Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Harrastukset
Kuukausi ja vanhemmat
Aitoon apukädet tarpeen Rukan hiihtosesongissa – viikoittain vaihtuvat vapaaehtoiset pitävät tunturin VPK:n pyörät pyörimässä

Aitoon apu­kä­det tarpeen Rukan hiih­to­se­son­gis­sa – vii­koit­tain vaih­tu­vat va­paa­eh­toi­set pitävät tun­tu­rin VPK:n pyörät pyö­ri­mäs­sä

23.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Muikkulaatikko: Voisivatko kalatalousalueet harkita Koillismaan vesiin turska- ja loukusanjärvenhirviöistutuksia?

Muik­ku­laa­tik­ko: Voi­si­vat­ko ka­la­ta­lous­alueet harkita Koil­lis­maan vesiin turska- ja lou­ku­san­jär­ven­hir­viöis­tu­tuk­sia?

17.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lähipäivien tapahtumat ja menot

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lä­hi­päi­vien ta­pah­tu­mat ja menot

17.03.2023 15:01
Tilaajille
Kaukaa Australiasta pitkälle Rajalta rajalle -hiihdon ladulle – Suomalaiset ovat nykyään selvä vähemmistö liki 300 osallistujan joukossa

Kaukaa Aust­ra­lias­ta pit­käl­le Rajalta rajalle -hiih­don ladulle – Suo­ma­lai­set ovat nykyään selvä vä­hem­mis­tö liki 300 osal­lis­tu­jan jou­kos­sa

14.03.2023 08:35
Tilaajille
Jääkiekkokenttä nousi talkoilla Karjalaisenniemelle – posiolaiset laittoivat hihat heilumaan talvella 1993

Jää­kiek­ko­kent­tä nousi tal­koil­la Kar­ja­lai­sen­nie­mel­le – po­sio­lai­set lait­toi­vat hihat hei­lu­maan tal­vel­la 1993

13.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen etu ja oi­keu­det huo­mioon

12.03.2023 04:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

10.03.2023 08:42
Tilaajille
Perheille yhteinen hiihtoretki Kuusamossa – ”Liian vähän on yhteistä toimintaa”

Per­heil­le yh­tei­nen hiih­to­ret­ki Kuu­sa­mos­sa – ”Liian vähän on yh­teis­tä toi­min­taa”

09.03.2023 17:00
Tilaajille
Laskettelukausi näkyy lasten ja nuorten luunmurtumissa –  OYSin ylilääkäri: Yleisin haaverin aiheuttaja on oma rinnekäytös

Las­ket­te­lu­kau­si näkyy lasten ja nuorten luun­mur­tu­mis­sa –  OY­Sin yli­lää­kä­ri: Yleisin haa­ve­rin ai­heut­ta­ja on oma rin­ne­käy­tös

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Hu­pi­kelk­kai­lu tulisi kieltää ja vain hyö­ty­kelk­kai­lu sallia

06.03.2023 17:00
Tilaajille
Kirkonkylää ei sorsita Rukalla, matkailuyhdistyksestä kerrotaan – Apua annetaan aina tarpeen mukaan: "Keskustaan ohjaamme, kun kyse on palvelusta jota täältä ei löydy"

Kir­kon­ky­lää ei sorsita Ru­kal­la, mat­kai­lu­yh­dis­tyk­ses­tä ker­ro­taan – Apua an­ne­taan aina tarpeen mukaan: "Kes­kus­taan oh­jaam­me, kun kyse on pal­ve­lus­ta jota täältä ei löydy"

06.03.2023 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Seuraavat euroviisut Lohirannalle tukinsiirtolaitokselle – kyllä se yhden San Remon kasinon voittaa
Mielipidekirjoitus

Muik­ku­laa­tik­ko: Seu­raa­vat eu­ro­vii­sut Lo­hi­ran­nal­le tu­kin­siir­to­lai­tok­sel­le – kyllä se yhden San Remon kasinon voittaa

03.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Unelmiaan toteuttavat maailmanmatkaajat Antti ja Jenni löysivät kodin Rukalta – haaveissa siintää Etelämanner, jossa toinen heistä haluaa kivuta huipulle ja laskea lumilaudalla alas

Unel­miaan to­teut­ta­vat maail­man­mat­kaa­jat Antti ja Jenni löy­si­vät kodin Rukalta – haa­veis­sa siintää Ete­lä­man­ner, jossa toinen heistä haluaa kivuta hui­pul­le ja laskea lu­mi­lau­dal­la alas

03.03.2023 16:30
Tilaajille
"Roolihahmo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyhkeä, ilkeäkin" – Tänään Taivalkoskella ensi-iltansa saavassa Terveen paperit-näytelmässä pyöritään koston, rakkauden ja pikkupitäjämäisen kateuden parissa

"Roo­li­hah­mo on kaikkea muuta kuin minä itse, röyh­keä, il­keä­kin" – Tänään Tai­val­kos­kel­la en­si-il­tan­sa saa­vas­sa Terveen pa­pe­rit-näy­tel­mäs­sä pyö­ri­tään koston, rak­kau­den ja pik­ku­pi­tä­jä­mäi­sen ka­teu­den parissa

03.03.2023 10:52
Tilaajille
Kiinnostaako bingo, eläinbingo vai lukupiiri? – Hiihtolomaviikolle Koillismaalla on tarjolla kulttuurin lisäksi myös runsaasti musiikkia ja liikuntaa: nappaa tästä menovinkit!

Kiin­nos­taa­ko bingo, eläin­bin­go vai lu­ku­pii­ri? – Hiih­to­lo­ma­vii­kol­le Koil­lis­maal­la on tar­jol­la kult­tuu­rin lisäksi myös run­saas­ti mu­siik­kia ja lii­kun­taa: nappaa tästä me­no­vin­kit!

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Seurassa toimitaan yhteisillä pelisäännöillä – vastaus mielipidekirjoitukseen Pallo-Karhujen valmentajista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seu­ras­sa toi­mi­taan yh­tei­sil­lä pe­li­sään­nöil­lä – vastaus mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen Pal­lo-Kar­hu­jen val­men­ta­jis­ta

28.02.2023 11:00 1
Tilaajille
Avoin rotukirja ei ehkä yksin pelasta, jos pieni rotu eriytetään kahdeksi
Kolumni

Avoin ro­tu­kir­ja ei ehkä yksin pe­las­ta, jos pieni rotu eriy­te­tään kah­dek­si

27.02.2023 04:00
Tilaajille