Retkeily
Viimeisin 24 tuntia
Hossaan uusia esteettömiä palveluita: melontareittejä ja käymälöitä rakennetaan Julmalle-Ölkylle ja Jatkonsalmelle

Hossaan uusia es­teet­tö­miä pal­ve­lui­ta: me­lon­ta­reit­te­jä ja käy­mä­löi­tä ra­ken­ne­taan Jul­mal­le-Öl­kyl­le ja Jat­kon­sal­mel­le

04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Napapiirin retkeilyalueen ja Auttikönkään kävijämäärät kasvoivat, kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen näkyi Inarin retkeilyalueella

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueen ja Aut­ti­kön­kään kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat, kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mi­nen näkyi Inarin ret­kei­ly­alueel­la

14.09.2020 10:29 0
Tilaajille
Eräopas neuvoo selvitymistaidot hätätilanteen varalle: Jos eksyt metsään, keskity pysymään voimissasi ja tee itsestäsi mahdollisimman näkyvä etsijöille

Eräopas neuvoo sel­vi­ty­mis­tai­dot hä­tä­ti­lan­teen va­ral­le: Jos eksyt met­sään, keskity py­sy­mään voi­mis­sa­si ja tee it­ses­tä­si mah­dol­li­sim­man näkyvä et­si­jöil­le

16.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Halpa vai kallis, kupoli vai tunneli? Teltan hankinnassa on monta mutkaa, mutta näillä vinkeillä et raavi päätäsi turhan pitkään ostoksilla: "Tämän jälkeen onkin mukava siirtyä luontoon"

Halpa vai kallis, kupoli vai tun­ne­li? Teltan han­kin­nas­sa on monta mutkaa, mutta näillä vin­keil­lä et raavi päätäsi turhan pitkään os­tok­sil­la: "Tämän jälkeen onkin mukava siirtyä luon­toon"

26.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Haluatko nähdä suosituimmat retkikohteet rauhassa? Lähde matkaan aikaisin aamulla – tai vaikka yöllä: "On elämyksellistä käydä katsomassa kohteita eri aikoihin eri valossa"

Ha­luat­ko nähdä suo­si­tuim­mat ret­ki­koh­teet rau­has­sa? Lähde matkaan ai­kai­sin aamulla – tai vaikka yöllä: "On elä­myk­sel­lis­tä käydä kat­so­mas­sa koh­tei­ta eri ai­koi­hin eri va­los­sa"

25.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Suositusta retkeilystä tuli vielä vähän helpompaa – Retkikartta ja Eräluvat uudistuivat: "Retkeilyä palvelevia rakennelmia on kartalla yli 11 000"

Suo­si­tus­ta ret­kei­lys­tä tuli vielä vähän hel­pom­paa – Ret­ki­kart­ta ja Erä­lu­vat uu­dis­tui­vat: "Ret­kei­lyä pal­ve­le­via ra­ken­nel­mia on kar­tal­la yli 11 000"

30.06.2020 10:45 0
Tilaajille
Laajat jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnosta nauttimisen – luonnossa liikkujan on muistettava vastuullisuus

Laajat jo­ka­mie­hen­oi­keu­det mah­dol­lis­ta­vat luon­nos­ta naut­ti­mi­sen – luon­nos­sa liik­ku­jan on muis­tet­ta­va vas­tuul­li­suus

26.06.2020 10:11 0
Tilaajille
Metsähallitus muistuttaa: Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös retkeilykohteissa - edes valmiilla tulentekopaikoilla ei saa tulta sytyttää

Met­sä­hal­li­tus muis­tut­taa: Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana tu­len­te­ko on kiel­let­ty myös ret­kei­ly­koh­teis­sa - edes val­miil­la tu­len­te­ko­pai­koil­la ei saa tulta sy­tyt­tää

23.06.2020 14:50 0
Tilaajille
Riisitunturin parkkipaikkaa laajennetetaan, Jyrävän portaita kunnostetaan - kansallispuistoissa kohennellaan paikkoja

Rii­si­tun­tu­rin park­ki­paik­kaa laa­jen­ne­te­taan, Jyrävän por­tai­ta kun­nos­te­taan - kan­sal­lis­puis­tois­sa ko­hen­nel­laan paik­ko­ja

05.06.2020 14:37 0
Tilaajille
Miten majoitun, entä tulen tekeminen tai kasvien kerääminen? Metsähallitus teki Retkietiketin helpoksi ohjeeksi nykypäivän retkeilijälle

