"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Harrastukset
Kuukausi

Lap­peen­ran­ta­lais­ty­tön Nature Photo -voit­ta­ja­ku­vas­sa maistuu tam­men­ter­ho – "Meillä on ollut haus­ko­ja ku­vaus­reis­su­ja"

13.09.2021 13:37
Tilaajille

Va­paa­eh­tois­työ vei men­nes­sään – Kuu­sa­mon Ro­ta­ry­klu­bin uusi pre­si­dent­ti Kari Kar­ja­lai­nen avustaa vai­mon­sa kanssa tuttuja van­huk­sia toi­mit­ta­mal­la os­tok­sia heille ja ky­läi­le­mäl­lä heidän luonaan

10.09.2021 15:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­nen per­ho­ka­las­ta­ja Riikka Tur­pei­nen viihtyy Koil­lis­maan ja Lapin ka­lais­ten vesien var­sil­la – "Haa­vee­na on saada rautu kouk­kuun"

10.09.2021 12:42 1
Tilaajille

Posion kär­ki­kol­mik­ko on jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va, kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra ja itä­si­pe­rian­lai­ka – met­säs­tys­koi­rat jy­rää­vät Lapin suo­sik­ki­ro­tui­na, poh­joi­sen yleisin koira puuttuu silti ti­las­tois­ta

10.09.2021 08:54
Tilaajille

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 10:02
Tilaajille

Tunnin juoksu tiis­tai­na Kuu­sa­mos­sa

06.09.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten kiu­saa­mi­seen on puu­tut­ta­va jä­mä­käs­ti – mikä taho ottaa asiassa kopin?

04.09.2021 11:53
Tilaajille

Kuu­sa­moon In­ter­sport ke­vääl­lä – Rukan yrit­tä­jil­le toinen myy­mä­lä: "Tämä on ollut koko ajan ta­voit­tee­na"

27.08.2021 04:00 8
Tilaajille

Rak­kau­des­ta, kai­puus­ta ja kuo­le­mas­ta van­has­sa tu­pak­ka­huo­nees­sa – Anu Turusen maa­lauk­sia esillä Kuu­sa­mo­ta­lol­la

26.08.2021 13:59
Tilaajille

Tai­val­kos­ken ui­ma­hal­li aukeaa ensi tors­tai­na – ollut elokuun ti­la­päi­ses­ti kiinni

26.08.2021 12:48
Tilaajille

"Se on rikos, jos et rupea kou­lut­ta­maan", sanoi ystävä Mari Pajulle – Nyt Po­siol­la on Poh­jois-Suo­men ainoa tila, jossa voi har­joi­tel­la lam­pai­den lisäksi nau­to­jen pai­men­nus­ta

25.08.2021 15:00
Tilaajille

Kuusi ir­lan­ti­lais­ta pe­las­tet­tiin pak­kas­aa­mu­na Keb­ne­kai­sel­ta – kai­kil­la ei ollut edes pitkiä housuja

24.08.2021 08:29
Tilaajille

Laa­ti­kot ovat jo val­mii­na tat­ti­kau­poil­le, puo­luk­kaa huo­noh­kos­ti – hil­la­sa­dos­ta pel­käs­tään yhdeltä os­ta­jal­ta 150 000 euroa Koil­lis­maal­le

24.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Oletko käynyt Ru­pa­ki­vel­lä tai kier­tä­nyt Kont­tai­sen ku­haus­ta? Kuu­sa­mon ja Met­sä­hal­li­tuk­sen Ret­ki­ki­pi­nä -kam­pan­ja kan­nus­taa käymään 'sa­lai­sil­la' luon­to­koh­teil­la

21.08.2021 14:03
Tilaajille

Tai­tei­li­ja Jussi Two­Se­ven tekee yli kol­men­sa­dan neliön mu­raa­lin Ru­kal­le: "Kah­dek­san Rukan kylää kohti juok­se­vaa karhua"

21.08.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Kuu­sa­mos­sa har­ras­tuk­sen mää­ri­tel­mää ha­lu­taan uudessa hank­kees­sa laa­jen­taa – Kep­pa­ri­ker­ho on mainio esi­merk­ki har­ras­tuk­ses­ta, sillä se on muu­ta­kin kuin ta­voit­teel­lis­ta lii­kun­taa

20.08.2021 04:00
Tilaajille

Kuu­des­sa Kuu­sa­mon kou­lus­sa hy­pä­tään yli har­ras­ta­mi­sen es­tei­den, kun har­ras­tuk­set tuodaan osaksi kou­lu­päi­vää – haas­teen muo­dos­ta­vat kou­lu­kyy­dit: "Pys­ty­tään­kö kyytejä jär­jes­tä­mään tällä ai­ka­vä­lil­lä? "

18.08.2021 04:00
Tilaajille

Lapsi tai nuori, ha­luat­ko har­ras­taa tai­det­ta ja mu­siik­kia? Hyviä uu­ti­sia: Kuu­sa­mon Juusto jakaa nyt 5 000 euroa sti­pen­dei­na, kummina Meeri Kou­ta­nie­mi

17.08.2021 15:00
Tilaajille

Vär­jä­tys­tä ke­tun­hän­näs­tä suk­ka­puik­ko­jen lan­gan­jä­miin – per­hon­si­don­ta on mo­ni­puo­li­nen kä­si­työ, joka vaatii vakaat kädet ja kär­si­väl­li­syyt­tä

15.08.2021 04:00
Tilaajille

Tal­koo­lai­nen pääsee Jukolan viestin ku­lis­sei­hin – "Jos tykkää ur­hei­lus­ta tai ta­pah­tu­mis­ta, niin kerran elä­mäs­sä täytyy kokea Jukolan viesti livenä"

12.08.2021 17:11
Tilaajille