Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pelastustehtävät
Kolme henkilöä joutui veden varaan moottorikelkan ja ahkion pudottua jäihin Taivalkoskella

Kolme hen­ki­löä joutui veden varaan moot­to­ri­kel­kan ja ahkion pu­dot­tua jäihin Tai­val­kos­kel­la

03.04.2022 14:46
Kylmettyneet ihmiset haettiin Korouoman Piippukalliolta moottorikelkoilla – "Neljän ihmisen ryhmä oli todennäköisesti eksynyt polulta"

Kyl­met­ty­neet ihmiset haet­tiin Ko­rouo­man Piip­pu­kal­liol­ta moot­to­ri­kel­koil­la – "Neljän ihmisen ryhmä oli to­den­nä­köi­ses­ti eksynyt po­lul­ta"

11.03.2022 16:50
Tilaajille
Pimeä yllätti Korouomassa retkeilleen seurueen – poliisi löysi kylmissään olevat turistit droonin avulla

Pimeä yllätti Ko­rouo­mas­sa ret­keil­leen seu­rueen – poliisi löysi kyl­mis­sään olevat tu­ris­tit droonin avulla

19.12.2021 20:39
Tieltä suistuneen henkilöauton kuski pelastettiin pahasta pinteestä Kuusamossa – auto päätyi jumiin kanavaan ja täyttyi vedellä

Tieltä suis­tu­neen hen­ki­lö­au­ton kuski pe­las­tet­tiin pahasta pin­tees­tä Kuu­sa­mos­sa – auto päätyi jumiin ka­na­vaan ja täyttyi vedellä

18.05.2021 09:20
Moottorikelkkailija vajosi Kuusamossa olemattomaan jäähän, jonka lumi peitti – palomestari ei lähtisi nyt jäille jalkaisinkaan ilman varmaa tietoa

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja vajosi Kuu­sa­mos­sa ole­mat­to­maan jäähän, jonka lumi peitti – pa­lo­mes­ta­ri ei lähtisi nyt jäille jal­kai­sin­kaan ilman varmaa tietoa

13.04.2021 18:26
Tilaajille
Posiolla minikaivurin kuljettaja jäi puristuksiin jaloista kaivurin alle

Po­siol­la mi­ni­kai­vu­rin kul­jet­ta­ja jäi pu­ris­tuk­siin ja­lois­ta kai­vu­rin alle

02.09.2020 16:15
Tilaajille
10-vuotias poika katosi perheeltään Karhunkierroksella useamman tunnin ajaksi perjantaina

10-vuo­tias poika katosi per­heel­tään Kar­hun­kier­rok­sel­la useam­man tunnin ajaksi per­jan­tai­na

31.07.2020 18:25
Mopoilija loukkaantui Kuusamon keskustassa – autoa ajanut ei ilmeisesti huomannut kääntymismerkkiä

Mo­poi­li­ja louk­kaan­tui Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – autoa ajanut ei il­mei­ses­ti huo­man­nut kään­ty­mis­merk­kiä

27.07.2020 17:23
Tilaajille
Koira pinteessä Valtavaaran rinteessä – pelastuslaitos auttoi pois köysien ja valjaiden avulla

Koira pin­tees­sä Val­ta­vaa­ran rin­tees­sä – pe­las­tus­lai­tos auttoi pois köysien ja val­jai­den avulla

25.07.2020 14:23
Tilaajille
Poron pää jumissa ja kylkikolaria Kuusamossa keskiviikkona

Poron pää jumissa ja kyl­ki­ko­la­ria Kuu­sa­mos­sa kes­ki­viik­ko­na

23.07.2020 15:20
Tilaajille
Syöksyvirtaus Taivalkosken Koivukoskentiellä – pelastuslaitos raivasi toistakymmentä mäntyä mökkitieltä

Syök­sy­vir­taus Tai­val­kos­ken Koi­vu­kos­ken­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos raivasi tois­ta­kym­men­tä mäntyä mök­ki­tiel­tä

22.07.2020 09:56
Tilaajille
Lapsi ja autonavaimet autossa, ovet napsahtivat lukkoon – Kuusamossa pelastettiin tiistaina nalkkiin jäänyttä jälkikasvua

Lapsi ja au­ton­avai­met au­tos­sa, ovet nap­sah­ti­vat lukkoon – Kuu­sa­mos­sa pe­las­tet­tiin tiis­tai­na nalk­kiin jää­nyt­tä jäl­ki­kas­vua

21.07.2020 15:49
Tilaajille
Mies tipahti veneestä Pudasjärvellä – naapurimökin asukkaat ehtivät hätiin ennen pelastuslaitosta

Mies tipahti ve­nees­tä Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ri­mö­kin asuk­kaat ehtivät hätiin ennen pe­las­tus­lai­tos­ta

24.06.2020 08:35
Tiistaiaamu Koillismaan liikenteessä: porokolari Haatajassa, ojaanajo Metsäkylän risteyksessä

Tiis­tai­aa­mu Koil­lis­maan lii­ken­tees­sä: po­ro­ko­la­ri Haa­ta­jas­sa, ojaan­ajo Met­sä­ky­län ris­teyk­ses­sä

16.06.2020 11:50
Tilaajille
Tulitöistä lentäneet kipinät aiheuttivat vaaratilanteen Kuusamossa

Tu­li­töis­tä len­tä­neet kipinät ai­heut­ti­vat vaa­ra­ti­lan­teen Kuu­sa­mos­sa

28.05.2020 12:34
Tilaajille
Mies hyppäsi sillalta Taivalkoskella - apu tuli ajoissa

Mies hyppäsi sil­lal­ta Tai­val­kos­kel­la - apu tuli ajoissa

04.05.2020 11:22
Tilaajille
"Suojaudumme hyvin herkästi kun menemme ihmisten koteihin" – reportaasi kertoo, kuinka poikkeusolot muuttivat pelastuslaitoksen työvälineitä, arjen rutiineja ja tehtävien määrää

"Suo­jau­dum­me hyvin her­käs­ti kun menemme ih­mis­ten ko­tei­hin" – re­por­taa­si kertoo, kuinka poik­keus­olot muut­ti­vat pe­las­tus­lai­tok­sen työ­vä­li­nei­tä, arjen ru­tii­ne­ja ja teh­tä­vien määrää

02.05.2020 04:00
Tilaajille
Polttoaineet moottoritilaan ja auto seis Ouluntiellä – pelastuslaitos tarkisti hyytyneen menopelin

Polt­to­ai­neet moot­to­ri­ti­laan ja auto seis Ou­lun­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos tar­kis­ti hyy­ty­neen me­no­pe­lin

18.03.2020 09:18
Tilaajille
"Perinteinen nakit ja muusi" – Kuusamossa käryä asuntoon ja rappukäytävään

"Pe­rin­tei­nen nakit ja muusi" – Kuu­sa­mos­sa käryä asun­toon ja rap­pu­käy­tä­vään

16.03.2020 08:42
Tilaajille
Pohjaan palanut ruoka kiidätti pelastuslaitoksen Käsälätielle torstaina

Pohjaan palanut ruoka kii­dät­ti pe­las­tus­lai­tok­sen Kä­sä­lä­tiel­le tors­tai­na

07.02.2020 10:49
Tilaajille