Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Paula-myrsky
Moottorikelkoilla ei ole palaamista Iivaaran huipulle – hiihtoreitti vaaralle sen sijaan on avattu ja odottaa ladun ylläpitäjää

Moot­to­ri­kel­koil­la ei ole pa­laa­mis­ta Ii­vaa­ran hui­pul­le – hiih­to­reit­ti vaa­ral­le sen sijaan on avattu ja odottaa ladun yl­lä­pi­tä­jää

17.10.2023 16:40 1
Tilaajille
Hutun koulun oppilaat istuttivat taimia koulun ympäristöön – Istutustempauksella koulu toteutti Antti Herlinin säätiön avustuksen ehtoja päästökompensoinnista

Hutun koulun op­pi­laat is­tut­ti­vat taimia koulun ym­pä­ris­töön – Is­tu­tus­tem­pauk­sel­la koulu to­teut­ti Antti Her­li­nin säätiön avus­tuk­sen ehtoja pääs­tö­kom­pen­soin­nis­ta

22.09.2023 09:47 1
Tilaajille
Metsähallitukseen kohdistuu paineita, ja se aikoo kiirehtiä Iivaaran reitistökysymyksen ratkaisemisessa – vaihtoehtona on myös, että reittejä ei toteuteta

Met­sä­hal­li­tuk­seen koh­dis­tuu pai­nei­ta, ja se aikoo kii­reh­tiä Ii­vaa­ran rei­tis­tö­ky­sy­myk­sen rat­kai­se­mi­ses­sa – ­vaih­toeh­to­na on myös, että reit­te­jä ei to­teu­te­ta

20.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossa fiilisteltiin kesää, rajuilman saapumisesta ei vielä varmuutta: "Ei se Paulankaan kohdalla ollut varmaa, yltääkö myrsky sinne asti"

Kuu­sa­mos­sa fii­lis­tel­tiin kesää, ra­ju­il­man saa­pu­mi­ses­ta ei vielä var­muut­ta: "Ei se Pau­lan­kaan koh­dal­la ollut varmaa, yltääkö myrsky sinne asti"

08.08.2023 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toi­men­pi­de­pyyn­tö ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­sel­le

10.07.2023 11:00
Tilaajille
Riskit, uhat ja monimuotoisuus – metsään jätetyt puut herättävät kysymyksiä ja pelkoja
Pääkirjoitus

Riskit, uhat ja mo­ni­muo­toi­suus – metsään jätetyt puut he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä ja pelkoja

07.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Vastine Pekka Ervastille: kritiikki ymmärrettävää, mutta kohdistuu keskeiseltä kärjeltään aiheettomasti Metsähallitukseen
Mielipidekirjoitus

Vastine Pekka Er­vas­til­le: kri­tiik­ki ym­mär­ret­tä­vää, mutta koh­dis­tuu kes­kei­sel­tä kär­jel­tään ai­heet­to­mas­ti Met­sä­hal­li­tuk­seen

05.07.2023 16:45
Tilaajille
Pekka Ervastin vieraskolumni: Ohjesääntö on järjen korvike – suojeluhankkeiden paikallinen hyväksyttävyys romahtaa, jos niiden virkistyskäyttömahdollisuus estetään
Kolumni

Pekka Er­vas­tin vie­ras­ko­lum­ni: Oh­je­sään­tö on järjen korvike – suo­je­lu­hank­kei­den pai­kal­li­nen hy­väk­syt­tä­vyys ro­mah­taa, jos niiden vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suus es­te­tään

01.07.2023 04:00 11
Tilaajille
Metsä Paulan jälkeen – on kulunut tasan kaksi vuotta illasta, kun Paula-myrsky riepotteli Koillismaata

Metsä Paulan jälkeen – on kulunut tasan kaksi vuotta il­las­ta, kun Pau­la-myrs­ky rie­pot­te­li Koil­lis­maa­ta

22.06.2023 06:32 3
Tilaajille
Paula-myrskyn jälkeinen 150 hehtaarin avohakkuu Taivalkosken Sammakkovaaralla

Pau­la-myrs­kyn jäl­kei­nen 150 heh­taa­rin avo­hak­kuu Tai­val­kos­ken Sam­mak­ko­vaa­ral­la

22.06.2023 03:55
Tilaajille
Paula-myrskyn metsätuhoja Kylmäluoman retkeilualueella Taivalkoskella

Pau­la-myrs­kyn met­sä­tu­ho­ja Kyl­mä­luo­man ret­kei­lua­lueel­la Tai­val­kos­kel­la

22.06.2023 03:55
Tilaajille
Tykkypuistaan tunnetut itärajan huiput tarjoavat uskomattoman hienoja maisemia – Esittelyssä Iivaara ja Kuntivaara

Tyk­ky­puis­taan tun­ne­tut itä­ra­jan huiput tar­joa­vat us­ko­mat­to­man hienoja mai­se­mia – Esit­te­lys­sä Iivaara ja Kun­ti­vaa­ra

25.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Entinen pottufarmari Markku Korpua viihtyy nykyisin metsässä mukavassa ajohytissä – "Eihän nämä minun yritykset ole olleet niin suuria"

Entinen pot­tu­far­ma­ri Markku Korpua viihtyy ny­kyi­sin met­säs­sä mu­ka­vas­sa ajo­hy­tis­sä – "Eihän nämä minun yri­tyk­set ole olleet niin suuria"

20.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Lähes 1,5 miljoonaa taimea maahan – Paula-myrskyn jälkiä paikataan edelleen Kuusamon yhteismetsän alueilla

Lähes 1,5 mil­joo­naa taimea maahan – Pau­la-myrs­kyn jälkiä pai­ka­taan edel­leen Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän alueil­la

29.11.2022 17:00
Tilaajille
Katso videolta miltä kulotus Taivalkosken Kylmäluomalla näytti

Katso vi­deol­ta miltä kulotus Tai­val­kos­ken Kyl­mä­luo­mal­la näytti

19.08.2022 04:00
Tilaajille
Näyttelijä Matti Ristinen joutui vuosi sitten Paula-myrskyn motittamaksi – saha höyrysi kaksi päivää: "Juhannussuunnitelmat menivät aikalailla uusiksi"

Näyt­te­li­jä Matti Ris­ti­nen joutui vuosi sitten Pau­la-myrs­kyn mo­tit­ta­mak­si – saha höyrysi kaksi päivää: "Ju­han­nus­suun­ni­tel­mat menivät ai­ka­lail­la uu­sik­si"

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Koillismaa Paulan kourissa – katso kuvakooste vuosi sitten riehuneen myrskyn tuhoista

Koil­lis­maa Paulan kou­ris­sa – katso ku­va­koos­te vuosi sitten rie­hu­neen myrskyn tu­hois­ta

23.06.2022 13:58
Tilaajille
Viikon kysymys: Miten vuosi sitten riehunut Paula-myrsky vaikutti sinun elämääsi?

Viikon ky­sy­mys: Miten vuosi sitten rie­hu­nut Pau­la-myrs­ky vai­kut­ti sinun elä­mää­si?

22.06.2022 15:47 2
Tilaajille
”Onko todellakin totta, että ihmishenkiä ei menetetty?” Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen huokaisi helpottuneena Paula-myrskyn riehuttua, ja alkoi töihin

”Onko to­del­la­kin totta, että ih­mis­hen­kiä ei me­ne­tet­ty?” Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja Kaisu Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen huo­kai­si hel­pot­tu­nee­na Pau­la-myrs­kyn rie­hut­tua, ja alkoi töihin

22.06.2022 08:27
Tilaajille