Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Heikot jäät
Suolijärvien jäät voivat olla tänä talvena arvaamattomia – sähköenergian tarve voi aiheuttaa säännöstellyissä vesistöissä tavanomaisesta poikkeavia juoksutuksia

Suo­li­jär­vien jäät voivat olla tänä talvena ar­vaa­mat­to­mia – säh­kö­ener­gian tarve voi ai­heut­taa sään­nös­tel­lyis­sä ve­sis­töis­sä ta­van­omai­ses­ta poik­kea­via juok­su­tuk­sia

14.01.2023 04:00
Tilaajille
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos harjoittelee pintapelastamista Petälammella

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos har­joit­te­lee pin­ta­pe­las­ta­mis­ta Pe­tä­lam­mel­la

07.11.2022 15:09
Tilaajille
Kolme henkilöä joutui veden varaan moottorikelkan ja ahkion pudottua jäihin Taivalkoskella

Kolme hen­ki­löä joutui veden varaan moot­to­ri­kel­kan ja ahkion pu­dot­tua jäihin Tai­val­kos­kel­la

03.04.2022 14:46
Kuusamon evo varoittaa todellista vaarasta Torankijärvellä – "Huolestuttavinta oli, että kohvajäätä oli vain 15 senttiä"

Kuu­sa­mon evo va­roit­taa to­del­lis­ta vaa­ras­ta To­ran­ki­jär­vel­lä – "Huo­les­tut­ta­vin­ta oli, että koh­va­jää­tä oli vain 15 sent­tiä"

17.03.2022 04:01
Tilaajille
Kevätjäiden vaarallisuus näkyy moottorikelkkojen onnettomuuksissa – pelastuspuvut ja naskalit käyttöön

Ke­vät­jäi­den vaa­ral­li­suus näkyy moot­to­ri­kelk­ko­jen on­net­to­muuk­sis­sa – pe­las­tus­pu­vut ja nas­ka­lit käyt­töön

14.03.2022 12:13
Tilaajille
Moottorikelkkailija vajosi Kuusamossa olemattomaan jäähän, jonka lumi peitti – palomestari ei lähtisi nyt jäille jalkaisinkaan ilman varmaa tietoa

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja vajosi Kuu­sa­mos­sa ole­mat­to­maan jäähän, jonka lumi peitti – pa­lo­mes­ta­ri ei lähtisi nyt jäille jal­kai­sin­kaan ilman varmaa tietoa

13.04.2021 18:26
Tilaajille
Poroisäntä: Hiehojen karkaaminen ei porojen syy – "En olisi toivonut, että kenenkään eläimille käy näin"

Po­roi­sän­tä: Hie­ho­jen kar­kaa­mi­nen ei porojen syy – "En olisi toi­vo­nut, että ke­nen­kään eläi­mil­le käy näin"

13.12.2020 20:22
Tilaajille
Karjatilallisille 15 000 euron vahingot, kun seitsemän tiinettä hiehoa hukkui Kirpistöllä torstaina

Kar­ja­ti­lal­li­sil­le 15 000 euron va­hin­got, kun seit­se­män tii­net­tä hiehoa hukkui Kir­pis­töl­lä tors­tai­na

13.12.2020 20:24
Tilaajille
Ihmisen luultiin vajonneen heikkoihin jäihin Posiolla – Pelastuslaitos singahti paikalle

Ihmisen luul­tiin va­jon­neen heik­koi­hin jäihin Po­siol­la – Pe­las­tus­lai­tos sin­gah­ti pai­kal­le

05.12.2020 13:13
Tilaajille
Oivanjärvestä kalastettiin poro: "Heikot jäät eivät kestä joka paikasta oikaista"

Oi­van­jär­ves­tä ka­las­tet­tiin poro: "Heikot jäät eivät kestä joka pai­kas­ta oi­kais­ta"

25.11.2020 20:31
Tilaajille
Katso dramaattinen video: Hyinen Simojoki oli viedä Sinni-koiran mukanaan – Hirvenpyytäjien kaukonäköisyys pelasti lopulta jäihin juuttuneen koiran

