Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pölkky Kuusamo
Viimeisin 12 tuntia
Pölkky Kuusamolla on pääsy Euroopan korkeimpaan sarjaan, mutta karsintojenkin kotipeleihin kuusamolaiskatsojalla olisi pitkä matka – "Rovaniemellä saisimme salin varmaan edullisemmin ja lentopalloystäviä paremmin liikkeelle kuin Oulussa"

Pölkky Kuu­sa­mol­la on pääsy Eu­roo­pan kor­keim­paan sar­jaan, mutta kar­sin­to­jen­kin ko­ti­pe­lei­hin kuu­sa­mo­lais­kat­so­jal­la olisi pitkä matka – "Ro­va­nie­mel­lä sai­sim­me salin varmaan edul­li­sem­min ja len­to­pal­lo­ys­tä­viä pa­rem­min liik­keel­le kuin Ou­lus­sa"

11:02
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kommentti: Pölkky Kuusamo puolustaa ensi kaudella mestaruutta miltei täysin uusiutuneena eikä mestaruutta vähempää kannata edes tavoitella
Kolumni

Kom­ment­ti: Pölkky Kuusamo puo­lus­taa ensi kau­del­la mes­ta­ruut­ta miltei täysin uu­siu­tu­nee­na eikä mes­ta­ruut­ta vä­hem­pää kannata edes ta­voi­tel­la

18.05.2022 11:00 1
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Pääs­ky­set saa­pu­neet Kär­pän­ky­lään lauan­tai­na 14. tou­ko­kuu­ta"

18.05.2022 04:00
Tilaajille
"Hän on yleispelaajan tontille liikkuva, monipuolinen ja hyökkäysvoimainen" – Breana Runnelsin sopimuksen jälkeen Pölkky Kuusamolta puuttuu enää kaksi pelaajaa uudelle kaudelle

"Hän on yleis­pe­laa­jan ton­til­le liik­ku­va, mo­ni­puo­li­nen ja hyök­käys­voi­mai­nen" – Breana Run­nel­sin so­pi­muk­sen jälkeen Pölkky Kuu­sa­mol­ta puuttuu enää kaksi pe­laa­jaa uudelle kau­del­le

16.05.2022 11:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamolta kova kaappaus passarin tontille – maajoukkuepassari Kylmäaho Kuusamoon

Pölkky Kuu­sa­mol­ta kova kaap­paus pas­sa­rin ton­til­le – maa­jouk­kue­pas­sa­ri Kyl­mä­aho Kuu­sa­moon

11.05.2022 13:00 2
Tilaajille
Lentopallon Suomen mestarijoukkue uudistuu isolla kädellä – vain Sanna Häkkinen on varmuudella jatkamassa Kuusamossa

Len­to­pal­lon Suomen mes­ta­ri­jouk­kue uu­dis­tuu isolla kädellä – vain Sanna Häk­ki­nen on var­muu­del­la jat­ka­mas­sa Kuu­sa­mos­sa

10.05.2022 20:00 2
Tilaajille
Amerikkalaiset 188-senttiset Ciara DeBell ja Cara McKenzie uusimmat löydöt – Pölkky Kuusamolla koossa jo seitsemän pelaajan runko ensi kaudelle

Ame­rik­ka­lai­set 188-sent­ti­set Ciara DeBell ja Cara McKen­zie uu­sim­mat löydöt – Pölkky Kuu­sa­mol­la koossa jo seit­se­män pe­laa­jan runko ensi kau­del­le

09.05.2022 11:00
Tilaajille
Pölkky Kuusamo teki viisi uutta pelaajasopimusta – Pelaajakoordinaattori Mika Määttä: "Tulemme myös ensi kaudella näkemään taistelevan, liikkuvan, yhtenäisen ja menestyvän joukkueen Mestaruusliigassa ja Eurokentillä"

Pölkky Kuusamo teki viisi uutta pe­laa­ja­so­pi­mus­ta – Pe­laa­ja­koor­di­naat­to­ri Mika Määttä: "Tu­lem­me myös ensi kau­del­la nä­ke­mään tais­te­le­van, liik­ku­van, yh­te­näi­sen ja me­nes­ty­vän jouk­kueen Mes­ta­ruus­lii­gas­sa ja Eu­ro­ken­til­lä"

02.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Intohimona valmennus – Jo 50 vuotta valmentajana toiminut Reijo Jokinen koki uransa yhden huippuhetken Kuusamon liikuntakeskuksessa

In­to­hi­mo­na val­men­nus – Jo 50 vuotta val­men­ta­ja­na toi­mi­nut Reijo Jokinen koki uransa yhden huip­pu­het­ken Kuu­sa­mon lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa

