Kevät
Viimeisin 12 tuntia
Kuusamoon satoi perjantaina niin paljon lunta, että meteorologi ei ollut uskoa lukuja: "Kyllä se on mahdollinen, mutta vähän epäilyttävä" – Yhtä voimakasta sadetta ei ollut missään muualla

Kuu­sa­moon satoi per­jan­tai­na niin paljon lunta, että me­teo­ro­lo­gi ei ollut uskoa lukuja: "Kyllä se on mah­dol­li­nen, mutta vähän epäi­lyt­tä­vä" – Yhtä voi­ma­kas­ta sadetta ei ollut missään muualla

18:16 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Toukokuinen lumipyry iskee rajusti Pohjois-Pohjanmaan itäosiin – Oulun seudulla lumikertymä jäänee muutamaan senttiin, mutta kesärenkailla saa olla tarkkana: "Illalla tienpinnat voivat jäätyä"

Tou­ko­kui­nen lu­mi­py­ry iskee rajusti Poh­jois-Poh­jan­maan itäo­siin – Oulun seu­dul­la lu­mi­ker­ty­mä jäänee muu­ta­maan sent­tiin, mutta ke­sä­ren­kail­la saa olla tark­ka­na: "Il­lal­la tien­pin­nat voivat jäätyä"

06.05.2021 21:39
Tilaajille
Viikko
Käy tästä katsomassa virtuaalisesti Kiutaköngästä – äitienpäivänä tarjolla viileitä kevätretkiä, lämpeneminen ja tulvien nousu alkaa ensi viikolla

Käy tästä kat­so­mas­sa vir­tuaa­li­ses­ti Kiu­ta­kön­gäs­tä – äi­tien­päi­vä­nä tar­jol­la vii­lei­tä ke­vät­ret­kiä, läm­pe­ne­mi­nen ja tulvien nousu alkaa ensi vii­kol­la

06.05.2021 04:00
Tilaajille
Lisää henkilökuntaa, täysi kalenteri lokakuulle asti – Kuusamossa rempataan nyt tohinalla vanhaa mökkikantaa uuteen uskoon: ”Välillä joutuu myymään eioota”

Lisää hen­ki­lö­kun­taa, täysi ka­len­te­ri lo­ka­kuul­le asti – Kuu­sa­mos­sa rem­pa­taan nyt to­hi­nal­la vanhaa mök­ki­kan­taa uuteen uskoon: ”Vä­lil­lä joutuu myymään eioota”

05.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Shortsit ja jäätelöt esille, kesän tulolle ei voi pian mitään – ensi viikolla Koillismaallakin 20 asteen kelit?

Short­sit ja jää­te­löt esille, kesän tulolle ei voi pian mitään – ensi vii­kol­la Koil­lis­maal­la­kin 20 asteen kelit?

04.05.2021 15:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Kelirikkoa Pudasjärven ja Koillismaan sorateillä – Aluevastaava: "Kelirikko on piinannut tienkäyttäjiä koko huhtikuun, eikä loppua ole näkyvissä"

Ke­li­rik­koa Pu­das­jär­ven ja Koil­lis­maan so­ra­teil­lä – Alue­vas­taa­va: "Ke­li­rik­ko on pii­nan­nut tien­käyt­tä­jiä koko huh­ti­kuun, eikä loppua ole nä­ky­vis­sä"

26.04.2021 14:19
Tilaajille
Poliisilaitokset valvovat kovia ylinopeuksia tehostetusti ensi viikolla – "Kevätaikaan valvonta tulee erityiseen tarpeeseen"

Po­lii­si­lai­tok­set val­vo­vat kovia yli­no­peuk­sia te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Ke­vä­tai­kaan val­von­ta tulee eri­tyi­seen tar­pee­seen"

18.04.2021 04:00
Lumi sulaa, kun kevään lämpöaalto saavuttaa Lapin –Hiihtokeskuksissa lasketellaan jopa äitienpäivään saakka

Lumi sulaa, kun kevään läm­pöaal­to saa­vut­taa Lapin –Hiih­to­kes­kuk­sis­sa las­ke­tel­laan jopa äi­tien­päi­vään saakka

14.04.2021 18:36
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Miksi osallistuisin kulutusjuhliin – elpyykö ihminen siten?
Kolumni Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Miksi osal­lis­tui­sin ku­lu­tus­juh­liin – elpyykö ihminen siten?

