"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Moottorikelkkailu

Ke­lek­ka­mes­sut pystyyn puo­les­sa­tois­ta kuu­kau­des­sa – jär­jes­tä­jä vetoaa ylei­söön: ottakaa ko­ro­na­ro­ko­tus

17.09.2021 13:20

Viime kevään on­net­to­muus­kaan ei säi­käyt­tä­nyt Milla Säk­kis­tä pois kelkan ra­tis­ta: "Näin vain, että siinä menee kelkka ja kypärän palaset len­te­le­vät" – Um­pi­ses­sa mennään nyt vii­mei­siä kertoja

10.04.2021 12:00 1
Tilaajille

Kuu­sa­mo-Po­sio -välin kelk­ka­rei­tin yh­dis­tä­mi­nen pi­tä­jien välillä on Maan­mit­taus­lai­tok­sel­la vi­reil­lä

29.03.2021 17:01
Tilaajille

Yk­si­tyis­ten mailla aje­le­vat moot­to­ri­kelk­kai­li­jat riesana Lapissa

26.03.2021 10:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ei hetken rauhaa, ku kelekat jäällä pauhaa – tultu luon­non­rau­haan

24.03.2021 17:48
Tilaajille

Giantia ei ajeta Ke­mi­jär­vel­lä tänä vuonna

23.03.2021 12:47
Tilaajille

Tero Lokka Kuu­sa­mon kelk­ka­en­du­ron ykkönen – "Taisin olla jopa yli­voi­mai­nen"

21.03.2021 12:57
Tilaajille

Kuu­sa­mon Kati Pätsi hal­lit­si la­dyt-luok­kaa moot­to­ri­kelk­ka­nen­du­ron SM-avauk­ses­sa

27.02.2021 22:45
Tilaajille

Kelk­kai­li­jat sel­vin­päin Rukalla – vii­tos­tiel­lä ulo­sa­jo, kuskia epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

27.02.2021 22:01
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Souk­ho­vil­le moot­to­ri­kelk­ka­sprin­tin kultaa – Enduroa ajetaan Kuu­sa­mos­sa noin kuu­kau­den ku­lut­tua

23.02.2021 15:18
Tilaajille

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään lu­vat­to­mas­ti kel­koil­la – tien au­raa­ja: "tii­vis­tää lumen, jää­dyt­tää ja hi­das­taa vallien leik­kaus­ta"

09.02.2021 04:00 1
Tilaajille

Moot­to­ri­kel­kan jälki lumessa ei vält­tä­mät­tä näytä kum­moi­sel­ta: pak­kau­tu­neen lu­mi­peit­teen alla pii­le­vät va­hin­got, jotka pal­jas­tu­vat vasta lumen su­laes­sa – poliisi ke­hot­taa var­mis­ta­maan, missä ajaa

07.02.2021 04:00
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­lun SM-kau­si käyn­tiin vii­kon­lop­pu­na –Kuu­sa­mos­sa ajetaan enduroa maa­lis­kuus­sa

05.02.2021 08:38
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­ka­sprin­tin SM-sar­jaa ei ajeta – ai­na­kaan tois­tai­sek­si

13.01.2021 17:28
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä uudet säännöt voi­maan: Pol­ku­pyö­ril­lä ja koi­ra­val­ja­koil­la ei enää asiaa vi­ral­li­sil­le kelk­ka­rei­teil­le

14.01.2021 08:17
Tilaajille

Suomen Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on pe­ruut­ta­nut kaikki kan­sal­li­set sekä SM-sprin­tit tois­tai­sek­si – Kuu­sa­mos­sa ajet­ta­va enduro on vielä jär­jes­tet­tä­vien lis­tal­la

06.01.2021 04:00
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­ka­reit­ti Kuu­sa­mon ja Posion välille vihdoin to­teu­tu­mas­sa – moot­to­ri­kelk­ka-reit­ti­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

04.10.2020 04:00
Tilaajille

Ke­vät­tal­vi on ollut erä­tar­kas­ta­jil­le kii­reis­tä aikaa: ”Suur­pe­to­ja on hä­tyy­tel­ty koko ke­vät­tal­ven ajan”

13.04.2020 11:02
Tilaajille

Posion kes­kus­ta kuin aa­ve­ky­lä, mutta yhteen paik­kaan pölähti lauan­tai­na asiak­kai­ta iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liik­keel­lä, ja millä kul­ku­pe­leil­lä? – "Mi­nus­ta et ota kuvia, etkä saa haas­tat­te­lua", mies ärähti Koil­lis­sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le

05.04.2020 10:22
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus lo­pet­taa tältä ke­vääl­tä moot­to­ri­kelk­ka­ura­lu­pien myynnin ja te­hos­taa maas­to­lii­ken­teen val­von­taa – Maas­to­lii­ken­ne­lu­pa voidaan vä­lit­tö­mäs­ti pe­ruut­taa, jos lu­van­hal­ti­ja rikkoo lu­pa­eh­to­ja

03.04.2020 10:24