Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Moottorikelkkailu
Olisiko kuusamolaisyrityksen ehdottamalla Hietamäen–Kiehtäjänlahden moottorikelkkareitillä yleistä tarvetta vai ei? – Kaupungin ympäristöjaosto pui hakemusta tiistaina

Olisiko kuu­sa­mo­lais­yri­tyk­sen eh­dot­ta­mal­la Hie­ta­mäen–­Kieh­tä­jän­lah­den moot­to­ri­kelk­ka­rei­til­lä yleistä tar­vet­ta vai ei? – Kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­jaos­to pui ha­ke­mus­ta tiis­tai­na

29.04.2023 04:00 3
Tilaajille
Sinunkin maille voidaan vetää kelkkareitti ilman lupaasi – maanomistaja on ahtaalla, jos viranomaisen mielestä reitti on riittävän merkittävä

Si­nun­kin maille voidaan vetää kelk­ka­reit­ti ilman lupaasi – maan­omis­ta­ja on ah­taal­la, jos vi­ran­omai­sen mie­les­tä reitti on riit­tä­vän mer­kit­tä­vä

15.03.2023 17:15 2
Tilaajille
Öinen matka lumikissan kyydissä paljastaa ammatin yllättävät puolet – Itsenäisyys tuo mukanaan myös yksinäisyyttä, Aleksi kertoo

Öinen matka lu­mi­kis­san kyy­dis­sä pal­jas­taa ammatin yl­lät­tä­vät puolet – It­se­näi­syys tuo mu­ka­naan myös yk­si­näi­syyt­tä, Aleksi kertoo

10.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Kahtasataa kulkeva kelkka pitää saada myös pysähtymään – Taivalkosken lauantain kelkkakiihdytyskisoissa nähdään piikkiteloja ja ehkä myös ilokaasukytkimiä: "Kuljettajalle reaktionopeus on kaikki kaikessa"

Kah­ta­sa­taa kulkeva kelkka pitää saada myös py­säh­ty­mään – Tai­val­kos­ken lauan­tain kelk­ka­kiih­dy­tys­ki­sois­sa nähdään piik­ki­te­lo­ja ja ehkä myös ilo­kaa­su­kyt­ki­miä: "Kul­jet­ta­jal­le reak­tio­no­peus on kaikki kai­kes­sa"

09.03.2023 04:00 4
Tilaajille
Ulkomaalainen nainen kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Rukalla

Ul­ko­maa­lai­nen nainen kuoli moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Rukalla

22.02.2023 22:13
Moottorikelkkailun sääntöjä ei tunneta, selviää Liikenneturvan kyselystä –  epäselvyyttä on ainakin promillerajoista ja maastossa ajamisen luvallisuudesta

Moot­to­ri­kelk­kai­lun sään­tö­jä ei tun­ne­ta, selviää Lii­ken­ne­tur­van ky­se­lys­tä –  epä­sel­vyyt­tä on ainakin pro­mil­le­ra­jois­ta ja maas­tos­sa aja­mi­sen lu­val­li­suu­des­ta

13.02.2023 12:13 3
Tilaajille
Moottorikelkkailija loukkaantui Kuusamossa – "Jalkansa loukannut kelkkailija toimitettiin terveyskeskukseen jatkotutkimuksiin"

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui Kuu­sa­mos­sa – "Jal­kan­sa lou­kan­nut kelk­kai­li­ja toi­mi­tet­tiin ter­veys­kes­kuk­seen jat­ko­tut­ki­muk­siin"

04.01.2023 18:16
Tilaajille
Metsähallitus sujuvoittaa moottorikelkkasafareita harjoittavien yritysten maastoliikenneluvitusta

Met­sä­hal­li­tus su­ju­voit­taa moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­rei­ta har­joit­ta­vien yri­tys­ten maas­to­lii­ken­ne­lu­vi­tus­ta

21.11.2022 04:01
Tilaajille
Kuusamo-Posio -kelkkareitti vihdoin käytössä – "Viime kesänä reitin varteen asennettiin virallisen reitin vaatimat merkit, kaikki on nyt kunnossa reitin käyttämiseen"

