Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pölkky Kuusamo
Kuukausi
Pölkky Kuusamo sai hyvän alun kuuden ottelun joulukuulle – Yhä ensimmäistä pistettään metsästävä JymyVolley piti avauserässä voitosta voittoon kulkenutta kotijoukkuetta ahtaalla

Pölkky Kuusamo sai hyvän alun kuuden ottelun jou­lu­kuul­le – Yhä en­sim­mäis­tä pis­tet­tään met­säs­tä­vä Jy­my­Vol­ley piti avaus­eräs­sä voi­tos­ta voit­toon kul­ke­nut­ta ko­ti­jouk­kuet­ta ah­taal­la

03.12.2023 23:38 1
Tilaajille
Pölkky Kuusamo liigakärkeen voitolla LiigaPlokista

Pölkky Kuusamo lii­ga­kär­keen voi­tol­la Lii­gaP­lo­kis­ta

25.11.2023 19:13 2
Tilaajille
Liiikuntakeskus saa uudet verhot ja salivuoroja perutaan tammikuulta – lentopalloilijoilla ei kotipelejä korjauksen aikaan

Liii­kun­ta­kes­kus saa uudet verhot ja sa­li­vuo­ro­ja pe­ru­taan tam­mi­kuul­ta – len­to­pal­loi­li­joil­la ei ko­ti­pe­le­jä kor­jauk­sen aikaan

25.11.2023 15:22
Tilaajille
Pölkky Kuusamon voittokulku jatkuu – nyt kaatui LP Viesti vieraissa

Pölkky Kuu­sa­mon voit­to­kul­ku jatkuu – nyt kaatui LP Viesti vie­rais­sa

19.11.2023 20:14 6
Tilaajille
Pölkky Kuusamon voittokulku jatkui Orivedellä – kuusamolaisjoukkue napannut 15 pistettä 15 tarjolla olleesta

Pölkky Kuu­sa­mon voit­to­kul­ku jatkui Ori­ve­del­lä – kuu­sa­mo­lais­jouk­kue na­pan­nut 15 pis­tet­tä 15 tar­jol­la ol­lees­ta

18.11.2023 19:45 1
Tilaajille
Inflaatio paisutti Pallo-Karhujen vuosibudjettia lähes neljänneksen ja kaupungin tukeakin tarvitaan enemmän – "Mennäpä kysymään sponsorilta, että anna tuollainen raha"

Inf­laa­tio pai­sut­ti Pal­lo-Kar­hu­jen vuo­si­bud­jet­tia lähes nel­jän­nek­sen ja kau­pun­gin tu­kea­kin tar­vi­taan enemmän – "Men­nä­pä ky­sy­mään spon­so­ril­ta, että anna tuol­lai­nen raha"

16.11.2023 08:29 4
Tilaajille
Pölkky Kuusamolta vahva esitys kolmen viikon  ottelutauon jälkeen – LP Kangasala täysin altavastaaja Kuusamossa

Pölkky Kuu­sa­mol­ta vahva esitys kolmen viikon ot­te­lu­tauon jälkeen – LP Kan­gas­ala täysin al­ta­vas­taa­ja Kuu­sa­mos­sa

11.11.2023 22:25 2
Tilaajille
Lentopalloilijoiden miltei kolmen viikon ottelutauko päätökseen – Kuusamossa vastakkain alkukauden ainoat tappiottomat joukkueet

Len­to­pal­loi­li­joi­den miltei kolmen viikon ot­te­lu­tau­ko pää­tök­seen – Kuu­sa­mos­sa vas­tak­kain al­ku­kau­den ainoat tap­piot­to­mat jouk­kueet

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lentopalloliigan lokakuun parhaat nimetty – Nusbaum ja Jones kuukauden tähdistössä

Len­to­pal­lo­lii­gan lo­ka­kuun parhaat nimetty – Nusbaum ja Jones kuu­kau­den täh­dis­tös­sä

03.11.2023 12:06 1
Tilaajille
Ranskassa piipahtanut Pölkky Kuusamo palasi kotimaan kentille ja lähti 3–0-voitolla kolmen viikon ottelutauolle – ArVon päävalmentaja Lehtonen koki samaistuvansa tuttuun jyrsijään

