Harrastukset
"Siivoaisin varmaan aika paljon, jos en olisi hoksannut kirjoittamista" – Hellevi Virkkunen herää viideltä ja kirjoittaa: toinen sija kirjoituskilpailussa vapisutti

"Sii­voai­sin varmaan aika paljon, jos en olisi hok­san­nut kir­joit­ta­mis­ta" – Hellevi Virk­ku­nen herää vii­del­tä ja kir­joit­taa: toinen sija kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa va­pi­sut­ti

26.11.2020 11:00
Tilaajille
Kohta Kuusamossa pääsee pelaamaan värikuulasotaa sisätiloissa – Yrittäjä etsi tiloja vuoden, kaupunki tuli apuun ja nyt pelipaikka aloittaa Kitkantiellä

Kohta Kuu­sa­mos­sa pääsee pe­laa­maan vä­ri­kuu­la­so­taa si­sä­ti­lois­sa – Yrit­tä­jä etsi tiloja vuoden, kau­pun­ki tuli apuun ja nyt pe­li­paik­ka aloit­taa Kit­kan­tiel­lä

09.11.2020 12:00
Tilaajille
Kun kaikki on minimissä, tohtori peräänkuuluttaa näkyvää johtajuutta – Syrjäseutujen ikäihmisille yhteisöllisyys on voimavara: "Parhaimmillaan digitaalisuus tuo esille uudenlaista yhteisöllisyyttä"

Kun kaikki on mi­ni­mis­sä, tohtori pe­rään­kuu­lut­taa näkyvää joh­ta­juut­ta – Syr­jä­seu­tu­jen ikä­ih­mi­sil­le yh­tei­söl­li­syys on voi­ma­va­ra: "Par­haim­mil­laan di­gi­taa­li­suus tuo esille uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä"

01.10.2020 04:00
Tilaajille
Lapissa koettiin pyörämatkailun ennätyskesä – Levin kaikki vuokrapyörät olivat heinäkuussa miltei päivittäin käytössä

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

17.09.2020 12:38
Tilaajille
Yhdessä tekemisen kulttuuri elää Taivalkoskella – lapsille oma frisbeegolfrata talkoilla: "Se on aina hyvä, että aloite lähtee harrastajilta"

Yhdessä te­ke­mi­sen kult­tuu­ri elää Tai­val­kos­kel­la – lap­sil­le oma fris­bee­golf­ra­ta tal­koil­la: "Se on aina hyvä, että aloite lähtee har­ras­ta­jil­ta"

03.09.2020 12:00 1
Tilaajille
Ansa iloitsee harrastusten jatkumisesta – Koillismaalla löytyy kesätekemistä lapsille koronasta huolimatta

Ansa iloit­see har­ras­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta – Koil­lis­maal­la löytyy ke­sä­te­ke­mis­tä lap­sil­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

17.06.2020 18:00
Tilaajille
”Oletko ihan pimeä?” – Kaverit kysyivät Tiia Manniselta tämän ostaessa entisen Kolmiloukon leirintäalueen: Nainen tarttui vasaraan, kunnosti ja avasi alueen tälle kesälle

”Oletko ihan pimeä?” – Kaverit ky­syi­vät Tiia Man­ni­sel­ta tämän os­taes­sa entisen Kol­mi­lou­kon lei­rin­täa­lueen: Nainen tarttui va­sa­raan, kun­nos­ti ja avasi alueen tälle kesälle

13.06.2020 05:00
Tilaajille
Petri Hietalan videon lentävästä saaresta Posiojärvellä näki 30 000 ihmistä:  "Ne ovat isoja lukuja tällaiselle nobodylle" - Nyt Hietala kertoo miten kuvaamisesta tuli valtion virkamiehelle kakkostyö

Petri Hie­ta­lan videon len­tä­väs­tä saa­res­ta Po­sio­jär­vel­lä näki 30 000 ih­mis­tä:  "Ne ovat isoja lukuja täl­lai­sel­le no­bo­dyl­le" - Nyt Hietala kertoo miten ku­vaa­mi­ses­ta tuli valtion vir­ka­mie­hel­le kak­kos­työ

25.05.2020 16:00
Tilaajille
Teemu ja muut aktiivit auttavat suunnittelemaan Kuusamon uutta skeittiparkkia – rakentaminen alkaa tänä kesänä: "Ajattelen niitä nuoria, jotka käyttävät rataa pidempään kuin minä"

Teemu ja muut ak­tii­vit aut­ta­vat suun­nit­te­le­maan Kuu­sa­mon uutta skeit­ti­park­kia – ra­ken­ta­mi­nen alkaa tänä kesänä: "A­jat­te­len niitä nuoria, jotka käyt­tä­vät rataa pi­dem­pään kuin minä"

13.05.2020 04:00
Tilaajille
30 vuotta samassa työpaikassa, mutta yhtenäkään aamuna ei ole tympäissyt - Taitokeskuksen Aija Jaakkolan ilo kumpuaa työstä:  "Kun autettava tulee hyvälle mielelle, on se myös itselle palkka"

30 vuotta samassa työ­pai­kas­sa, mutta yh­te­nä­kään aamuna ei ole tym­päis­syt - Tai­to­kes­kuk­sen Aija Jaak­ko­lan ilo kumpuaa työstä:  "Kun au­tet­ta­va tulee hyvälle mie­lel­le, on se myös itselle palkka"

02.05.2020 13:40
Tilaajille
Koululainen – turhauttaako kotona kykkiminen jo nyt? Ei hätää: kuusamolaisveljekset Jaro, 10,  ja Juuso, 7, opastavat liikuntatemppuja Instagramissa

Kou­lu­lai­nen – tur­haut­taa­ko kotona kyk­ki­mi­nen jo nyt? Ei hätää: kuu­sa­mo­lais­vel­jek­set Jaro, 10, ja Juuso, 7, opas­ta­vat lii­kun­ta­temp­pu­ja Ins­tag­ra­mis­sa

19.03.2020 14:24
Tilaajille
”Jokainen voi olla taiteilija” - Kuusamon Taidetuki ry:n tuore puheenjohtaja Anne Murto näkee taidetta jopa marjastamisessa

”Jo­kai­nen voi olla tai­tei­li­ja” - Kuu­sa­mon Tai­de­tu­ki ry:n tuore pu­heen­joh­ta­ja Anne Murto näkee tai­det­ta jopa mar­jas­ta­mi­ses­sa

13.03.2020 05:00
Tilaajille
Palkkana punaiset posket ja naurava suu – PaKan luistelukerhossa vietettiin naamiaisia ja kiekkokoulussa vierailivat edustusjoukkueen pelaajat: "Mukava tänne on tulla, näissähän se on tulevaisuus"

Palk­ka­na pu­nai­set posket ja naurava suu – PaKan luis­te­lu­ker­hos­sa vie­tet­tiin naa­miai­sia ja kiek­ko­kou­lus­sa vie­rai­li­vat edus­tus­jouk­kueen pe­laa­jat: "Mukava tänne on tulla, näis­sä­hän se on tu­le­vai­suus"

19.02.2020 13:30
Tilaajille
Unto Petrelius, 82, jäi leskeksi kuusi vuotta sitten, mutta löysi sisältöä elämäänsä uusista harrastuksista: "Se oli sitten saman tien menoa"

Unto Pet­re­lius, 82, jäi les­kek­si kuusi vuotta sitten, mutta löysi si­säl­töä elä­mään­sä uusista har­ras­tuk­sis­ta: "Se oli sitten saman tien menoa"

23.01.2020 17:00
Tilaajille