Moottorikelkkailu
Viimeisin tunti
Kuusamon Kati Pätsi hallitsi ladyt-luokkaa moottorikelkkanenduron SM-avauksessa

Kuu­sa­mon Kati Pätsi hal­lit­si la­dyt-luok­kaa moot­to­ri­kelk­ka­nen­du­ron SM-avauk­ses­sa

22:45
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Kelkkailijat selvinpäin Rukalla – viitostiellä ulosajo, kuskia epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Kelk­kai­li­jat sel­vin­päin Rukalla – vii­tos­tiel­lä ulo­sa­jo, kuskia epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

22:01
Tilaajille
Kuukausi
Taivalkosken Soukhoville moottorikelkkasprintin kultaa – Enduroa ajetaan Kuusamossa noin kuukauden kuluttua

Tai­val­kos­ken Souk­ho­vil­le moot­to­ri­kelk­ka­sprin­tin kultaa – Enduroa ajetaan Kuu­sa­mos­sa noin kuu­kau­den ku­lut­tua

23.02.2021 15:18
Tilaajille
Teiden penkoilla rällätään luvattomasti kelkoilla – tien auraaja: "tiivistää lumen, jäädyttää ja hidastaa vallien leikkausta"

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään lu­vat­to­mas­ti kel­koil­la – tien au­raa­ja: "tii­vis­tää lumen, jää­dyt­tää ja hi­das­taa vallien leik­kaus­ta"

09.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Moottorikelkan jälki lumessa ei välttämättä näytä kummoiselta: pakkautuneen lumipeitteen alla piilevät vahingot, jotka paljastuvat vasta lumen sulaessa – poliisi kehottaa varmistamaan, missä ajaa

Moot­to­ri­kel­kan jälki lumessa ei vält­tä­mät­tä näytä kum­moi­sel­ta: pak­kau­tu­neen lu­mi­peit­teen alla pii­le­vät va­hin­got, jotka pal­jas­tu­vat vasta lumen su­laes­sa – poliisi ke­hot­taa var­mis­ta­maan, missä ajaa

07.02.2021 04:00
Tilaajille
Moottorikelkkailun SM-kausi käyntiin viikonloppuna –Kuusamossa ajetaan enduroa maaliskuussa

Moot­to­ri­kelk­kai­lun SM-kau­si käyn­tiin vii­kon­lop­pu­na –Kuu­sa­mos­sa ajetaan enduroa maa­lis­kuus­sa

05.02.2021 08:38
Tilaajille
Vanhemmat
Moottorikelkkasprintin SM-sarjaa ei ajeta – ainakaan toistaiseksi

Moot­to­ri­kelk­ka­sprin­tin SM-sar­jaa ei ajeta – ai­na­kaan tois­tai­sek­si

13.01.2021 17:28
Tilaajille
Moottorikelkkareiteillä uudet säännöt voimaan: Polkupyörillä ja koiravaljakoilla ei enää asiaa virallisille kelkkareiteille

Moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä uudet säännöt voi­maan: Pol­ku­pyö­ril­lä ja koi­ra­val­ja­koil­la ei enää asiaa vi­ral­li­sil­le kelk­ka­rei­teil­le

14.01.2021 08:17
Tilaajille
Suomen Moottorikelkkailijat ry on peruuttanut kaikki  kansalliset sekä SM-sprintit toistaiseksi – Kuusamossa ajettava enduro on vielä järjestettävien listalla

Suomen Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on pe­ruut­ta­nut kaikki kan­sal­li­set sekä SM-sprin­tit tois­tai­sek­si – Kuu­sa­mos­sa ajet­ta­va enduro on vielä jär­jes­tet­tä­vien lis­tal­la

06.01.2021 04:00
Tilaajille
Moottorikelkkareitti Kuusamon ja Posion välille vihdoin toteutumassa – moottorikelkka-reittisuunnitelma hyväksyttiin

Moot­to­ri­kelk­ka­reit­ti Kuu­sa­mon ja Posion välille vihdoin to­teu­tu­mas­sa – moot­to­ri­kelk­ka-reit­ti­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

04.10.2020 04:00
Tilaajille
Kevättalvi on ollut erätarkastajille kiireistä aikaa: ”Suurpetoja on hätyytelty koko kevättalven ajan”

Ke­vät­tal­vi on ollut erä­tar­kas­ta­jil­le kii­reis­tä aikaa: ”Suur­pe­to­ja on hä­tyy­tel­ty koko ke­vät­tal­ven ajan”

13.04.2020 11:02
Tilaajille
Posion keskusta kuin aavekylä, mutta yhteen paikkaan pölähti lauantaina asiakkaita iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liikkeellä, ja millä kulkupeleillä? – "Minusta et ota kuvia, etkä saa haastattelua", mies ärähti Koillissanomien toimittajalle

Posion kes­kus­ta kuin aa­ve­ky­lä, mutta yhteen paik­kaan pölähti lauan­tai­na asiak­kai­ta iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liik­keel­lä, ja millä kul­ku­pe­leil­lä? – "Mi­nus­ta et ota kuvia, etkä saa haas­tat­te­lua", mies ärähti Koil­lis­sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le

05.04.2020 10:22
Tilaajille
Metsähallitus lopettaa tältä keväältä moottorikelkkauralupien myynnin ja tehostaa maastoliikenteen valvontaa – Maastoliikennelupa voidaan välittömästi peruuttaa, jos luvanhaltija rikkoo lupaehtoja

Met­sä­hal­li­tus lo­pet­taa tältä ke­vääl­tä moot­to­ri­kelk­ka­ura­lu­pien myynnin ja te­hos­taa maas­to­lii­ken­teen val­von­taa – Maas­to­lii­ken­ne­lu­pa voidaan vä­lit­tö­mäs­ti pe­ruut­taa, jos lu­van­hal­ti­ja rikkoo lu­pa­eh­to­ja

03.04.2020 10:24
Moottorikelkkaendurokilpailua ollaan ajamassa,  lopullista päätöstä odotellaan vielä

Moot­to­ri­kelk­ka­en­du­ro­kil­pai­lua ollaan aja­mas­sa, lo­pul­lis­ta pää­tös­tä odo­tel­laan vielä

13.03.2020 14:16
"Tämä on meidän avauksemme Posion matkailun kehittämiseen" – Posion yhteismetsä hyödyntää maansa myymällä lupia syvän lumen kelkkailuun

"Tämä on meidän avauk­sem­me Posion mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen" – Posion yh­teis­met­sä hyö­dyn­tää maansa myy­mäl­lä lupia syvän lumen kelk­kai­luun

24.02.2020 05:00
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui Po­siol­la

02.02.2020 13:35
Kelkkareitti Posiolle yhdistetään ensi kesänä – Kelkkakerhon jäsen Heikki Latvala: "Moottorikelkkailua päästään ihan oikeasti hyödyntämään Posion talvimatkailussa, kun puitteet saadaan ajan tasalle"

Kelk­ka­reit­ti Po­siol­le yh­dis­te­tään ensi kesänä – Kelk­ka­ker­hon jäsen Heikki Lat­va­la: "Moot­to­ri­kelk­kai­lua pääs­tään ihan oi­keas­ti hyö­dyn­tä­mään Posion tal­vi­mat­kai­lus­sa, kun puit­teet saadaan ajan ta­sal­le"

27.01.2020 05:00
Tilaajille