Harrastukset
Viimeisin tunti
Ei ole olemassa oikeaa tai väärää harrastusta – tärkeintä on tehdä sitä, mistä tykkää
Kolumni

Ei ole ole­mas­sa oikeaa tai väärää har­ras­tus­ta – tär­kein­tä on tehdä sitä, mistä tykkää

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Laskukauden avaustapahtuma Arctic weekend siirtyy parempien olosuhteiden perässä Rovaniemeltä Rukalle – sillat eivät palaneet, vakuuttaa tapahtuman järjestäjä

Las­ku­kau­den avaus­ta­pah­tu­ma Arctic weekend siirtyy pa­rem­pien olo­suh­tei­den perässä Ro­va­nie­mel­tä Rukalle – sillat eivät pa­la­neet, va­kuut­taa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä

01.07.2022 13:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ennen siellä nähtiin kan­sain­vä­lis­tä kul­ki­jaa enem­män­kin – Miksi kirk­ko­po­lun tu­le­vai­suus on uhat­tu­na?

29.06.2022 17:30
Tilaajille
Juhannuksena riittää tekemistä, jos menojalkaa vipattaa – nappaa tästä parhaat menovinkit

Ju­han­nuk­se­na riittää te­ke­mis­tä, jos me­no­jal­kaa vi­pat­taa – nappaa tästä parhaat me­no­vin­kit

23.06.2022 08:55
Tilaajille
Meille soitettiin – "Ymmärtäisin naku-uinnit jossain korvessa mutta tympii katsella naapurin vanhempia ja lapsia munasilleen hyppimässä samalla kun itse yrität nauttia kesäillasta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin – "Ym­mär­täi­sin na­ku-uin­nit jossain kor­ves­sa mutta tympii kat­sel­la naa­pu­rin van­hem­pia ja lapsia mu­na­sil­leen hyp­pi­mäs­sä samalla kun itse yrität nauttia ke­säil­las­ta"

22.06.2022 11:00
Tilaajille
Ensimmäinen kerta historiassa: kolme kärkijoukkuetta tasapisteille lintumaratonissa

En­sim­mäi­nen kerta his­to­rias­sa: kolme kär­ki­jouk­kuet­ta ta­sa­pis­teil­le lin­tu­ma­ra­to­nis­sa

20.06.2022 05:00
Tilaajille
13-vuotias Teresa Pätsi piti suosittua ratsastusrastia Sun&Fun-tapahtumassa ja suosittelee harrastuksena muillekin – frisbeegolfia taas kehuu samanikäinen Antti Tornberg

13-vuo­tias Teresa Pätsi piti suo­sit­tua rat­sas­tus­ras­tia Sun&Fun-ta­pah­tu­mas­sa ja suo­sit­te­lee har­ras­tuk­se­na muil­le­kin – fris­bee­gol­fia taas kehuu sa­man­ikäi­nen Antti Torn­berg

19.06.2022 19:03
Tilaajille
Teatteria vai toimintaa? Molempia on luvassa lähipäivinä Koillismaalla – katso tästä parhaat menovinkit

Teat­te­ria vai toi­min­taa? Mo­lem­pia on luvassa lä­hi­päi­vi­nä Koil­lis­maal­la – katso tästä parhaat me­no­vin­kit

17.06.2022 10:57
Tilaajille
Vanhemmat
Villiyrtit ovat nyt parhaimmillaan – poimi helpot vinkit siihen, miten saat ilmaisia herkkuja lautaselle suoraan luonnosta

Vil­li­yr­tit ovat nyt par­haim­mil­laan – poimi helpot vinkit siihen, miten saat il­mai­sia herk­ku­ja lau­ta­sel­le suoraan luon­nos­ta

01.06.2022 12:05
Tilaajille
Kajaanin Lempi täyttyy nopeasti

Ka­jaa­nin Lempi täyttyy no­peas­ti

31.05.2022 04:00
Tilaajille
8000 pyöräilypäivää kesällä? Ruka Bike Park valmistui, ja erottuvuuttta muihin on hiottu: "Välttämättä ihan joka puolella Suomea tätä puolta ei ole huomioitu näin"

8000 pyö­räi­ly­päi­vää ke­säl­lä? Ruka Bike Park val­mis­tui, ja erot­tu­vuutt­ta muihin on hiottu: "Vält­tä­mät­tä ihan joka puo­lel­la Suomea tätä puolta ei ole huo­mioi­tu näin"

