Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitus
Pääkirjoitus: Julkinen paine ei saa vaikuttaa päätöksentekoon, mutta tärkeintä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista – niitä vartenhan karhutarha on perustettu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jul­ki­nen paine ei saa vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon, mutta tär­kein­tä on huo­leh­tia eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta – niitä var­ten­han kar­hu­tar­ha on pe­rus­tet­tu

14.06.2022 18:25
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruuan hinnannousu on hyvä syy innostua kalastamaan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaamista ja hyviä välineitä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ruuan hin­nan­nou­su on hyvä syy in­nos­tua ka­las­ta­maan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaa­mis­ta ja hyviä vä­li­nei­tä

30.05.2022 19:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Häpeäpilkku on nyt aika saada kuntoon – linja-autoasema Ervastin aukiolle ja kunnon opaskyltit paikalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hä­peä­pilk­ku on nyt aika saada kuntoon – lin­ja-au­to­ase­ma Er­vas­tin au­kiol­le ja kunnon opas­kyl­tit pai­kal­le

06.05.2022 04:00 13
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kannustus tarttui riemuksi kentällä – jokaisella menestyvällä joukkueella on parhaat mahdolliset pelaajat, mutta voittoon Pölkky Kuusamon vei yhteispeli
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kan­nus­tus tarttui rie­muk­si ken­täl­lä – jo­kai­sel­la me­nes­ty­väl­lä jouk­kueel­la on parhaat mah­dol­li­set pe­laa­jat, mutta voit­toon Pölkky Kuu­sa­mon vei yh­teis­pe­li

27.04.2022 04:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pölkky Kuusamo on kaupungin yhteinen ylpeydenaihe, kävi illan pelissä miten vain
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pölkky Kuusamo on kau­pun­gin yh­tei­nen yl­pey­de­nai­he, kävi illan pelissä miten vain

24.04.2022 16:26
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luontonoste kannattaa hyödyntää myös koulutuksessa, sillä ikäluokat pienenevät vääjäämättä – luontoakatemia tarvitsee demon jo syksyksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­nos­te kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös kou­lu­tuk­ses­sa, sillä ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät vää­jää­mät­tä – luon­to­aka­te­mia tar­vit­see demon jo syk­syk­si

07.04.2022 18:39 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajavartioston merkitys korostuu kriisiaikoina – on huojentavaa kuulla, että rajalla on yhä rauhallista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­ja­var­tios­ton mer­ki­tys ko­ros­tuu krii­si­ai­koi­na – on huo­jen­ta­vaa kuulla, että rajalla on yhä rau­hal­lis­ta

16.03.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronan aloittamaa yhteisöllisyyttä tarvitaan jälleen – suurin osa aikuisista tavoitetaan, jos järjestöt soittavat jäsenensä läpi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Koronan aloit­ta­maa yh­tei­söl­li­syyt­tä tar­vi­taan jälleen – suurin osa ai­kui­sis­ta ta­voi­te­taan, jos jär­jes­töt soit­ta­vat jä­se­nen­sä läpi

07.03.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kriisi herätti suomalaiset todellisuuteen, jota emme halunneet uskoa – nyt menneet on perkattava ja valittava uusi suunta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kriisi herätti suo­ma­lai­set to­del­li­suu­teen, jota emme ha­lun­neet uskoa – nyt menneet on per­kat­ta­va ja va­lit­ta­va uusi suunta

02.03.2022 07:53
Tilaajille
Pääkirjoitus: Seuraavissa aluevaaleissa pienet puolueet ja kunnat tietävät, miten ehdokkaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Posiolla
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Seu­raa­vis­sa alue­vaa­leis­sa pienet puo­lueet ja kunnat tie­tä­vät, miten eh­dok­kaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Po­siol­la

26.01.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koulujaan puolustamaan heränneiden Käylän ja Nissinvaaran huuto kuultiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jaan puo­lus­ta­maan he­rän­nei­den Käylän ja Nis­sin­vaa­ran huuto kuul­tiin

23.12.2021 04:00 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pohjois-Pohjanmaalla ei saada enää itse hoidettua omia koronapotilaita – se ei ole yllätys, sillä tautitilanne paheni, mutta rajoitusten kanssa vetkuteltiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei saada enää itse hoi­det­tua omia ko­ro­na­po­ti­lai­ta – se ei ole yl­lä­tys, sillä tau­ti­ti­lan­ne paheni, mutta ra­joi­tus­ten kanssa vet­ku­tel­tiin

02.12.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuusamon koronatilanne huolestuttaa, eikä se ole mikään ihme – tässä kolme syytä, jotka lisäävät huolestumista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­taa, eikä se ole mikään ihme – tässä kolme syytä, jotka li­sää­vät huo­les­tu­mis­ta

17.11.2021 04:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuntalaisaloite sai kaupungin ottamaan merkittävän askeleen – viestiä kaivoskiellosta voidaan vielä myös täältä Tukesille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­lais­aloi­te sai kau­pun­gin ot­ta­maan mer­kit­tä­vän as­ke­leen – viestiä kai­vos­kiel­los­ta voidaan vielä myös täältä Tu­ke­sil­le

08.11.2021 04:00 1
Tilaajille
P.S. Tieto häirikköhirvaan ampumisesta oli huojentava
Pääkirjoitus

P.S. Tieto häi­rik­kö­hir­vaan am­pu­mi­ses­ta oli huo­jen­ta­va

19.10.2021 04:01
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pohjoisessa on tärkeää olla pystypäin elämän edessä – tutkimuksssa löytynyt ero etelän ja pohjoisen ihmisten välillä ei lopulta ollut yllättävä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­ses­sa on tärkeää olla pys­ty­päin elämän edessä – tut­ki­mukss­sa löy­ty­nyt ero etelän ja poh­joi­sen ih­mis­ten välillä ei lopulta ollut yl­lät­tä­vä

18.10.2021 09:56
Tilaajille
Yksikin tapaus, jossa ihminen joutuu poron telomaksi, on liikaa – häirikköhirvaiden käytöstä ei voi sallia
Kolumni

Yksikin tapaus, jossa ihminen joutuu poron te­lo­mak­si, on liikaa – häi­rik­kö­hir­vai­den käy­tös­tä ei voi sallia

11.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Vanha vetkuttelu pakolaisasian ympärillä näyttää nyt oudolta – kuudessa vuodessa Kuusamossa on tullut kunta, jossa asuu myös pakolaisperheitä
Pääkirjoitus

Vanha vet­kut­te­lu pa­ko­lais­asian ym­pä­ril­lä näyttää nyt oudolta – kuu­des­sa vuo­des­sa Kuu­sa­mos­sa on tullut kunta, jossa asuu myös pa­ko­lais­per­hei­tä

15.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos Posiolla tuloksen saa tunnissa ja Kuusamossa päivissä, kumpi houkuttelee menemään testiin? Koronan pikatestaus otettava käyttöön nyt Pohjois-Pohjanmaallakin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jos Po­siol­la tu­lok­sen saa tun­nis­sa ja Kuu­sa­mos­sa päi­vis­sä, kumpi hou­kut­te­lee me­ne­mään tes­tiin? Koronan pi­ka­tes­taus otet­ta­va käyt­töön nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin

12.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

P.S. Koil­lis­net rä­väyt­ti to­del­li­sen uutisen – kau­pun­gin toive on to­teu­tu­mas­sa

10.06.2021 16:21 1
Tilaajille