28.04.2022 17:00
Tilaajille
"Rupesin jäämään harjoitusten ajaksi paikalle" – lapsen peliharrastus toi Tarmo Ronkaisen lentopallosaliin 29 vuotta sitten, ja vauhti sen kuin jatkuu

"Ru­pe­sin jäämään har­joi­tus­ten ajaksi pai­kal­le" – lapsen pe­li­har­ras­tus toi Tarmo Ron­kai­sen len­to­pal­lo­sa­liin 29 vuotta sitten, ja vauhti sen kuin jatkuu

28.04.2022 04:00
Tilaajille
Jalissa Trotter etsii sinnikkäästi hopeareunuksia myös loukkaantumisestaan – Yhdysvalloissa odottaa apulaisvalmentajan pesti, ja yksi asia, mitä Trotter haluaa edistää, on suomalaispelaajien rekrytointi

Jalissa Trotter etsii sin­nik­kääs­ti ho­pea­reu­nuk­sia myös louk­kaan­tu­mi­ses­taan – Yh­dys­val­lois­sa odottaa apu­lais­val­men­ta­jan pesti, ja yksi asia, mitä Trotter haluaa edis­tää, on suo­ma­lais­pe­laa­jien rek­ry­toin­ti

27.04.2022 20:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pölkky Kuu­sa­mon voitto on poh­joi­sen Suomen yh­tei­nen ylpeys

27.04.2022 19:00
Tilaajille
Välieriin piti tsempata, mutta sitten tuli hetki, jolloin Adeja Lambert tiesi, että voitto on heidän – Lambert palasi Kuusamoon kolmesti saavuttaakseen tavoitteensa

Vä­li­eriin piti tsem­pa­ta, mutta sitten tuli hetki, jolloin Adeja Lambert tiesi, että voitto on heidän – Lambert palasi Kuu­sa­moon kol­mes­ti saa­vut­taak­seen ta­voit­teen­sa

27.04.2022 17:00
Tilaajille

Me on­nit­te­lem­me -palsta si­jais­taa Meille soi­tet­tiin -pals­taa – lue on­nit­te­lu­ja jouk­kueel­le

27.04.2022 17:00
Tilaajille
”Lapset kyselivät jo viime viikolla, että joko te olette maailmanmestareita” – maanantaiaamuna Venlaa odotti töissä kunniakuja: pelaajauran jälkeen unelmana on junioritoiminnan kehittäminen

”Lapset ky­se­li­vät jo viime vii­kol­la, että joko te olette maail­man­mes­ta­rei­ta” – maa­nan­tai­aa­mu­na Venlaa odotti töissä kun­nia­ku­ja: pe­laa­jau­ran jälkeen unel­ma­na on ju­nio­ri­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Sepon taika piti finaalissakin – "Ajattelin, että jos kerran taika pitää, Pölkky voittaa, ja sehän piti ja voitti"

Sepon taika piti fi­naa­lis­sa­kin – "A­jat­te­lin, että jos kerran taika pitää, Pölkky voit­taa, ja sehän piti ja voitti"

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Karhutien Eskon klassikkosanat kiteyttävät Pölkky Kuusamon jännittävän tien mestaruuteen
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kar­hu­tien Eskon klas­sik­ko­sa­nat ki­teyt­tä­vät Pölkky Kuu­sa­mon jän­nit­tä­vän tien mes­ta­ruu­teen

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Koillissanomat juhlii historiallista mestaruutta erikoislehdellä– keskiviikon lehti on Pölkkysanomat

Koil­lis­sa­no­mat juhlii his­to­rial­lis­ta mes­ta­ruut­ta eri­kois­leh­del­lä– kes­ki­vii­kon lehti on Pölk­ky­sa­no­mat

27.04.2022 04:01 1
Pääkirjoitus: Kannustus tarttui riemuksi kentällä – jokaisella menestyvällä joukkueella on parhaat mahdolliset pelaajat, mutta voittoon Pölkky Kuusamon vei yhteispeli
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kan­nus­tus tarttui rie­muk­si ken­täl­lä – jo­kai­sel­la me­nes­ty­väl­lä jouk­kueel­la on parhaat mah­dol­li­set pe­laa­jat, mutta voit­toon Pölkky Kuu­sa­mon vei yh­teis­pe­li

27.04.2022 04:01
Tilaajille
Pölkky Kuusamon saavutus voi parhaimmillaan kasvaa kaupungille tulovirraksi – vastaavasta on kokemuksia tunnetussa Suomen jääkiekkomaajoukkueen pyhätössä Vierumäellä

Pölkky Kuu­sa­mon saa­vu­tus voi par­haim­mil­laan kasvaa kau­pun­gil­le tu­lo­vir­rak­si – vas­taa­vas­ta on ko­ke­muk­sia tun­ne­tus­sa Suomen jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen py­hä­tös­sä Vie­ru­mäel­lä

27.04.2022 04:00 1
Tilaajille