30.05.2022 04:00
Tilaajille
Hevosharrastus täyttää Jarmo Bergbackan vapaa-ajan – hän ohjastaa Kuusamon Hevosystäviä, joka puuhaa Hirsikankaan ravirataa uuteen nousuun paikallisraveineen

He­vos­har­ras­tus täyttää Jarmo Berg­bac­kan va­paa-ajan – hän oh­jas­taa Kuu­sa­mon He­vo­sys­tä­viä, joka puuhaa Hir­si­kan­kaan ra­vi­ra­taa uuteen nousuun pai­kal­lis­ra­vei­neen

29.05.2022 17:00
Tilaajille
Harrastaminen koulupäivän yhteydessä laajenee Kuusamossa kaikille kouluille, haasteena kotiin kuljettaminen – olisitko arvannut, että nämä harrastukset kiinnostavat lapsia ja nuoria eniten?

Har­ras­ta­mi­nen kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä laa­je­nee Kuu­sa­mos­sa kai­kil­le kou­luil­le, haas­tee­na kotiin kul­jet­ta­mi­nen – oli­sit­ko ar­van­nut, että nämä har­ras­tuk­set kiin­nos­ta­vat lapsia ja nuoria eniten?

28.05.2022 04:00
Tilaajille
"Sehän se aina jännittää näin ensimmäisellä kerralla" – Matti Pulkkanen odottaa helatorstai-iltaa, jolloin kokoonnutaan testaamaan juoksukuntoa jo 15. kesää, myös iltarasteilla voi juosta

"Sehän se aina jän­nit­tää näin en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la" – Matti Pulk­ka­nen odottaa he­la­tors­tai-il­taa, jolloin ko­koon­nu­taan tes­taa­maan juok­su­kun­toa jo 15. kesää, myös il­ta­ras­teil­la voi juosta

24.05.2022 04:00
Tilaajille
Lions Kuusamo Pohjanakat kutsuu kuntalaiset auttamaan vähävaraisia lapsiperheitä: "Perheitä koettelee erityisesti ruuan hintojen nousu kohonneiden energiakustannusten lisäksi"

Lions Kuusamo Poh­jan­akat kutsuu kun­ta­lai­set aut­ta­maan vä­hä­va­rai­sia lap­si­per­hei­tä: "Per­hei­tä koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ruuan hin­to­jen nousu ko­hon­nei­den ener­gia­kus­tan­nus­ten li­säk­si"

21.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamoon 104 000, Taivalkoskelle 18 000 ja Posiolle  25 000 euroa avustusta koululaisten ilmaiseen harrastustoimintaan ensi lukuvuodeksi

Kuu­sa­moon 104 000, Tai­val­kos­kel­le 18 000 ja Po­siol­le 25 000 euroa avus­tus­ta kou­lu­lais­ten il­mai­seen har­ras­tus­toi­min­taan ensi lu­ku­vuo­dek­si

20.05.2022 12:10
Tilaajille
Lions-klapit

Lions-kla­pit

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Kauan toivottu ja odotettu on pian täällä, sillä kesäkuussa kuusamolaisvauvat pääsevät liikuntahalliin polskimaan

Kauan toi­vot­tu ja odo­tet­tu on pian täällä, sillä ke­sä­kuus­sa kuu­sa­mo­lais­vau­vat pää­se­vät lii­kun­ta­hal­liin pols­ki­maan

19.05.2022 04:00
Tilaajille
Erno Virtasen näkökulma: Mustavalkoinen nuoruus on pinnan hukuttamista ja tunteiden sitomista
Mielipidekirjoitus

Erno Vir­ta­sen nä­kö­kul­ma: Mus­ta­val­koi­nen nuoruus on pinnan hu­kut­ta­mis­ta ja tun­tei­den si­to­mis­ta

17.05.2022 17:11 1
Tilaajille
Taivalkosken kunta päivittää liikuntapaikkastrategiaansa – Kunta avasi netissä kyselyn liikuntapaikkojen käyttäjille

Tai­val­kos­ken kunta päi­vit­tää lii­kun­ta­paik­ka­stra­te­giaan­sa – Kunta avasi netissä kyselyn lii­kun­ta­paik­ko­jen käyt­tä­jil­le

16.05.2022 19:45
Tilaajille