Kylmäluoma
Onko tällä paikalla näköalahotelli yhdeksän vuoden päästä? – Metsähallituksen suunnitelmissa tutusta retkeilykohteesta voisi kehittyä kansainvälinen nähtävyys

Onko tällä pai­kal­la nä­kö­ala­ho­tel­li yh­dek­sän vuoden päästä? – Met­sä­hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mis­sa tutusta ret­kei­ly­koh­tees­ta voisi ke­hit­tyä kan­sain­vä­li­nen näh­tä­vyys

30.12.2020 04:00 1
Tilaajille
Kylmäluomallekin valmistui suunnitelma retkeilyalueen kehittämisestä ja nyt Metsähallitus etsii alueilleen yrittäjiä: "On tarkoituksenmukaisempaa, että ne investoivat, jotka tekevät yritystoimintaa"

Kyl­mä­luo­mal­le­kin val­mis­tui suun­ni­tel­ma ret­kei­ly­alueen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja nyt Met­sä­hal­li­tus etsii alueil­leen yrit­tä­jiä: "On tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa, että ne in­ves­toi­vat, jotka tekevät yri­tys­toi­min­taa"

20.12.2020 04:00
Tilaajille
Ensimmäiset pilkkijät ilmestyivät jo Kylmäluomalle – Kalasaaliin lisäksi Hossan "pikkuveli" houkuttaa maisemillaan

En­sim­mäi­set pilk­ki­jät il­mes­tyi­vät jo Kyl­mä­luo­mal­le – Ka­la­saa­liin lisäksi Hossan "pik­ku­ve­li" hou­kut­taa mai­se­mil­laan

02.12.2020 04:00
Tilaajille
Kylmäluomalla ja kaikilla muillakin retkeilyalueilla on sama ongelma: "Ovat jääneet ajastaan jälkeen"

Kyl­mä­luo­mal­la ja kai­kil­la muil­la­kin ret­kei­ly­alueil­la on sama on­gel­ma: "Ovat jääneet ajas­taan jäl­keen"

10.03.2020 18:00
Tilaajille
“Ihan kuin Tasmaniassa” - Perhokalastusjärjestön presidentti lumoutui Kuusamon maisemista, joissa käydäään MM-kisat ensi vuonna

“Ihan kuin Tas­ma­nias­sa” - Per­ho­ka­las­tus­jär­jes­tön pre­si­dent­ti lu­mou­tui Kuu­sa­mon mai­se­mis­ta, joissa käy­däään MM-ki­sat ensi vuonna

23.03.2021 15:41