Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Koronatilanne
Rovaniemellä todettiin viime viikolla 41 koronatartuntaa – maskisuositus on yhä voimassa ja koskee myös rokotettuja

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin viime vii­kol­la 41 ko­ro­na­tar­tun­taa – mas­ki­suo­si­tus on yhä voi­mas­sa ja koskee myös ro­ko­tet­tu­ja

28.09.2021 15:16
Tilaajille
Joko kasvomaskisuositus päättyy Lapissa? – THL päivittää maskisuositustaan tällä viikolla

Joko kas­vo­mas­ki­suo­si­tus päättyy La­pis­sa? – THL päi­vit­tää mas­ki­suo­si­tus­taan tällä vii­kol­la

28.09.2021 08:53
Tilaajille
Levin yökerhoaltistumista jo 31 koronatartuntaa – infektiolääkäri muistuttaa pysymään sairaana kotona

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 1
Tilaajille
MTV: Suomessa on nyt koronaviruksen neljäs aalto, mahdollisista lisärajoituksista päätetään tällä viikolla

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

21.07.2021 16:40
Taivalkoskella koronatilanne normalisoitui – "Koetetaan kuitenkin vielä elää rajoitusten purkamisen aikaa järkevästi varoen, ettei meille saada aikaiseksi Kokkolan kaltaista takapakkia"

Tai­val­kos­kel­la ko­ro­na­ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tui – "Koe­te­taan kui­ten­kin vielä elää ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aikaa jär­ke­väs­ti varoen, ettei meille saada ai­kai­sek­si Kok­ko­lan kal­tais­ta ta­ka­pak­kia"

31.05.2021 18:38
Oulussa leviää nyt koronaviruksen herkästi tarttuva brittimuunnos – kysyimme, miten vappua voi viettää, kun kaupungissa palattiin kiihtymisvaiheeseen

Oulussa leviää nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­muun­nos – ky­syim­me, miten vappua voi viet­tää, kun kau­pun­gis­sa pa­lat­tiin kiih­ty­mis­vai­hee­seen

29.04.2021 08:41
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä laskee, Pohjois-Pohjanmaa lähestyy koronaepidemian perustasoa – viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja ollut koko alueella yhteensä 84

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee, Poh­jois-Poh­jan­maa lä­hes­tyy ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­soa – vii­mei­sen kahden viikon aikana tar­tun­to­ja ollut koko alueel­la yh­teen­sä 84

30.03.2021 17:35
Ravintolasulun jatkuminen Pohjois-Pohjanmaalla kismittää – ravintolayrittäjät tuohtuneita, noutoruoka ei paikkaa tilannetta: ”Sillä päästään juuri plus miinus nolla -tilanteeseen"

Ra­vin­to­la­su­lun jat­ku­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maal­la kis­mit­tää – ra­vin­to­la­yrit­tä­jät tuoh­tu­nei­ta, nou­to­ruo­ka ei paikkaa ti­lan­net­ta: ”Sillä pääs­tään juuri plus miinus nolla -ti­lan­tee­seen"

29.03.2021 17:00 2
Tilaajille
THL ja STM kertovat koronatilanteesta ja rokotusten etenemisestä – koronatapauksissa lievää laskua, mutta tehohoidossa huolestuttava tilanne

THL ja STM ker­to­vat ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä – ko­ro­na­ta­pauk­sis­sa lievää laskua, mutta te­ho­hoi­dos­sa huo­les­tut­ta­va tilanne

25.03.2021 10:39
Lapin sairaanhoitopiiri kiihtymisvaiheessa: Yläkoulujen etäopetuksesta päätetään ensi viikolla, yli kuuden hengen kokoontumisia kannattaa välttää

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri kiih­ty­mis­vai­hees­sa: Ylä­kou­lu­jen etä­ope­tuk­ses­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la, yli kuuden hengen ko­koon­tu­mi­sia kan­nat­taa välttää

26.02.2021 15:47
Tilaajille
Marin: Suomessa alkaa 8. maaliskuuta kolmen viikon sulku – katso mitä rajoitukset käytännössä tarkoittavat

Marin: Suo­mes­sa alkaa 8. maa­lis­kuu­ta kolmen viikon sulku – katso mitä ra­joi­tuk­set käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat

25.02.2021 17:11
Viisi uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa –Muuntovirusta ei ole ole löydetty testauksissa

Viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa –Muun­to­vi­rus­ta ei ole ole löy­det­ty tes­tauk­sis­sa

03.02.2021 19:17
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa ja tiukka viesti asukkaille jälleen kerran: "Karanteenin rikkominen on rangaistava teko"

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa ja tiukka viesti asuk­kail­le jälleen kerran: "Ka­ran­tee­nin rik­ko­mi­nen on ran­gais­ta­va teko"

28.01.2021 12:11
Tilaajille
Länsi-Pohjassa seitsemän uutta koronatartuntaa – tartunnat perhepiireistä ja kyläilyistä, Haaparannalla tilanne heikkenee nopeasti

Län­si-Poh­jas­sa seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­nat per­he­pii­reis­tä ja ky­läi­lyis­tä, Haa­pa­ran­nal­la tilanne heik­ke­nee no­peas­ti

07.01.2021 11:19
Tilaajille
Kahdella Lapin keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta – työntekijöitä karanteeniin teho-osastolta ja päivystyspoliklinikalta

Kah­del­la Lapin kes­kus­sai­raa­lan työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­niin te­ho-osas­tol­ta ja päi­vys­tys­po­li­kli­ni­kal­ta

05.01.2021 13:57
Tilaajille
Neljä uutta koronavirustartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä – kahdessa tartunnassa lähde selvityksen alla

Neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – kah­des­sa tar­tun­nas­sa lähde sel­vi­tyk­sen alla

05.01.2021 13:15
Tilaajille
Koronatestimäärät loppuvuoden juhla-aikana Kuusamossa normaalia matalampia – Posiolla testimäärät jopa suurempia kuin normaaliarkena

Ko­ro­na­tes­ti­mää­rät lop­pu­vuo­den juh­la-ai­ka­na Kuu­sa­mos­sa nor­maa­lia ma­ta­lam­pia – Po­siol­la tes­ti­mää­rät jopa suu­rem­pia kuin nor­maa­li­ar­ke­na

05.01.2021 04:01
Tilaajille
Pölkky Kuusamon kausi jatkumassa 8. tammikuuta – myös siirtyneitä vierasotteluita toivotaan tammikuulle

Pölkky Kuu­sa­mon kausi jat­ku­mas­sa 8. tam­mi­kuu­ta – myös siir­ty­nei­tä vie­ras­ot­te­lui­ta toi­vo­taan tam­mi­kuul­le

14.12.2020 17:09
Tilaajille
Utsjoella ja Rovaniemellä todettu yksi uusi koronatartunta – tartunnoilla yhteys Levin Bar Ihkusta lähteneeseen tartuntaketjuun

Uts­joel­la ja Ro­va­nie­mel­lä todettu yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – tar­tun­noil­la yhteys Levin Bar Ihkusta läh­te­nee­seen tar­tun­ta­ket­juun

04.12.2020 12:47
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronavirustartuntaa – toinen tartunnoista sairaanhoitopiirin ulkopuolella asuvalla henkilöllä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – toinen tar­tun­nois­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­la asu­val­la hen­ki­löl­lä

03.12.2020 10:18
Tilaajille