Talviliikunta
Kylmät päivät palaavat, mutta Kuusamossa on suljettu monet luistelualueet tältä talvelta – maanantaina lämpötila nousi jopa yli 9 asteeseen

Kylmät päivät pa­laa­vat, mutta Kuu­sa­mos­sa on sul­jet­tu monet luis­te­lu­alueet tältä tal­vel­ta – maa­nan­tai­na läm­pö­ti­la nousi jopa yli 9 as­tee­seen

22.03.2022 12:54
Tilaajille
Mitä eroa on lumikengällä, liukulumikengällä ja metsäsuksella? Kaikilla on oma käyttötarkoituksensa, eikä mikään niistä ole paras joka tilanteessa

Mitä eroa on lu­mi­ken­gäl­lä, liu­ku­lu­mi­ken­gäl­lä ja met­sä­suk­sel­la? Kai­kil­la on oma käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa, eikä mikään niistä ole paras joka ti­lan­tees­sa

27.12.2021 13:14 2
Tilaajille
Retkiluistelun harrastaja Aaro Lehtomäki odotti monta vuotta ja auraa nyt rataa Livojärvelle– "Jos tulee kova tuisku ja sitten on penkkaa 40 senttiä, niin se on  tekemätön paikka"

Ret­ki­luis­te­lun har­ras­ta­ja Aaro Leh­to­mä­ki odotti monta vuotta ja auraa nyt rataa Li­vo­jär­vel­le– "Jos tulee kova tuisku ja sitten on penkkaa 40 sent­tiä, niin se on te­ke­mä­tön paikka"

03.12.2021 11:00
Tilaajille
Hiihtolomakursseilla kuusi oppituntia laskettelusta ja lautailusta Rukalla – kaupunki kustantaa osan

Hiih­to­lo­ma­kurs­seil­la kuusi op­pi­tun­tia las­ket­te­lus­ta ja lau­tai­lus­ta Rukalla – kau­pun­ki kus­tan­taa osan

03.03.2021 15:00
Tilaajille
Taivalkoskelle uusia talvireittejä – "Kerätään kokemuksia ja palautetta reiteistä sekä testataan, mitä niiden kunnossapito vaatii"

Tai­val­kos­kel­le uusia tal­vi­reit­te­jä – "Ke­rä­tään ko­ke­muk­sia ja pa­lau­tet­ta rei­teis­tä sekä tes­ta­taan, mitä niiden kun­nos­sa­pi­to vaatii"

01.03.2021 19:00 1
Tilaajille
"Tämä on hyvä systeemi" – Taisto Tuomivaara katsoi netistä, milloin latu on valmis, naapurikunnassa niin ei vielä voi tehdä

"Tämä on hyvä sys­tee­mi" – Taisto Tuo­mi­vaa­ra katsoi ne­tis­tä, milloin latu on valmis, naa­pu­ri­kun­nas­sa niin ei vielä voi tehdä

30.11.2020 04:00
Tilaajille
Korona vaikuttaa myös elintapoihin – Noin joka neljäs vastaaja arvioi ruokailutottumustensa muuttuneen parempaan suuntaan ja joka neljäs huonompaan suuntaan

Korona vai­kut­taa myös elin­ta­poi­hin – Noin joka neljäs vas­taa­ja arvioi ruo­kai­lu­tot­tu­mus­ten­sa muut­tu­neen pa­rem­paan suun­taan ja joka neljäs huo­nom­paan suun­taan

23.04.2020 16:42
Vitivalkoisella lumella liukuen – Liukulumikenkäillessä on helppo pysähtyä ihailemaan luonnon kauneutta

Vi­ti­val­koi­sel­la lumella liukuen – Liu­ku­lu­mi­ken­käil­les­sä on helppo py­säh­tyä ihai­le­maan luonnon kau­neut­ta

12.03.2020 08:00
Tilaajille