Katso dra­maat­ti­nen video: Hyinen Si­mo­jo­ki oli viedä Sin­ni-koi­ran mu­ka­naan – Hir­ven­pyy­tä­jien kau­ko­nä­köi­syys pelasti lopulta jäihin juut­tu­neen koiran

23.11.2020 16:06
Tilaajille
Metsästäjä jäi pinteeseen pelastaessaan koiraansa heikoilta jäiltä – pelastuslaitos auttoi miehen rantaan, koira menehtyi

Met­säs­tä­jä jäi pin­tee­seen pe­las­taes­saan koi­raan­sa hei­koil­ta jäiltä – pe­las­tus­lai­tos auttoi miehen ran­taan, koira me­neh­tyi

10.11.2020 16:00
Tilaajille
Pelastuslaitos pelasti veteen tippuneita poroja Kuusamossa – jäät ovat nyt erittäin hauraita

Pe­las­tus­lai­tos pelasti veteen tip­pu­nei­ta poroja Kuu­sa­mos­sa – jäät ovat nyt erit­täin hau­rai­ta

25.10.2020 20:02
Viranomaiset varoittavat heikentyneistä jäistä – Palomestari: "Järvenjäät ovat nyt hyvin vaihtelevat, samalla järvellä saattaa olla kestävämpiä kohtia, mutta myös petollisia sulapaikkoja"

Vi­ran­omai­set va­roit­ta­vat hei­ken­ty­neis­tä jäistä – Pa­lo­mes­ta­ri: "Jär­ven­jäät ovat nyt hyvin vaih­te­le­vat, samalla jär­vel­lä saattaa olla kes­tä­väm­piä kohtia, mutta myös pe­tol­li­sia su­la­paik­ko­ja"

06.05.2020 20:00
Tilaajille
Jäällä pitää olla varovainen – teräsjää on nyt tavanomaista ohuempaa

Jäällä pitää olla va­ro­vai­nen – te­räs­jää on nyt ta­van­omais­ta ohuem­paa

25.04.2020 11:28
Koillismaalla jääkannen paksuus vaihtelee – Kitkajärvellä Kuumalahdessa jää kantaa juuri ja juuri moottorikelkkaa, Tolvanselällä on voinut ajaa autolla: "Jäälle lähtiessä järki päässä"

Koil­lis­maal­la jää­kan­nen paksuus vaih­te­lee – Kit­ka­jär­vel­lä Kuu­ma­lah­des­sa jää kantaa juuri ja juuri moot­to­ri­kelk­kaa, Tol­van­se­läl­lä on voinut ajaa au­tol­la: "Jäälle läh­ties­sä järki päässä"

23.01.2020 09:48
Tilaajille
Tiesitkö kuinka jää vahvistetaan tonnin kantokuntoon? Esa Kurvinen näyttää: ”Ensi viikolla saatetaan päästä nuotalle”

Tie­sit­kö kuinka jää vah­vis­te­taan tonnin kan­to­kun­toon? Esa Kur­vi­nen näyt­tää: ”Ensi vii­kol­la saa­te­taan päästä nuo­tal­le”

29.11.2018 05:00
Pelastuslaitos varoittaa heikoista jäistä - Koillismaalla pienet järvet ja lammet ovat saaneet vasta hauraan jääkannen

Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa hei­kois­ta jäistä - Koil­lis­maal­la pienet järvet ja lammet ovat saaneet vasta hauraan jää­kan­nen

14.11.2017 09:00
Kuusamossa pilkitään täyttä päätä – jäätä löytyy lammista ja lahdista vaan tarkkana pitää olla ja paikat tuntea niin siikaa saattaa nousta

Kuu­sa­mos­sa pil­ki­tään täyttä päätä – jäätä löytyy lam­mis­ta ja lah­dis­ta vaan tark­ka­na pitää olla ja paikat tuntea niin siikaa saattaa nousta

01.11.2017 19:45