Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronatilanne
"Toistaiseksi puhe vielä kulkee" – Kuusamon kaupunginjohtajalla Jouko Mannisella ja kirkkoherralla Taina Mannisella koronatartunnat, ovat karanteenissa

"Tois­tai­sek­si puhe vielä kulkee" – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­joh­ta­jal­la Jouko Man­ni­sel­la ja kirk­ko­her­ral­la Taina Man­ni­sel­la ko­ro­na­tar­tun­nat, ovat ka­ran­tee­nis­sa

28.03.2022 11:28 3
Tilaajille
"Neljänsien rokoteannosten antamisen järjestelyitä aletaan suunnitella ensi viikon puolella" – korona on näkynyt Kuusamossa sairaanhoidossa samanlaisena jo parin kuukauden ajan

"Nel­jän­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen jär­jes­te­lyi­tä aletaan suun­ni­tel­la ensi viikon puo­lel­la" – korona on näkynyt Kuu­sa­mos­sa sai­raan­hoi­dos­sa sa­man­lai­se­na jo parin kuu­kau­den ajan

26.03.2022 04:00
Tilaajille
”Jotain erikoista alueella on, sillä sairastamme vielä hyvin lievänä” – kukaan ei tiedä, miksi koronatartunnat vievät pohjoisen väkeä vähän sairaalaan: lähiviikot näyttävät, jatkuuko suuntaus

”Jotain eri­kois­ta alueel­la on, sillä sai­ras­tam­me vielä hyvin lie­vä­nä” – kukaan ei tiedä, miksi ko­ro­na­tar­tun­nat vievät poh­joi­sen väkeä vähän sai­raa­laan: lä­hi­vii­kot näyt­tä­vät, jat­kuu­ko suun­taus

22.02.2022 19:35 1
Tilaajille
Lähteekö korona-aalto lähtee laskuun maaliskuussa? – koululaisten koronakotitestit saadaan Kuusamoon kahden viikon päästä, tartuntamäärät Koillismaan väestössä ovat tällä hetkellä huipussaan

Läh­tee­kö ko­ro­na-aal­to lähtee laskuun maa­lis­kuus­sa? – kou­lu­lais­ten ko­ro­na­ko­ti­tes­tit saadaan Kuu­sa­moon kahden viikon päästä, tar­tun­ta­mää­rät Koil­lis­maan väes­tös­sä ovat tällä het­kel­lä hui­pus­saan

15.02.2022 17:50
Koillismaan kaikissa kunnissa vuodeosastolla vierailemista rajoitetaan jollain tavoin – "Turvavälin pitäminen on haasteellista isoissa huoneissa, joissa on kolmekin potilasta"

Koil­lis­maan kai­kis­sa kun­nis­sa vuo­de­osas­tol­la vie­rai­le­mis­ta ra­joi­te­taan jollain tavoin – "Tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen on haas­teel­lis­ta isoissa huo­neis­sa, joissa on kol­me­kin po­ti­las­ta"

04.02.2022 08:16
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto käsittelee koronarajoituksia tällä viikolla – päätöksiä tulossa aikaisintaan keskiviikkona

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tällä vii­kol­la – pää­tök­siä tulossa ai­kai­sin­taan kes­ki­viik­ko­na

01.02.2022 11:23
Tilaajille
Viikossa kymmeniä tuhansia koululaisten koronatesteihin Kuusamossa? Toistaiseksi sairaanhoitopiiri ei suosita testauksia kouluissa: Koronatilanne Kuusamossa vakiintunut kymmeneen positiiviseen päivässä

Vii­kos­sa kym­me­niä tu­han­sia kou­lu­lais­ten ko­ro­na­tes­tei­hin Kuu­sa­mos­sa? Tois­tai­sek­si sai­raan­hoi­to­pii­ri ei suosita tes­tauk­sia kou­luis­sa: Ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa va­kiin­tu­nut kym­me­neen po­si­tii­vi­seen päi­väs­sä

13.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Kuusamossa koulutyö jatkuu maanantaina lähiopetuksessa – "Kriteerejä koulujen siirtymiselle etäopetukseen ensi maanantaina ei ole"

Kuu­sa­mos­sa kou­lu­työ jatkuu maa­nan­tai­na lä­hi­ope­tuk­ses­sa – "K­ri­tee­re­jä kou­lu­jen siir­ty­mi­sel­le etä­ope­tuk­seen ensi maa­nan­tai­na ei ole"

07.01.2022 18:29 2
Tilaajille
Koulujen joululoman pidennys ei suunnitelmissa Kuusamossa – tartunnat pompanneet taas kasvuun

Kou­lu­jen jou­lu­lo­man pi­den­nys ei suun­ni­tel­mis­sa Kuu­sa­mos­sa – tar­tun­nat pom­pan­neet taas kasvuun

