Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jäätilanne
Jäätilanne Koillismaalla vaihtelee suuresti – kerro Koillissanomien viikon kysymykseen, joko olet uskaltautunut harrastamaan luonnonjäille

Jää­ti­lan­ne Koil­lis­maal­la vaih­te­lee suu­res­ti – kerro Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen, joko olet us­kal­tau­tu­nut har­ras­ta­maan luon­non­jäil­le

01.11.2023 04:00 4
Tilaajille
Jäät eivät saa viedä mennessään – huomioi nämä seikat laiturin rakentamisessa: "Jos itse rakentaa järeästä tavarasta, niin käsiteltävyys on haaste"

Jäät eivät saa viedä men­nes­sään – huomioi nämä seikat lai­tu­rin ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Jos itse ra­ken­taa jä­reäs­tä ta­va­ras­ta, niin kä­si­tel­tä­vyys on haaste"

19.05.2023 12:00
Tilaajille
Suolijärvien jäät voivat olla tänä talvena arvaamattomia – sähköenergian tarve voi aiheuttaa säännöstellyissä vesistöissä tavanomaisesta poikkeavia juoksutuksia

Suo­li­jär­vien jäät voivat olla tänä talvena ar­vaa­mat­to­mia – säh­kö­ener­gian tarve voi ai­heut­taa sään­nös­tel­lyis­sä ve­sis­töis­sä ta­van­omai­ses­ta poik­kea­via juok­su­tuk­sia

14.01.2023 04:00
Tilaajille
Kun silmä vältti, pyöräilijät Torankijärvellä katosivat – pelastuslaitos ei nähnyt jälkiä onnettomuudesta, mutta heikon jään paikkoja on lukuisia

Kun silmä vältti, pyö­räi­li­jät To­ran­ki­jär­vel­lä ka­to­si­vat – pe­las­tus­lai­tos ei nähnyt jälkiä on­net­to­muu­des­ta, mutta heikon jään paik­ko­ja on lu­kui­sia

24.11.2022 13:00
Tilaajille
Mies pärski hyytävässä avannossa Petäjälammessa, mutta pian hän oli maissa – katso videolta, miten ammattilaiset hoitivat homman

Mies pärski hyy­tä­väs­sä avan­nos­sa Pe­tä­jä­lam­mes­sa, mutta pian hän oli maissa – katso vi­deol­ta, miten am­mat­ti­lai­set hoi­ti­vat homman

08.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon evo varoittaa todellista vaarasta Torankijärvellä – "Huolestuttavinta oli, että kohvajäätä oli vain 15 senttiä"

Kuu­sa­mon evo va­roit­taa to­del­lis­ta vaa­ras­ta To­ran­ki­jär­vel­lä – "Huo­les­tut­ta­vin­ta oli, että koh­va­jää­tä oli vain 15 sent­tiä"

17.03.2022 04:01
Tilaajille
Koillismaan jäiden paksuutta ei ole vielä päästy mittaamaan – vesistöjen jäätyminen on kohta kolme viikkoa myöhässä normaalista

Koil­lis­maan jäiden pak­suut­ta ei ole vielä päästy mit­taa­maan – ve­sis­tö­jen jää­ty­mi­nen on kohta kolme viikkoa myö­häs­sä nor­maa­lis­ta

18.11.2021 07:00
Tilaajille
Mark Hirst mittaa jään paksuuden

Mark Hirst mittaa jään pak­suu­den

19.12.2020 12:00
Tilaajille
Heikot jäät estävät kalastuksen Lapissa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vähemmän kuin normaalina vuotena

Heikot jäät estävät ka­las­tuk­sen La­pis­sa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vä­hem­män kuin nor­maa­li­na vuotena

10.12.2020 21:13
Tilaajille
”Hyhmäjää ei kanna ihmistä” – Pelastuslaitos varoittaa menemästä heikoille jäille

”Hyh­mä­jää ei kanna ih­mis­tä” – Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa me­ne­mäs­tä hei­koil­le jäille

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Viranomaiset varoittavat heikentyneistä jäistä – Palomestari: "Järvenjäät ovat nyt hyvin vaihtelevat, samalla järvellä saattaa olla kestävämpiä kohtia, mutta myös petollisia sulapaikkoja"

Vi­ran­omai­set va­roit­ta­vat hei­ken­ty­neis­tä jäistä – Pa­lo­mes­ta­ri: "Jär­ven­jäät ovat nyt hyvin vaih­te­le­vat, samalla jär­vel­lä saattaa olla kes­tä­väm­piä kohtia, mutta myös pe­tol­li­sia su­la­paik­ko­ja"

06.05.2020 20:00
Tilaajille
Liikenneturva muistuttaa kelkkailijoita: Pysy merkityillä reiteillä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sataprosenttisen varma sen kestävyydestä.

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa kelk­kai­li­joi­ta: Pysy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sa­ta­pro­sent­ti­sen varma sen kes­tä­vyy­des­tä.

12.02.2020 14:00
Tilaajille
Ilokaasua pääsee järvistä vähemmän talvella – jäättömän ajan kasvu lisää järvien ilmastopäästöjä

Ilo­kaa­sua pääsee jär­vis­tä vä­hem­män tal­vel­la – jäät­tö­män ajan kasvu lisää järvien il­mas­to­pääs­tö­jä

19.01.2020 00:30
"Vesi on melkein pinnassa" – Tuuli kuljettaa lumen järveltä ja jäät sen kun vahvistuvat

"Vesi on melkein pin­nas­sa" – Tuuli kul­jet­taa lumen jär­vel­tä ja jäät sen kun vah­vis­tu­vat

28.12.2017 05:00