Kuu­sa­mo-Po­sio -kelk­ka­reit­ti vihdoin käy­tös­sä – "Viime kesänä reitin varteen asen­net­tiin vi­ral­li­sen reitin vaa­ti­mat merkit, kaikki on nyt kun­nos­sa reitin käyt­tä­mi­seen"

03.04.2022 04:00
Tilaajille
Hukkuminen on kelkkaturmissa yleisin kuolinsyy

Huk­ku­mi­nen on kelk­ka­tur­mis­sa yleisin kuo­lin­syy

30.03.2022 17:00
Tilaajille
Tero Lokka piti pintansa SM-enduron avausosakilpailussa – Kuusamon Moottorikelkkailijoiden Jarkko Tauriainen kolmas

Tero Lokka piti pin­tan­sa SM-en­du­ron avaus­osa­kil­pai­lus­sa – Kuu­sa­mon Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den Jarkko Tau­riai­nen kolmas

28.02.2022 11:00
Tilaajille
Moottorikelkkailija loukkaantui ulosajossa Rukalla

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Rukalla

05.02.2022 19:18
Tilaajille
Moottorikelkan perässä vedetty ahkio törmäsi seinään – kyydissä ollut lapsi sai aivovamman

Moot­to­ri­kel­kan perässä vedetty ahkio törmäsi seinään – kyy­dis­sä ollut lapsi sai ai­vo­vam­man

14.01.2022 08:41
Tilaajille
Kun Joonas Ollila kuuli Kuntivaaran kodan tuhosta, syntyi ajatus, ja  lauantaina järjestetään hyväntekeväisyystapahtuma – kaupunki on tällä viikolla päättänyt hankkia kotapaketin  11 050 eurolla

Kun Joonas Ollila kuuli Kun­ti­vaa­ran kodan tu­hos­ta, syntyi ajatus, ja lauan­tai­na jär­jes­te­tään hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma – kau­pun­ki on tällä vii­kol­la päät­tä­nyt hankkia ko­ta­pa­ke­tin 11 050 eurolla

03.12.2021 17:50 2
Tilaajille
Kelekkamessut pystyyn puolessatoista kuukaudessa – järjestäjä vetoaa yleisöön: ottakaa koronarokotus

Ke­lek­ka­mes­sut pystyyn puo­les­sa­tois­ta kuu­kau­des­sa – jär­jes­tä­jä vetoaa ylei­söön: ottakaa ko­ro­na­ro­ko­tus

17.09.2021 13:20
Viime kevään onnettomuuskaan ei säikäyttänyt Milla Säkkistä pois kelkan ratista: "Näin vain, että siinä menee kelkka ja kypärän palaset lentelevät" – Umpisessa mennään nyt viimeisiä kertoja

Viime kevään on­net­to­muus­kaan ei säi­käyt­tä­nyt Milla Säk­kis­tä pois kelkan ra­tis­ta: "Näin vain, että siinä menee kelkka ja kypärän palaset len­te­le­vät" – Um­pi­ses­sa mennään nyt vii­mei­siä kertoja

10.04.2021 12:00 1
Tilaajille
Kuusamo-Posio -välin kelkkareitin yhdistäminen pitäjien välillä on Maanmittauslaitoksella vireillä

Kuu­sa­mo-Po­sio -välin kelk­ka­rei­tin yh­dis­tä­mi­nen pi­tä­jien välillä on Maan­mit­taus­lai­tok­sel­la vi­reil­lä

29.03.2021 17:01
Tilaajille
Yksityisten mailla ajelevat moottorikelkkailijat riesana Lapissa

Yk­si­tyis­ten mailla aje­le­vat moot­to­ri­kelk­kai­li­jat riesana Lapissa

26.03.2021 10:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ei hetken rauhaa, ku kelekat jäällä pauhaa – tultu luon­non­rau­haan

24.03.2021 17:48
Tilaajille
Giantia ei ajeta Kemijärvellä tänä vuonna

Giantia ei ajeta Ke­mi­jär­vel­lä tänä vuonna

23.03.2021 12:47
Tilaajille