Koronarajoitukset
Viimeisin 12 tuntia

Lii­kun­ta­pai­kat avau­tui­vat – pantti pitää huolen, ettei ui­ma­hal­lin asia­kas­mää­rä mene yli sal­li­tun

04:00
Tilaajille
Kuukausi

He­la­tors­tai­na pääsee taas elo­ku­viin – vii­väs­ty­neet en­si-il­lat tie­tä­vät syk­syk­si ko­ti­mais­ten elo­ku­vien putkea: Toi­veik­kai­na ollaan, että ihmiset taas löy­täi­si­vät elo­ku­viin"

13.05.2021 04:50
Tilaajille

Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tuk­set voivat jatkua Poh­jois-Poh­jan­maal­la ensi vii­kos­ta lähtien – "E­te­nem­me suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa mal­til­li­ses­ti"

11.05.2021 17:24

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät as­teit­tain – Nuts Kar­hun­kier­ros voi­ta­neen jär­jes­tää

07.05.2021 04:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon ui­ma­hal­li avautuu ylei­söl­le ra­joi­te­tus­ti – pols­ki­maan pääsee sa­man­ai­kai­ses­ti 20 henkeä

05.05.2021 19:55

Ko­ro­na­ti­lan­ne hel­lit­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Lii­kun­ta­paik­ko­ja voidaan avata ensi vii­kol­la ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia lie­ven­ne­tään

04.05.2021 17:35

Pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Juu­ti­nen pe­rus­te­lee ra­joi­tuk­sia: "Pe­rus­tuu täysin suo­si­tuk­siin"

30.04.2021 15:00 4
Tilaajille

Avi: Yli 50 hen­ki­lön ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la tou­ko­kuus­sa eri­tyi­sin va­ro­toi­min

30.04.2021 15:04
Tilaajille

MaRa: Mat­kai­lus­sa tehtiin viime vuonna 7 mil­jar­din tap­piot, tämä vuosi näyttää yhtä syn­käl­tä – "Hal­li­tuk­sen pitäisi toimia"

30.04.2021 08:37
Tilaajille

AVI lin­ja­si: Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 9. tou­ko­kuu­ta saakka

29.04.2021 14:11 1

Oulussa leviää nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­muun­nos – ky­syim­me, miten vappua voi viet­tää, kun kau­pun­gis­sa pa­lat­tiin kiih­ty­mis­vai­hee­seen

29.04.2021 08:41
Tilaajille

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ei höl­len­ne­tä vielä vapuksi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kym­me­nen hengen ra­joi­tus jatkuu

23.04.2021 15:16

Posion kunta päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mien osalta – kiih­ty­mis- tai le­viä­mis­vai­heen aluei­den ta­pah­tu­miin ei suo­si­tel­la osal­lis­tu­mis­ta

23.04.2021 13:33
Tilaajille

Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­ti­lat ava­taan, jää- ja lii­kun­ta­hal­li pysyvät sul­jet­tu­na – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus edel­leen kym­me­nen hen­ki­löä

21.04.2021 19:00 2

Kir­jas­tot ja museot saavat avata ovensa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

20.04.2021 16:45

Posio päi­vit­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­siaan – sai­raan­hoi­to­pii­rin rajojen ylit­tä­viä ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia ei jär­jes­te­tä mää­rä­ai­kai­ses­ti 24. huh­ti­kuu­ta saakka

17.04.2021 12:11

"Sa­no­taan, että toivo elää vielä" – näin ou­lu­lais­ten fes­ta­rei­den jär­jes­tä­jät ar­vioi­vat kesän ti­lan­net­ta

16.04.2021 17:10
Tilaajille
Vanhemmat

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Nuo­ri­so­ti­lat voidaan avata Poh­jois-Poh­jan­maal­la – suun­ni­tel­ma­na purkaa ra­joi­tuk­sia por­ras­te­tus­ti parin viikon välein

13.04.2021 16:50

Maa­ti­lan elämää ko­ke­mas­sa yksi ryhmä ker­ral­laan – Säk­ki­län­vaa­ran Eläin­ti­la oli Ulla Kur­vi­sen elä­män­mit­tai­nen unelma

05.04.2021 04:00 2
Tilaajille

Tu­lis­te­lua, omia tölk­ke­jä ja ta­ke-away -ruokaa te­ras­sien sijaan – Rukalla pää­siäis­tä vie­te­tään ulkona uusissa puit­teis­sa

03.04.2021 04:00 1
Tilaajille