Jääkiekko
Viimeisin tunti
Oulun Kärpille SM-hopeaa U20-sarjan jääkiekossa – maalivahti Alex Mäkelä johdatti Rauman Lukon mestaruuteen, edellisestä kului 63 vuotta

Oulun Kär­pil­le SM-ho­peaa U20-sar­jan jää­kie­kos­sa – maa­li­vah­ti Alex Mäkelä joh­dat­ti Rauman Lukon mes­ta­ruu­teen, edel­li­ses­tä kului 63 vuotta

08:55
Tilaajille
Kuukausi
Karanteenin kautta kisakoneeseen ja hotellikaranteenin kautta jäälle Kanadassa – Sini Karjalainen valmistautuu Rovaniemellä MM-reissuun

Ka­ran­tee­nin kautta ki­sa­ko­nee­seen ja ho­tel­li­ka­ran­tee­nin kautta jäälle Ka­na­das­sa – Sini Kar­ja­lai­nen val­mis­tau­tuu Ro­va­nie­mel­lä MM-reis­suun

08.04.2021 21:00
Tilaajille
Posiolaiskiekkoilija Sini Karjalainen nimettiin MM-joukkueeseen

Po­sio­lais­kiek­koi­li­ja Sini Kar­ja­lai­nen ni­met­tiin MM-jouk­kuee­seen

07.04.2021 12:45
Tilaajille

Rolle Multas Kärp­pien U18-jouk­kuee­seen

31.03.2021 17:11 2
Tilaajille
Sini Karjalainen naisleijonien MM-leirille

Sini Kar­ja­lai­nen nais­lei­jo­nien MM-lei­ril­le

24.03.2021 16:24
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijat muistelevat Jokereiden ja Pakan ystävyysottelua – Yksi sai muistoksi Selänteen mailan, toinen arvelee lopputulokseen vaikuttaneen rilluttelun Rukalla: Näihin lukemiin peli päättyi

Lukijat muis­te­le­vat Jo­ke­rei­den ja Pakan ys­tä­vyys­ot­te­lua – Yksi sai muis­tok­si Se­län­teen mailan, toinen arvelee lop­pu­tu­lok­seen vai­kut­ta­neen ril­lut­te­lun Ru­kal­la: Näihin lu­ke­miin peli päättyi

01.03.2021 15:00
Tilaajille
Neljä kuukauden pelitauko päättyy vihdoin – PaKan U15-jääkiekkojoukkue on harjoitellut ahkerasti, sunnuntaina joukkue suuntaa Ouluun Kärppien vieraaksi

Neljä kuu­kau­den pe­li­tau­ko päättyy vihdoin – PaKan U15-jää­kiek­ko­jouk­kue on har­joi­tel­lut ah­ke­ras­ti, sun­nun­tai­na joukkue suuntaa Ouluun Kärp­pien vie­raak­si

26.02.2021 11:00
Tilaajille
Inhottava tuliainen Malmöstä – Leijonissa todettu koronatartunta sekoittaa suomalaisten liigaseurojen arkea: "Tätä on pelätty koko ajan"

In­hot­ta­va tu­liai­nen Mal­mös­tä – Lei­jo­nis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta se­koit­taa suo­ma­lais­ten lii­ga­seu­ro­jen arkea: "Tätä on pelätty koko ajan"

16.02.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa ei pelata jääkiekkoa helmikuussakaan – PaKan edustuksen seuraava kotipeli pitkälle maaliskuulle

Kuu­sa­mos­sa ei pelata jää­kiek­koa hel­mi­kuus­sa­kaan – PaKan edus­tuk­sen seu­raa­va ko­ti­pe­li pit­käl­le maa­lis­kuul­le

30.01.2021 14:20
Tilaajille
Taneli Ronkainen pysyy Kärpissä - kuusamolaiselle kaksivuotinen jatkosopimus

Taneli Ron­kai­nen pysyy Kär­pis­sä - kuu­sa­mo­lai­sel­le kak­si­vuo­ti­nen jat­ko­so­pi­mus

