Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Luontokuvaus
Pohjoissuomalaiset menestyivät Vuoden Luontokuva -kisassa – kuusamolaisen kuvaajan tallentama oravan ravistus oli yksi voittajista

Poh­jois­suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät Vuoden Luon­to­ku­va -ki­sas­sa – kuu­sa­mo­lai­sen ku­vaa­jan tal­len­ta­ma oravan ra­vis­tus oli yksi voit­ta­jis­ta

30.10.2023 15:10
Tilaajille
"Mennään Hannun jäljillä, mutta haluamme mukaan myös uuden sukupolven aaltoa" – lähes kolmekymppinen Kuusamo Nature Photo tarjosi monipuolisen kattauksen luontoa ja kuvaa

"Men­nään Hannun jäl­jil­lä, mutta ha­luam­me mukaan myös uuden su­ku­pol­ven aaltoa" – lähes kol­me­kymp­pi­nen Kuusamo Nature Photo tarjosi mo­ni­puo­li­sen kat­tauk­sen luontoa ja kuvaa

17.09.2023 04:00
Tilaajille
Nature Photossa luvassa äärimmäisiä olosuhteita ja Hannu Hautalan muistonäyttely – päänäyttely kertoo suomalaisen suon tarinan

Nature Pho­tos­sa luvassa ää­rim­mäi­siä olo­suh­tei­ta ja Hannu Hau­ta­lan muis­to­näyt­te­ly – ­pää­näyt­te­ly kertoo suo­ma­lai­sen suon tarinan

06.09.2023 11:00
Tilaajille
Näyttely upeista diavedoksista Kuusamo Nature Photoon ja muistokirja luontokuvakeskuksessa – Näin Hannu Hautalaa muistetaan

Näyt­te­ly upeista dia­ve­dok­sis­ta Kuusamo Nature Photoon ja muis­to­kir­ja luon­to­ku­va­kes­kuk­ses­sa – Näin Hannu Hau­ta­laa muis­te­taan

04.08.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Hannu Hautalan elämäntyötä muistettava
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hannu Hau­ta­lan elä­män­työ­tä muis­tet­ta­va

27.07.2023 17:07 1
Tilaajille
Ahkeruus toi onnen – Näin Hannu Hautalaa muistellaan: "Hän ei pantannut tietoja, ja opetti minulle paljon sellaisia asioita luonnosta, joita ei löydy kirjojen kansista tai muilta ihmisiltä"

Ah­ke­ruus toi onnen – Näin Hannu Hau­ta­laa muis­tel­laan: "Hän ei pan­tan­nut tie­to­ja, ja opetti minulle paljon sel­lai­sia asioita luon­nos­ta, joita ei löydy kir­jo­jen kan­sis­ta tai muilta ih­mi­sil­tä"

24.07.2023 04:00
Tilaajille
Viikon visa: Mitä kaikkea tiedät luontokuvauksesta?

Viikon visa: Mitä kaikkea tiedät luon­to­ku­vauk­ses­ta?

21.07.2023 18:00
Tilaajille
Hannu Hautala jätti ison jäljen maailmaan
Pääkirjoitus

Hannu Hautala jätti ison jäljen maail­maan

21.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Hannu Hautala oli kova tekemään töitä, mutta myös pidetty seuramies – Ystävät muistelevat edesmennyttä luontokuvaaja

Hannu Hautala oli kova te­ke­mään töitä, mutta myös pidetty seu­ra­mies – Ystävät muis­te­le­vat edes­men­nyt­tä luon­to­ku­vaa­ja

20.07.2023 17:00
Tilaajille
Luontokuvaaja Hannu Hautala on kuollut

Luon­to­ku­vaa­ja Hannu Hautala on kuollut

20.07.2023 09:05 3
Tilaajille
Näillä kuusamolaisen luontokuvaaja Mikko Oivukan vinkeillä sinäkin pääset alkuun luontokuvauksessa

Näillä kuu­sa­mo­lai­sen luon­to­ku­vaa­ja Mikko Oivukan vin­keil­lä sinäkin pääset alkuun luon­to­ku­vauk­ses­sa

11.06.2023 04:00
Tilaajille
Taiteellista johtajaa ei jännitä, vaikka luontokuvatapahtuma laitettiin uuteen uskoon – koettavana katoavaa maataidetta ja eräsometusta: "Toivon, että kävijät löytäisivät vau-hetkiä"

Tai­teel­lis­ta joh­ta­jaa ei jän­ni­tä, vaikka luon­to­ku­va­ta­pah­tu­ma lai­tet­tiin uuteen uskoon – koet­ta­va­na ka­toa­vaa maa­tai­det­ta ja erä­so­me­tus­ta: "Toi­von, että kävijät löy­täi­si­vät vau-het­kiä"

06.09.2022 04:00
Tilaajille
Paavikin sai taidekirjan Kuusamosta ja nyt luonnonsuojelua taiteen keinoin tekevä ryhmä kutsuu yleisöä mukaan työpajoihin

Paa­vi­kin sai tai­de­kir­jan Kuu­sa­mos­ta ja nyt luon­non­suo­je­lua taiteen keinoin tekevä ryhmä kutsuu yleisöä mukaan työ­pa­joi­hin

02.09.2022 12:29
Tilaajille
Timo Törmänen konttaa kotipihallaan ja kerää kummeksuvia katseita: "Naapuri kysyi, pitääkö viedä Niuanniemeen"

Timo Tör­mä­nen konttaa ko­ti­pi­hal­laan ja kerää kum­mek­su­via kat­sei­ta: "Naa­pu­ri kysyi, pitääkö viedä Niuan­nie­meen"

08.05.2022 12:00
Tilaajille
Instagramin kauniista kuvista saa väärän käsityksen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epärealistisen koskematonta luontoa ja uhanalaisia eläimiä, koska algoritmi suosii kiiltokuvia

Ins­ta­gra­min kau­niis­ta kuvista saa väärän kä­si­tyk­sen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epä­rea­lis­ti­sen kos­ke­ma­ton­ta luontoa ja uhan­alai­sia eläi­miä, koska al­go­rit­mi suosii kiil­to­ku­via

17.04.2022 12:00 2
Tilaajille
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

14.03.2022 08:28
Tilaajille
Jari Romppainen kertoo, miltä tuntui kun miljoonien seuraajien tilit alkoivat jakaa hänen revontulikuviaan – ranualainen opettaja hurahti valokuvaukseen, kun hänen ruskakuvansa löysi yleisön Instagramista

Jari Romp­pai­nen kertoo, miltä tuntui kun mil­joo­nien seu­raa­jien tilit al­koi­vat jakaa hänen re­von­tu­li­ku­viaan – ra­nua­lai­nen opet­ta­ja hurahti va­lo­ku­vauk­seen, kun hänen rus­ka­ku­van­sa löysi yleisön Ins­ta­gra­mis­ta

13.03.2022 12:00
Tilaajille