Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­ne ta­saan­tu­nut, sai­raan­hoi­to­pii­rin tilanne voi hei­jas­tua Kuu­sa­moon: "Jos alueen vuo­deo­sas­to­ka­pa­si­teet­ti alkaa kuor­mit­tua muual­le, kuor­mi­tus­ta jaetaan alueen sisällä ta­sai­sem­min"

Kuusamon koronatilanne on rauhoittunut. Rokotuskattavuus on edelleen matala nuorten aikuisten kohdalla.

-
Kuva: Kaisa Vänskä

Kuusamossa uusia koronatartuntoja vuorokautta kohti on ollut viimeisen viikon aikana 4–6. Tilanne on Kuusamon tartuntatautilääkäri Marika Käkelän mukaan parantunut huomattavasti marraskuun alusta.

Käkelän mukaan tartuntojen painopiste on viime viikosta siirtynyt nyt hieman lapsiperheistä iäkkäämpiin.