Rans­kas­sa pii­pah­ta­nut Pölkky Kuusamo palasi ko­ti­maan ken­til­le ja lähti 3–0-voi­tol­la kolmen viikon ot­te­lu­tauol­le – ArVon pää­val­men­ta­ja Leh­to­nen koki sa­mais­tu­van­sa tuttuun jyr­si­jään

24.10.2023 06:46 2
Tilaajille
Pölkky Kuusamon eurotaival päättyi – Neptunes Nantes kova myös kotonaan

Pölkky Kuu­sa­mon eu­ro­tai­val päättyi – Nep­tu­nes Nantes kova myös ko­to­naan

17.10.2023 23:04 3
Tilaajille
LP-Vampula jälleen Pölkky Kuusamon vastustajaksi Suomen Cupiin – viime joulukuussa huittislaisjoukkue paineli lopputurnaukseen

LP-Vam­pu­la jälleen Pölkky Kuu­sa­mon vas­tus­ta­jak­si Suomen Cupiin – viime jou­lu­kuus­sa huit­tis­lais­jouk­kue paineli lop­pu­tur­nauk­seen

14.10.2023 21:34
Tilaajille
Pölkky Kuusamo taisteli erävoiton Challenge Cupissa – ranskalaisvastustaja Neptunes Nantes liian kova pala purtavaksi

Pölkky Kuusamo tais­te­li erä­voi­ton Chal­len­ge Cupissa – rans­ka­lais­vas­tus­ta­ja Nep­tu­nes Nantes liian kova pala pur­ta­vak­si

11.10.2023 22:33 2
Tilaajille
Viime kevään tapahtumat saavat vieläkin tunteet pintaan – optikko-opinnot pitävät Katja Kylmäahon kiireisenä

Viime kevään ta­pah­tu­mat saavat vie­lä­kin tunteet pintaan – op­tik­ko-opin­not pitävät Katja Kyl­mä­ahon kii­rei­se­nä

08.10.2023 21:48 2
Tilaajille
Liikuntakeskuksen seinälle ilmestyi uusi viiri, jonka paljastivat viime kevään Suomen mestarit Häkkinen ja Kylmäaho – Pölkky Kuusamo avasi kotikauden voitolla Puijosta

Lii­kun­ta­kes­kuk­sen sei­näl­le il­mes­tyi uusi viiri, jonka pal­jas­ti­vat viime kevään Suomen mes­ta­rit Häk­ki­nen ja Kyl­mä­aho – Pölkky Kuusamo avasi ko­ti­kau­den voi­tol­la Pui­jos­ta

08.10.2023 22:28 2
Tilaajille
Tällaisia he ovat – esittelyssä Pölkky Kuusamon lentopallojoukkue

Täl­lai­sia he ovat – esit­te­lys­sä Pölkky Kuu­sa­mon len­to­pal­lo­jouk­kue

07.10.2023 04:00
Tilaajille
Fanikameralähetyksistä on päästy eroon – kaikki Pölkky Kuusamon kotiottelut näkyvät selostettuina monikameralähetyksinä

Fa­ni­ka­me­ra­lä­he­tyk­sis­tä on päästy eroon – kaikki Pölkky Kuu­sa­mon ko­ti­ot­te­lut näkyvät se­los­tet­tui­na mo­ni­ka­me­ra­lä­he­tyk­si­nä

07.10.2023 04:00
Tilaajille
Viikon visa: Tunnetko Pölkky Kuusamon pelaajat? – testaa lentopallotietämyksesi Viikon visassa

Viikon visa: Tun­net­ko Pölkky Kuu­sa­mon pe­laa­jat? – testaa len­to­pal­lo­tie­tä­myk­se­si Viikon visassa

06.10.2023 18:00
Tilaajille
Liikuntakeskuksen verhoasiaan löytyi ratkaisu: "puretaan pois"

Lii­kun­ta­kes­kuk­sen ver­ho­asiaan löytyi rat­kai­su: "pu­re­taan pois"

05.10.2023 12:00
Tilaajille