21.12.2021 16:57
Ensimmäinen Lapin sairaanhoitopiirin omikron-tapaus todettu Rovaniemellä – virusmuunnos todettiin Irlannista saapuneella matkailijalla

En­sim­mäi­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin omik­ron-ta­paus todettu Ro­va­nie­mel­lä – vi­rus­muun­nos to­det­tiin Ir­lan­nis­ta saa­pu­neel­la mat­kai­li­jal­la

16.12.2021 12:49
Tilaajille
Kuusamon koronatilanteessa ei muutoksia  – Lääkäri Marika Käkelä mukaan sairaalahoidon tarve alueella rauhoittumassa: "Jyrkin nousuvaihe on kääntynyt tasaisemmaksi"

Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­tees­sa ei muu­tok­sia – Lääkäri Marika Käkelä mukaan sai­raa­la­hoi­don tarve alueel­la rau­hoit­tu­mas­sa: "Jyrkin nou­su­vai­he on kään­ty­nyt ta­sai­sem­mak­si"

14.12.2021 19:05
Tilaajille
Koronatilanne on Kuusamossa tasaantunut, mutta ryöpsäyttääkö joululoma sen uudestaan? – "Jos nenä vuotaa tai kurkku on kipeä, niin ei oireisena lähdettäisi sinne isoon suvun kokoontumiseen"

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Kuu­sa­mos­sa ta­saan­tu­nut, mutta ryöp­säyt­tää­kö jou­lu­lo­ma sen uu­des­taan? – "Jos nenä vuotaa tai kurkku on kipeä, niin ei oi­rei­se­na läh­det­täi­si sinne isoon suvun ko­koon­tu­mi­seen"

09.12.2021 18:50
Kuusamon koronatilanne tasaantunut, sairaanhoitopiirin tilanne voi heijastua Kuusamoon: "Jos alueen vuodeosastokapasiteetti alkaa kuormittua muualle, kuormitusta jaetaan alueen sisällä tasaisemmin"

Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­ne ta­saan­tu­nut, sai­raan­hoi­to­pii­rin tilanne voi hei­jas­tua Kuu­sa­moon: "Jos alueen vuo­de­osas­to­ka­pa­si­teet­ti alkaa kuor­mit­tua muual­le, kuor­mi­tus­ta jaetaan alueen sisällä ta­sai­sem­min"

30.11.2021 17:24
Tilaajille
Ruka Nordicissa tullut ilmi koronatartuntoja – tautitilanne Kuusamossa rauhoittunut yhä, kokoontumisrajoitukset käyttöön perjantaina

Ruka Nor­di­cis­sa tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja – tau­ti­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa rau­hoit­tu­nut yhä, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set käyt­töön per­jan­tai­na

25.11.2021 16:46 1
Tilaajille
Posiolla noin 30 henkilöä koronakaranteenissa – tartuntoja ja altistuneita on kolmesta ketjusta

Po­siol­la noin 30 hen­ki­löä ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­nei­ta on kol­mes­ta ket­jus­ta

18.11.2021 15:16
Millainen koronatilanne Kuusamossa on, miten kannattaa toimia, milloin karanteeni ja testaaminen on tarpeen? Perusturvan asiantuntijat vastaavat – "Taudille on voinut ja voi jatkossakin altistua missä tahansa, missä ihmisiä kokoontuu"

Mil­lai­nen ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on, miten kan­nat­taa toimia, milloin ka­ran­tee­ni ja tes­taa­mi­nen on tar­peen? Pe­rus­tur­van asian­tun­ti­jat vas­taa­vat – "Tau­dil­le on voinut ja voi jat­kos­sa­kin al­tis­tua missä ta­han­sa, missä ihmisiä ko­koon­tuu"

12.11.2021 10:20 6
Rovaniemellä todettiin viime viikolla 41 koronatartuntaa – maskisuositus on yhä voimassa ja koskee myös rokotettuja

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin viime vii­kol­la 41 ko­ro­na­tar­tun­taa – mas­ki­suo­si­tus on yhä voi­mas­sa ja koskee myös ro­ko­tet­tu­ja

28.09.2021 15:16
Tilaajille
Joko kasvomaskisuositus päättyy Lapissa? – THL päivittää maskisuositustaan tällä viikolla

Joko kas­vo­mas­ki­suo­si­tus päättyy La­pis­sa? – THL päi­vit­tää mas­ki­suo­si­tus­taan tällä vii­kol­la

28.09.2021 08:53
Tilaajille
Levin yökerhoaltistumista jo 31 koronatartuntaa – infektiolääkäri muistuttaa pysymään sairaana kotona

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 1
Tilaajille
MTV: Suomessa on nyt koronaviruksen neljäs aalto, mahdollisista lisärajoituksista päätetään tällä viikolla

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

21.07.2021 16:40