Kuusamon uimahalli
Nelikuisten äidit kyllästyivät ohjatun vauvauinnin puutteeseen Kuusamossa ja pistivät pystyyn kuntalaisaloitteen – "On sosiaalisia tapahtumia vauvaperheille, mutta vähemmän liikuntapainotteisia"

Ne­li­kuis­ten äidit kyl­läs­tyi­vät ohjatun vau­va­uin­nin puut­tee­seen Kuu­sa­mos­sa ja pis­ti­vät pystyyn kun­ta­lais­aloit­teen – "On so­siaa­li­sia ta­pah­tu­mia vau­va­per­heil­le, mutta vä­hem­män lii­kun­ta­pai­not­tei­sia"

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Olipa ilo asioida Stem­mas­sa 2.11., kun meitä palveli erit­täin asian­tun­te­va myyjä"

07.11.2021 12:00
Tilaajille
Kuusamon uimahalli avautuu yleisölle rajoitetusti – polskimaan pääsee samanaikaisesti 20 henkeä

Kuu­sa­mon ui­ma­hal­li avautuu ylei­söl­le ra­joi­te­tus­ti – pols­ki­maan pääsee sa­man­ai­kai­ses­ti 20 henkeä

05.05.2021 19:55