13.04.2021 04:00
Tilaajille
Tiesitkö, paljonko Koillismaalla on moottoripyöriä? – suomalaiset innostuivat viime vuonna hankkimaan ajokortteja, lue tästä asiantuntijan neuvot ajopelin keväthuoltoon

Tie­sit­kö, pal­jon­ko Koil­lis­maal­la on moot­to­ri­pyö­riä? – suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat viime vuonna hank­ki­maan ajo­kort­te­ja, lue tästä asian­tun­ti­jan neuvot ajo­pe­lin ke­vät­huol­toon

10.04.2021 17:59
Tilaajille
Hangille humps! – Lue tästä kevätretkeilijän vinkit, aamun hankikelistä voi tulla iltapäivällä lumisohjossa rämpimistä

Han­gil­le humps! – Lue tästä ke­vät­ret­kei­li­jän vinkit, aamun han­ki­ke­lis­tä voi tulla il­ta­päi­väl­lä lu­mi­soh­jos­sa räm­pi­mis­tä

09.04.2021 12:20
Tilaajille
Vanhemmat
Aurinko houkuttelee heikoille kevätjäille, maaliskuussa hukkui neljä ihmistä – katso vinkit turvalliseen jäällä liikkumiseen

Aurinko hou­kut­te­lee hei­koil­le ke­vät­jäil­le, maa­lis­kuus­sa hukkui neljä ihmistä – katso vinkit tur­val­li­seen jäällä liik­ku­mi­seen

07.04.2021 19:00
Sylvi, 3, nosti ensimmäisen kalansa Kuusamojärvestä – Pilkille mielii nyt moni, sillä jäällä riittää tilaa ilman ihmisjoukkoja

Sylvi, 3, nosti en­sim­mäi­sen kalansa Kuu­sa­mo­jär­ves­tä – Pil­kil­le mielii nyt moni, sillä jäällä riittää tilaa ilman ih­mis­jouk­ko­ja

04.04.2021 04:00
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen vieraskolumni: "Se ääliö riipusti pikkusuolaiset seinälle kolme päivää liian aikaisin" – kuivaliha räystäiden alla ja muita kuusamolaisia kevään merkkejä

Anselmi Pit­kä­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Se ääliö rii­pus­ti pik­ku­suo­lai­set sei­näl­le kolme päivää liian ai­kai­sin" – kui­va­li­ha räys­täi­den alla ja muita kuu­sa­mo­lai­sia kevään merk­ke­jä

13.03.2021 04:00
Tilaajille
Viikon Kysymys: Mikä näistä tuo sinulle eniten kevätmieltä?

Viikon Ky­sy­mys: Mikä näistä tuo sinulle eniten ke­vät­miel­tä?

03.03.2021 04:00
Tilaajille
Joulu tulee, valoa kohti mennään – tanssia voi itsekseenkin, vaikka pidemmän päälle siitä ei mitään hyötyä ole
Kolumni Janne Kaikkkonen

Joulu tulee, valoa kohti mennään – tanssia voi it­sek­seen­kin, vaikka pi­dem­män päälle siitä ei mitään hyötyä ole

21.12.2020 04:01
Tilaajille
Kun työ on intohimo - opiskelulla hankitaan lisää tietotaitoa

Kun työ on in­to­hi­mo - opis­ke­lul­la han­ki­taan lisää tie­to­tai­toa

04.06.2020 18:00
Tilaajille
Kevät toi kelirikon Koillismaalle – tiet selvinneet hyvin talvesta

Kevät toi ke­li­ri­kon Koil­lis­maal­le – tiet sel­vin­neet hyvin tal­ves­ta

11.05.2020 19:05
Tilaajille
Koronan vuoksi hiihto on maistunut - Erkki Oinas on sivakoinut tänä talvena jo 2 000 kilometriä

Koronan vuoksi hiihto on mais­tu­nut - Erkki Oinas on si­va­koi­nut tänä talvena jo 2 000 ki­lo­met­riä

05.05.2020 13:43
Tilaajille