Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Pääkirjoitus
Kuusamon Erä-Veikoissa tapahtuneet muutokset herättävät kysymyksiä
Pääkirjoitus

Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä

28.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Hannu Hautala jätti ison jäljen maailmaan
Pääkirjoitus

Hannu Hautala jätti ison jäljen maail­maan

21.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Vapaa Kiutaköngäs sykähdyttää – Reino Rinteen elämäntyötä on hyvä tuoda esille nyt ja tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Vapaa Kiu­ta­kön­gäs sy­käh­dyt­tää – Reino Rinteen elä­män­työ­tä on hyvä tuoda esille nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

14.07.2023 04:00
Tilaajille
Riskit, uhat ja monimuotoisuus – metsään jätetyt puut herättävät kysymyksiä ja pelkoja
Pääkirjoitus

Riskit, uhat ja mo­ni­muo­toi­suus – metsään jätetyt puut he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä ja pelkoja

07.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Torankijärven kunnostus olisi tarpeen – kuusamolaiset eivät siitä järvestä pyydettyä kalaa syö, mutta söisitkö sinä, Mika Mankinen?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: To­ran­ki­jär­ven kun­nos­tus olisi tarpeen – kuu­sa­mo­lai­set eivät siitä jär­ves­tä pyy­det­tyä kalaa syö, mutta söi­sit­kö sinä, Mika Man­ki­nen?

12.05.2023 16:03 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ison ympäristöonnettomuuden riski on pieni – silti pelastuslaitoksen pitää olla valmis torjumaan vahinkoja, jos sellainen sattuu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ison ym­pä­ris­tö­on­net­to­muu­den riski on pieni – silti pe­las­tus­lai­tok­sen pitää olla valmis tor­ju­maan va­hin­ko­ja, jos sel­lai­nen sattuu

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kysyin Niinistöltä pohjoisen merkityksestä, eikä vastaus ollut meidän kannaltamme suotuisa – mitä meidän pitäisi tehdä, jotta saamme viestimme läpi?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kysyin Nii­nis­töl­tä poh­joi­sen mer­ki­tyk­ses­tä, eikä vastaus ollut meidän kan­nal­tam­me suo­tui­sa – mitä meidän pitäisi tehdä, jotta saamme vies­tim­me läpi?

27.03.2023 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Johtajavalinta meni Taivalkoskella totaalisesti pieleen kahdesti peräkkäin – tie ulos kriisistä kulkee peilin kautta likapyykin pesuun
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Joh­ta­ja­va­lin­ta meni Tai­val­kos­kel­la to­taa­li­ses­ti pieleen kah­des­ti pe­räk­käin – tie ulos krii­sis­tä kulkee peilin kautta li­ka­pyy­kin pesuun

17.02.2023 04:00 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tässä ovat suuren tekoälykokeilun tulokset: toimittajia tarvitaan vielä

Pää­kir­joi­tus: Tässä ovat suuren te­ko­äly­ko­kei­lun tu­lok­set: toi­mit­ta­jia tar­vi­taan vielä

08.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koillismaalaiset mummot ja mielenterveyskuntoutujat joutuivat Oysin uuden sairaalan maksajiksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maa­lai­set mummot ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat jou­tui­vat Oysin uuden sai­raa­lan mak­sa­jik­si

19.10.2022 09:22 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pienessä baijerilaisessa kylässä vaihdettiin kymmenen vuotta sitten ajatusta matkailusta: palveluita alettiin kehittää paikallisia varten
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pie­nes­sä bai­je­ri­lai­ses­sa kylässä vaih­det­tiin kym­me­nen vuotta sitten aja­tus­ta mat­kai­lus­ta: pal­ve­lui­ta alet­tiin ke­hit­tää pai­kal­li­sia varten

14.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kolmen päivän retkellämme löysimme Riisitunturista viehättävän vastakohtien kansallispuiston
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kolmen päivän ret­kel­läm­me löy­sim­me Rii­si­tun­tu­ris­ta vie­hät­tä­vän vas­ta­koh­tien kan­sal­lis­puis­ton

29.08.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkoski päästi rakennuksensa rapistumaan – mistä löytyy nyt 50 miljoonaa korjausvelan kuromiseen?
Pääkirjoitus

Tai­val­kos­ki päästi ra­ken­nuk­sen­sa ra­pis­tu­maan – mistä löytyy nyt 50 mil­joo­naa kor­jaus­ve­lan ku­ro­mi­seen?

17.08.2022 04:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaikka talouden merkit ovat synkät, nytkin saa keskittyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koillismaata
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vaikka ta­lou­den merkit ovat synkät, nytkin saa kes­kit­tyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koil­lis­maa­ta

03.08.2022 04:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Julkinen paine ei saa vaikuttaa päätöksentekoon, mutta tärkeintä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista – niitä vartenhan karhutarha on perustettu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jul­ki­nen paine ei saa vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon, mutta tär­kein­tä on huo­leh­tia eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta – niitä var­ten­han kar­hu­tar­ha on pe­rus­tet­tu

14.06.2022 18:25
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruuan hinnannousu on hyvä syy innostua kalastamaan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaamista ja hyviä välineitä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ruuan hin­nan­nou­su on hyvä syy in­nos­tua ka­las­ta­maan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaa­mis­ta ja hyviä vä­li­nei­tä

30.05.2022 19:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Häpeäpilkku on nyt aika saada kuntoon – linja-autoasema Ervastin aukiolle ja kunnon opaskyltit paikalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hä­peä­pilk­ku on nyt aika saada kuntoon – lin­ja-au­to­ase­ma Er­vas­tin au­kiol­le ja kunnon opas­kyl­tit pai­kal­le

06.05.2022 04:00 13
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kannustus tarttui riemuksi kentällä – jokaisella menestyvällä joukkueella on parhaat mahdolliset pelaajat, mutta voittoon Pölkky Kuusamon vei yhteispeli
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kan­nus­tus tarttui rie­muk­si ken­täl­lä – jo­kai­sel­la me­nes­ty­väl­lä jouk­kueel­la on parhaat mah­dol­li­set pe­laa­jat, mutta voit­toon Pölkky Kuu­sa­mon vei yh­teis­pe­li

27.04.2022 04:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pölkky Kuusamo on kaupungin yhteinen ylpeydenaihe, kävi illan pelissä miten vain
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pölkky Kuusamo on kau­pun­gin yh­tei­nen yl­pey­de­nai­he, kävi illan pelissä miten vain

24.04.2022 16:26
Tilaajille