23.12.2020 15:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Joulu on ennen kaikkea lasten juhla – kes­ki­ty­tään tänä vuonna tun­nel­maan

19.12.2020 18:00

Lu­ki­jal­ta: Oletko koskaan aja­tel­lut, kuinka pahalta ki­roi­le­mi­nen kuu­los­taa?

16.12.2020 17:25
"Koulujen useamman viikon joululoma voi kiristää tunnelmaa kotona, jos taustalla on huolia jo pidemmältä ajalta" – MLL:n Lasten ja nuorten puhelin sekä chat vastaavat joululomalla päivittäin

"Kou­lu­jen useam­man viikon jou­lu­lo­ma voi ki­ris­tää tun­nel­maa kotona, jos taus­tal­la on huolia jo pi­dem­mäl­tä ajalta" – MLL:n Lasten ja nuorten puhelin sekä chat vas­taa­vat jou­lu­lo­mal­la päi­vit­täin

13.12.2020 04:00
Tilaajille
Ansa iloitsee harrastusten jatkumisesta – Koillismaalla löytyy kesätekemistä lapsille koronasta huolimatta

Ansa iloit­see har­ras­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta – Koil­lis­maal­la löytyy ke­sä­te­ke­mis­tä lap­sil­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

17.06.2020 18:00
Tilaajille