27.01.2021 15:10
Tilaajille
Kiekkoilijoiden paluu siirtyy, lentopalloilijat pelaavat edelleen tyhjille katsomoille – koronarajoitukset näkyvät kuusamolaisten joukkueiden arjessa

Kiek­koi­li­joi­den paluu siir­tyy, len­to­pal­loi­li­jat pe­laa­vat edel­leen tyh­jil­le kat­so­moil­le – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set näkyvät kuu­sa­mo­lais­ten jouk­kuei­den arjessa

17.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Luistelualueet käytössä Kuusamossa – Torangin koululle avattu uusi luistelualue

Luis­te­lu­alueet käy­tös­sä Kuu­sa­mos­sa – To­ran­gin kou­lul­le avattu uusi luis­te­lu­alue

13.01.2021 12:18
Tilaajille
Toiveikkuutta ja lämpöä ehkä tulossa – vuosi voisi vaihtua ilman rakettien paukuttelua
Kolumni Janne Kaikkonen

Toi­veik­kuut­ta ja lämpöä ehkä tulossa – vuosi voisi vaihtua ilman ra­ket­tien pau­kut­te­lua

31.12.2020 04:00
Tilaajille
Poikkeusjärjestelyjä, kisojen perumisia ja siirtymisiä, pettymyksiä ja hämmennystä, mutta myös ilon hetkiä – urheiluvuosi 2020 oli erilainen myös Koillismaalla

Poik­keus­jär­jes­te­ly­jä, kisojen pe­ru­mi­sia ja siir­ty­mi­siä, pet­ty­myk­siä ja häm­men­nys­tä, mutta myös ilon hetkiä – ur­hei­lu­vuo­si 2020 oli eri­lai­nen myös Koil­lis­maal­la

27.12.2020 15:01
Tilaajille
Kroppa toimii jopa paremmin kuin ennen – Taneli Ronkainen nauttii taas jääkiekkoilijan elämästä, vaikka pelien odottelu käy välillä tylsäksi

Kroppa toimii jopa pa­rem­min kuin ennen – Taneli Ron­kai­nen nauttii taas jää­kiek­koi­li­jan elä­mäs­tä, vaikka pelien odot­te­lu käy välillä tyl­säk­si

26.12.2020 17:00
Tilaajille
Juniorit pääsevät Kuusamossa harjoittelemaan – jääkiekossa pelit jatkumassa tammikuun lopulla

Ju­nio­rit pää­se­vät Kuu­sa­mos­sa har­joit­te­le­maan – jää­kie­kos­sa pelit jat­ku­mas­sa tam­mi­kuun lopulla

20.12.2020 04:00
Tilaajille
Alppirinteiden huipulta kattoremonttien myyjäksi – Santeri Paloniemi viihtyy pujottelukeppien kiertämisen sijaan murtsikkaladulla

Alp­pi­rin­tei­den hui­pul­ta kat­to­re­mont­tien myy­jäk­si – Santeri Pa­lo­nie­mi viihtyy pu­jot­te­lu­kep­pien kier­tä­mi­sen sijaan murt­sik­ka­la­dul­la

19.12.2020 17:15
Tilaajille
PaKan edustuskiekkoilijoiden joulutauko alkoi jo – kaksi ottelua joulukuulta siirtyi ensi vuoden puolelle

PaKan edus­tus­kiek­koi­li­joi­den jou­lu­tau­ko alkoi jo – kaksi ottelua jou­lu­kuul­ta siirtyi ensi vuoden puo­lel­le

30.11.2020 16:03
Tilaajille
Kuusi Kärppien kotiottelua siirretään koronatilanteen vuoksi

Kuusi Kärp­pien ko­ti­ot­te­lua siir­re­tään ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

30.11.2020 13:17
Kuusamo päätti koronasuluista – kaupunginhallitus suosittelee yksityisten toimijoiden seuraavan perässä, Taivalkoskelta päätöksiä tiistaina

Kuusamo päätti ko­ro­na­su­luis­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus suo­sit­te­lee yk­si­tyis­ten toi­mi­joi­den seu­raa­van pe­räs­sä, Tai­val­kos­kel­ta pää­tök­siä tiis­tai­na

30.11.2020 16:12