Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kevät
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

20.05.2023 17:00
Tilaajille
Metsähallitus tarkastaa vuosittain satoja metsojen soitimia – Myöhäinen kevät on vaikuttanut soidinmenojen ajankohtaan

Met­sä­hal­li­tus tar­kas­taa vuo­sit­tain satoja met­so­jen soi­ti­mia – Myö­häi­nen kevät on vai­kut­ta­nut soi­din­me­no­jen ajan­koh­taan

15.05.2023 15:04
Tilaajille
Rukalla säilöntäaika on nyt parhaimmillaan – kiirettä pitää, kun kesäasiakkaille tehdään kaikki valmiiksi ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

Rukalla säi­lön­tä­ai­ka on nyt par­haim­mil­laan – kii­ret­tä pitää, kun ke­sä­asiak­kail­le tehdään kaikki val­miik­si ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

11.05.2023 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Kuusamolainen urheilee keväällä, mutta liikuntaa se ei ole
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­nen ur­hei­lee ke­vääl­lä, mutta lii­kun­taa se ei ole

28.04.2023 04:00
Tilaajille
Tulvahuippu Oulangalle ja Iijoelle on tulossa noin kolmen viikon kuluttua, kunnon kohinoita ei ole lupeissa tänä keväänä – veppikamera näyttää Kiutakönkäältä nyt jatkuvaa videota

Tul­va­huip­pu Ou­lan­gal­le ja Ii­joel­le on tulossa noin kolmen viikon ku­lut­tua, kunnon ko­hi­noi­ta ei ole lu­peis­sa tänä keväänä – vep­pi­ka­me­ra näyttää Kiu­ta­kön­kääl­tä nyt jat­ku­vaa videota

20.04.2023 11:02
Tilaajille
Sadekuuroja, jatkuvaa sadetta ja aurinkoisina hetkinä kesäisiä lämpötiloja – valmistujaisviikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla epävakainen

Sa­de­kuu­ro­ja, jat­ku­vaa sadetta ja au­rin­koi­si­na hetkinä ke­säi­siä läm­pö­ti­lo­ja – val­mis­tu­jais­vii­kon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la epä­va­kai­nen

30.05.2022 19:09
Tilaajille
Hyönteistutkija: Seuraavat viikot ratkaisevat, miten paljon hyttysiä inisee kesällä pohjoisessa – Hyttyskesä on jo alkanut osassa maata

Hyön­teis­tut­ki­ja: Seu­raa­vat viikot rat­kai­se­vat, miten paljon hyt­ty­siä inisee kesällä poh­joi­ses­sa – Hyt­tys­ke­sä on jo alkanut osassa maata

06.05.2022 18:17 1
Tilaajille
Sää kylmenee huhtikuun viimeisellä viikolla – vappua vietetään muutaman asteen lämmössä

Sää kyl­me­nee huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la – vappua vie­te­tään muu­ta­man asteen läm­mös­sä

25.04.2022 08:57
Tilaajille
Lämpö toi jo riesan sorateille, tulvasta ennustetaan keskimääräistä – "Saatamme tässä vaiheessa toppuutella Karhunkierrokselle haluavia, että kannattaa odottaa toukokuun loppupuolelle"

Lämpö toi jo riesan so­ra­teil­le, tul­vas­ta en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä – "Saa­tam­me tässä vai­hees­sa top­puu­tel­la Kar­hun­kier­rok­sel­le ha­lua­via, että kan­nat­taa odottaa tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­le"

22.04.2022 04:00
Tilaajille
Sulaminen alkaa Koillismaalla paksuilta hangilta, pääsiäissää on tavanomainen – metsäkoneurakoijalle Määttälänvaaralla on nyt mitä parhaimmat työkelit

Su­la­mi­nen alkaa Koil­lis­maal­la pak­suil­ta han­gil­ta, pää­siäis­sää on ta­van­omai­nen – met­sä­ko­ne­ura­koi­jal­le Määt­tä­län­vaa­ral­la on nyt mitä par­haim­mat työ­ke­lit

15.04.2022 12:00
Tilaajille
Viherrakentaminen viikkoja myöhässä: "Töihin päästään vasta kun routa on sulanut" – Kotipuutarhurinkaan ei silti kannata hätääntyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syyhyävien sormien esteenä

Vi­her­ra­ken­ta­mi­nen viik­ko­ja myö­häs­sä: "Töihin pääs­tään vasta kun routa on su­la­nut" – ­Ko­ti­puu­tar­hu­rin­kaan ei silti kannata hä­tään­tyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syy­hyä­vien sormien esteenä

14.04.2022 08:46
Tilaajille
"Kevät ei pääse vielä ollenkaan vauhtiin" – kylmä viima iskee idästä ja lunta tupruttaa huhtikuun aluksi

"Kevät ei pääse vielä ol­len­kaan vauh­tiin" – kylmä viima iskee idästä ja lunta tup­rut­taa huh­ti­kuun aluksi

04.04.2022 08:16
Tilaajille
"Keskilämpötilat tippuvat jopa miinus 10 asteen paikkeille" – lumi muutti Koillismaalla sulat pinnat nopeasti valkoisiksi, ja sade hiipuu vasta lauantaina ennen sään muutosta

"Kes­ki­läm­pö­ti­lat tip­pu­vat jopa miinus 10 asteen paik­keil­le" – lumi muutti Koil­lis­maal­la sulat pinnat no­peas­ti val­koi­sik­si, ja sade hiipuu vasta lauan­tai­na ennen sään muu­tos­ta

25.03.2022 11:00
Tilaajille
Kylmät päivät palaavat, mutta Kuusamossa on suljettu monet luistelualueet tältä talvelta – maanantaina lämpötila nousi jopa yli 9 asteeseen

Kylmät päivät pa­laa­vat, mutta Kuu­sa­mos­sa on sul­jet­tu monet luis­te­lu­alueet tältä tal­vel­ta – maa­nan­tai­na läm­pö­ti­la nousi jopa yli 9 as­tee­seen

22.03.2022 12:54
Tilaajille
Luonto herää kevääseen, Jykä palasi Ruotsista Kuusamoon

Luonto herää ke­vää­seen, Jykä palasi Ruot­sis­ta Kuu­sa­moon

13.03.2022 17:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Keväthän on uuden alkua, kukapa ei hullaantuisi?
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Ke­vät­hän on uuden alkua, kukapa ei hul­laan­tui­si?

12.03.2022 12:00
Tilaajille
Lämpötila nousee pian plussan puolelle – katso, millaista säätyyppiä luvataan pohjoiseen huhti-kesäkuussa

Läm­pö­ti­la nousee pian plussan puo­lel­le – katso, mil­lais­ta sää­tyyp­piä lu­va­taan poh­joi­seen huh­ti-ke­sä­kuus­sa

09.03.2022 11:58
Tilaajille
“Jos 150 onkijaa tulee, niin se on jo hyvä” – näillä näkymin Kuusamon pilkkiviikko järjestetään, mutta kävijäennätyksiä ei odotella

“Jos 150 onkijaa tulee, niin se on jo hyvä” – näillä näkymin Kuu­sa­mon pilk­ki­viik­ko jär­jes­te­tään, mutta kä­vi­jä­en­nä­tyk­siä ei odo­tel­la

13.02.2022 15:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Kärsitkö siitepölyallergiasta?

Viikon ky­sy­mys: Kär­sit­kö sii­te­pö­lyal­ler­gias­ta?

02.06.2021 04:00 1
Tilaajille