Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Pääkirjoitus
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Johtajavalinta meni Taivalkoskella totaalisesti pieleen kahdesti peräkkäin – tie ulos kriisistä kulkee peilin kautta likapyykin pesuun
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Joh­ta­ja­va­lin­ta meni Tai­val­kos­kel­la to­taa­li­ses­ti pieleen kah­des­ti pe­räk­käin – tie ulos krii­sis­tä kulkee peilin kautta li­ka­pyy­kin pesuun

17.02.2023 04:00 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tässä ovat suuren tekoälykokeilun tulokset: toimittajia tarvitaan vielä

Pää­kir­joi­tus: Tässä ovat suuren te­ko­äly­ko­kei­lun tu­lok­set: toi­mit­ta­jia tar­vi­taan vielä

08.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koillismaalaiset mummot ja mielenterveyskuntoutujat joutuivat Oysin uuden sairaalan maksajiksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maa­lai­set mummot ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat jou­tui­vat Oysin uuden sai­raa­lan mak­sa­jik­si

19.10.2022 09:22 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pienessä baijerilaisessa kylässä vaihdettiin kymmenen vuotta sitten ajatusta matkailusta: palveluita alettiin kehittää paikallisia varten
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pie­nes­sä bai­je­ri­lai­ses­sa kylässä vaih­det­tiin kym­me­nen vuotta sitten aja­tus­ta mat­kai­lus­ta: pal­ve­lui­ta alet­tiin ke­hit­tää pai­kal­li­sia varten

14.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kolmen päivän retkellämme löysimme Riisitunturista viehättävän vastakohtien kansallispuiston
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kolmen päivän ret­kel­läm­me löy­sim­me Rii­si­tun­tu­ris­ta vie­hät­tä­vän vas­ta­koh­tien kan­sal­lis­puis­ton

29.08.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkoski päästi rakennuksensa rapistumaan – mistä löytyy nyt 50 miljoonaa korjausvelan kuromiseen?
Pääkirjoitus

Tai­val­kos­ki päästi ra­ken­nuk­sen­sa ra­pis­tu­maan – mistä löytyy nyt 50 mil­joo­naa kor­jaus­ve­lan ku­ro­mi­seen?

17.08.2022 04:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaikka talouden merkit ovat synkät, nytkin saa keskittyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koillismaata
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vaikka ta­lou­den merkit ovat synkät, nytkin saa kes­kit­tyä siihen, mitä voi itse tehdä – ainakin voi tukea Koil­lis­maa­ta

03.08.2022 04:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Julkinen paine ei saa vaikuttaa päätöksentekoon, mutta tärkeintä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista – niitä vartenhan karhutarha on perustettu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jul­ki­nen paine ei saa vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon, mutta tär­kein­tä on huo­leh­tia eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta – niitä var­ten­han kar­hu­tar­ha on pe­rus­tet­tu

14.06.2022 18:25
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruuan hinnannousu on hyvä syy innostua kalastamaan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaamista ja hyviä välineitä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ruuan hin­nan­nou­su on hyvä syy in­nos­tua ka­las­ta­maan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaa­mis­ta ja hyviä vä­li­nei­tä

30.05.2022 19:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Häpeäpilkku on nyt aika saada kuntoon – linja-autoasema Ervastin aukiolle ja kunnon opaskyltit paikalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hä­peä­pilk­ku on nyt aika saada kuntoon – lin­ja-au­to­ase­ma Er­vas­tin au­kiol­le ja kunnon opas­kyl­tit pai­kal­le

06.05.2022 04:00 13
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kannustus tarttui riemuksi kentällä – jokaisella menestyvällä joukkueella on parhaat mahdolliset pelaajat, mutta voittoon Pölkky Kuusamon vei yhteispeli
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kan­nus­tus tarttui rie­muk­si ken­täl­lä – jo­kai­sel­la me­nes­ty­väl­lä jouk­kueel­la on parhaat mah­dol­li­set pe­laa­jat, mutta voit­toon Pölkky Kuu­sa­mon vei yh­teis­pe­li

27.04.2022 04:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pölkky Kuusamo on kaupungin yhteinen ylpeydenaihe, kävi illan pelissä miten vain
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pölkky Kuusamo on kau­pun­gin yh­tei­nen yl­pey­de­nai­he, kävi illan pelissä miten vain

24.04.2022 16:26
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luontonoste kannattaa hyödyntää myös koulutuksessa, sillä ikäluokat pienenevät vääjäämättä – luontoakatemia tarvitsee demon jo syksyksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­nos­te kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös kou­lu­tuk­ses­sa, sillä ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät vää­jää­mät­tä – luon­to­aka­te­mia tar­vit­see demon jo syk­syk­si

07.04.2022 18:39 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajavartioston merkitys korostuu kriisiaikoina – on huojentavaa kuulla, että rajalla on yhä rauhallista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­ja­var­tios­ton mer­ki­tys ko­ros­tuu krii­si­ai­koi­na – on huo­jen­ta­vaa kuulla, että rajalla on yhä rau­hal­lis­ta

16.03.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronan aloittamaa yhteisöllisyyttä tarvitaan jälleen – suurin osa aikuisista tavoitetaan, jos järjestöt soittavat jäsenensä läpi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Koronan aloit­ta­maa yh­tei­söl­li­syyt­tä tar­vi­taan jälleen – suurin osa ai­kui­sis­ta ta­voi­te­taan, jos jär­jes­töt soit­ta­vat jä­se­nen­sä läpi

07.03.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kriisi herätti suomalaiset todellisuuteen, jota emme halunneet uskoa – nyt menneet on perkattava ja valittava uusi suunta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kriisi herätti suo­ma­lai­set to­del­li­suu­teen, jota emme ha­lun­neet uskoa – nyt menneet on per­kat­ta­va ja va­lit­ta­va uusi suunta

02.03.2022 07:53
Tilaajille
Pääkirjoitus: Seuraavissa aluevaaleissa pienet puolueet ja kunnat tietävät, miten ehdokkaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Posiolla
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Seu­raa­vis­sa alue­vaa­leis­sa pienet puo­lueet ja kunnat tie­tä­vät, miten eh­dok­kaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Po­siol­la

26.01.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koulujaan puolustamaan heränneiden Käylän ja Nissinvaaran huuto kuultiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jaan puo­lus­ta­maan he­rän­nei­den Käylän ja Nis­sin­vaa­ran huuto kuul­tiin

23.12.2021 04:00 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pohjois-Pohjanmaalla ei saada enää itse hoidettua omia koronapotilaita – se ei ole yllätys, sillä tautitilanne paheni, mutta rajoitusten kanssa vetkuteltiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei saada enää itse hoi­det­tua omia ko­ro­na­po­ti­lai­ta – se ei ole yl­lä­tys, sillä tau­ti­ti­lan­ne paheni, mutta ra­joi­tus­ten kanssa vet­ku­tel­tiin

02.12.2021 04:00
Tilaajille