Miten ma­joi­tun, entä tulen te­ke­mi­nen tai kasvien ke­rää­mi­nen? Met­sä­hal­li­tus teki Ret­ki­eti­ke­tin hel­pok­si oh­jeek­si ny­ky­päi­vän ret­kei­li­jäl­le

20.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Riisitunturin tie suljettu kelirikon vuoksi – hiihtäjiä varoitellaan sulavasta lumihangesta: "Kannattaa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

Rii­si­tun­tu­rin tie sul­jet­tu ke­li­ri­kon vuoksi – hiih­tä­jiä va­roi­tel­laan su­la­vas­ta lu­mi­han­ges­ta: "Kan­nat­taa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

08.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Tuliko tehtyä luvaton nuotio? Päiväsakkoja voi rapsahtaa 6-12

Tuliko tehtyä luvaton nuotio? Päi­vä­sak­ko­ja voi rap­sah­taa 6-12

07.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Retkeilijä, pian pääsee taas autiotupaan – Metsähallituksen luontokeskukset, tuvat ja perinnetilat avautuvat kansalle 1.6.

Ret­kei­li­jä, pian pääsee taas au­tio­tu­paan – Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­kes­kuk­set, tuvat ja pe­rin­ne­ti­lat avau­tu­vat kan­sal­le 1.6.

06.05.2020 12:04 0
Tilaajille
Suuntaatko vappuna metsään? - Näin teet sen luontoviisaasti

Suun­taat­ko vappuna met­sään? - Näin teet sen luon­to­vii­saas­ti

29.04.2020 10:01 0
Retkeillä saa turvavälit muistaen, mutta älä tee sitä näin – Luontokeskuksen väki hämmästyi Valtavaaranlammen laavulla kohtaamaansa näkyä: ”Pääosin ihmiset liikkuvat maastossa niin, että korjaavat omat jälkensä”

Ret­keil­lä saa tur­va­vä­lit muis­taen, mutta älä tee sitä näin – Luon­to­kes­kuk­sen väki häm­mäs­tyi Val­ta­vaa­ran­lam­men laa­vul­la koh­taa­maan­sa näkyä: ”Pääo­sin ihmiset liik­ku­vat maas­tos­sa niin, että kor­jaa­vat omat jäl­ken­sä”

28.04.2020 13:58 0
Tilaajille
Kurkistus autiotupien kulisseihin: Marko ja Tarmo tekevät työssään jotain sellaista, mistä monikaan ei tiedä: "Kyse on puhtaudesta ja viihtyvyydestä"

Kur­kis­tus au­tio­tu­pien ku­lis­sei­hin: Marko ja Tarmo tekevät työs­sään jotain sel­lais­ta, mistä mo­ni­kaan ei tiedä: "Kyse on puh­tau­des­ta ja viih­ty­vyy­des­tä"

23.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Ovet jouduttiin ruuvaamaan kiinni karmeihin – koronaviruksen vuoksi suljetuissa Valtavaaran tuvassa ja kodassa ollut luvattomia kävijöitä

Ovet jou­dut­tiin ruu­vaa­maan kiinni kar­mei­hin – ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sul­je­tuis­sa Val­ta­vaa­ran tuvassa ja kodassa ollut lu­vat­to­mia kä­vi­jöi­tä

20.04.2020 14:55 0
Tilaajille
Metsähallituksen vuokra- ja varaustupien varaukset peruttu toukokuun loppuun saakka – päätös kesästä myöhemmin

Met­sä­hal­li­tuk­sen vuokra- ja va­raus­tu­pien va­rauk­set peruttu tou­ko­kuun loppuun saakka – päätös kesästä myö­hem­min

16.04.2020 08:56 0
Tilaajille
Veikko ja Eija toivat omat makkaratikkunsa nuotiolle – koronan hiljentämissä kansallispuistoissa näkyy vain muutamia ihmisiä, mutta se ei haittaa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lähiluontokohteita ja uusia reittejä"

Veikko ja Eija toivat omat mak­ka­ra­tik­kun­sa nuo­tiol­le – koronan hil­jen­tä­mis­sä kan­sal­lis­puis­tois­sa näkyy vain muu­ta­mia ih­mi­siä, mutta se ei hait­taa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lä­hi­luon­to­koh­tei­ta ja uusia reit­te­jä"

02.04.2020 11:00 0
Tilaajille
Lumesta muotoiltu penis ilmestyi Karhunkierroksen varteen – Kenttämies ikuisti talvisen taideteoksen

Lumesta muo­toil­tu penis il­mes­tyi Kar­hun­kier­rok­sen varteen – Kent­tä­mies ikuisti tal­vi­sen tai­de­teok­sen

24.02.2020 14:59 0
Tilaajille