"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Kuusamon Pallo-Karhut
Kolumni

Paljon on Kan­gas­pu­ros­sa vettä vir­ran­nut sen jälkeen kun Taneli Ron­kai­nen Ouluun lähti – tie 200 lii­ga­ot­te­lun kiek­koi­li­jak­si ei ole ollut helppo

20.09.2021 04:00
Tilaajille

Lauan­tain tu­si­na­tah­ti jatkui kau­ka­los­sa – PaKa teki 11 ja voitti

18.09.2021 20:54
Tilaajille

Oman kylän poikia ja Eki – Pal­lo-Kar­hut aloit­taa kuu­sa­mo­lai­sin voimin kauden III-di­vi­sioo­nas­sa

17.09.2021 15:00
Tilaajille

Luis­ti­met jalkaan ja mimmien sekaan – PaKan naisten jää­kiek­ko­jouk­kue kaipaa uusia pe­laa­jia

08.06.2021 18:00
Tilaajille

Rauman Lukon mes­ta­ruu­des­sa hen­toi­nen Kuu­sa­mo-vi­vah­de

12.05.2021 10:20
Tilaajille

Kiek­ko­kan­san olo­huo­ne odottaa ihmisiä – Jää­kiek­ko­seu­ras­sa tär­kei­tä ovat niin pienet kuin vähän isom­mat­kin pe­laa­jat

05.05.2021 19:00
Tilaajille

Marika Raa­ti­kai­nen PaKan jää­kiek­koi­li­joi­den pu­heen­joh­ta­jak­si

30.04.2021 11:00 1
Tilaajille

Kiek­koi­li­jat lait­ta­mas­sa pillit pussiin tämän kauden osalta – lo­pul­lis­ta pää­tös­tä odo­tel­laan liiton suun­nas­ta

26.04.2021 19:00
Tilaajille

Kau­pun­ki muistaa ka­hi­se­val­la Pölkky Kuu­sa­mon ho­pea­jouk­kuet­ta

21.04.2021 15:33
Tilaajille

Tuomas Ala­ta­lon tu­le­vai­suu­den kuviot vielä auki – "Jos joku tar­vit­see Kuu­sa­mos­sa hyvää työ­mies­tä, saa ottaa yh­teyt­tä"

06.04.2021 16:10
Tilaajille

Pa­Ka-kas­vat­ti Miia Määtän len­to­pal­lo­ura päättyi

01.04.2021 13:00
Tilaajille

Rolle Multas Kärp­pien U18-jouk­kuee­seen

31.03.2021 17:11 2
Tilaajille

Lukijat muis­te­le­vat Jo­ke­rei­den ja Pakan ys­tä­vyys­ot­te­lua – Yksi sai muis­tok­si Se­län­teen mailan, toinen arvelee lop­pu­tu­lok­seen vai­kut­ta­neen ril­lut­te­lun Ru­kal­la: Näihin lu­ke­miin peli päättyi

01.03.2021 15:00
Tilaajille

Neljä kuu­kau­den pe­li­tau­ko päättyy vihdoin – PaKan U15-jää­kiek­ko­jouk­kue on har­joi­tel­lut ah­ke­ras­ti, sun­nun­tai­na joukkue suuntaa Ouluun Kärp­pien vie­raak­si

26.02.2021 11:00
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lai­nen opet­ta­ja Juhani Haataja on kuol­lut: "Hän veti loppuun asti täy­sil­lä"

18.02.2021 19:20 2
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa ei pelata jää­kiek­koa hel­mi­kuus­sa­kaan – PaKan edus­tuk­sen seu­raa­va ko­ti­pe­li pit­käl­le maa­lis­kuul­le

30.01.2021 14:20
Tilaajille

Pal­lo-Kar­hut 124:ksi suurin sa­li­ban­dy­seu­ra – korona näkyy sa­li­ban­dyn­kin har­ras­ta­jien mää­räs­sä

18.01.2021 15:52
Tilaajille

Kiek­koi­li­joi­den paluu siir­tyy, len­to­pal­loi­li­jat pe­laa­vat edel­leen tyh­jil­le kat­so­moil­le – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set näkyvät kuu­sa­mo­lais­ten jouk­kuei­den arjessa

17.01.2021 04:00 1
Tilaajille

Veik­kaus­lii­gan tolp­pien välistä pienen seuran pu­heen­joh­ta­jak­si – kuu­sa­mo­lais­tu­nut Jere Py­hä­ran­ta hei­lut­taa nyt nuijaa FC PaKassa

29.12.2020 04:00
Tilaajille

Kroppa toimii jopa pa­rem­min kuin ennen – Taneli Ron­kai­nen nauttii taas jää­kiek­koi­li­jan elä­mäs­tä, vaikka pelien odot­te­lu käy välillä tyl­säk­si

26.12.2020 17:00
Tilaajille