Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarokotus
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 13:09
Kuusamossa järjestetään POP UP -koronarokotusiltapäivä keskiviikkona 6.7.

Kuu­sa­mos­sa jär­jes­te­tään POP UP -ko­ro­na­ro­ko­tus­il­ta­päi­vä kes­ki­viik­ko­na 6.7.

04.07.2022 12:40
Kuusamon koronatilanne tasaantunut, sairaanhoitopiirin tilanne voi heijastua Kuusamoon: "Jos alueen vuodeosastokapasiteetti alkaa kuormittua muualle, kuormitusta jaetaan alueen sisällä tasaisemmin"

Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­ne ta­saan­tu­nut, sai­raan­hoi­to­pii­rin tilanne voi hei­jas­tua Kuu­sa­moon: "Jos alueen vuo­de­osas­to­ka­pa­si­teet­ti alkaa kuor­mit­tua muual­le, kuor­mi­tus­ta jaetaan alueen sisällä ta­sai­sem­min"

30.11.2021 17:24
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle yleisötilaisuuksiin kokoontumisrajoitukset? – järjestäjät voivat välttää rajoitukset ottamalla käyttöön koronapassin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set? – jär­jes­tä­jät voivat välttää ra­joi­tuk­set ot­ta­mal­la käyt­töön ko­ronapas­sin

17.11.2021 09:00 1
Millainen koronatilanne Kuusamossa on, miten kannattaa toimia, milloin karanteeni ja testaaminen on tarpeen? Perusturvan asiantuntijat vastaavat – "Taudille on voinut ja voi jatkossakin altistua missä tahansa, missä ihmisiä kokoontuu"

Mil­lai­nen ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on, miten kan­nat­taa toimia, milloin ka­ran­tee­ni ja tes­taa­mi­nen on tar­peen? Pe­rus­tur­van asian­tun­ti­jat vas­taa­vat – "Tau­dil­le on voinut ja voi jat­kos­sa­kin al­tis­tua missä ta­han­sa, missä ihmisiä ko­koon­tuu"

12.11.2021 10:20 6
Posiolaisista 62 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen – Nyt rokotuksiin kutsutaan kaikki yli 16-vuotiaat

Po­sio­lai­sis­ta 62 pro­sent­tia on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen – Nyt ro­ko­tuk­siin kut­su­taan kaikki yli 16-vuo­tiaat

27.05.2021 13:03
Lapissa riittävä rokotesuoja saavutetaan kuukautta myöhemmin koko maan vauhdista – Broas: "Mitä parempi rokotekattavuus on, sitä paremmin yhteisö on suojassa"

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 08:31
Tilaajille
Analyysi: Yhdellä ja ainoalla kotikunnalla ei ole kohta merkitystä – Koronarokotteenkin saa jo sellaisessa kunnassa, jossa oleskelee pidempiaikaisesti

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 08:13
Tilaajille
Posiolaisista jo 42 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen – ajanvaraus avataan nyt myös 50-59-vuotiaille

Po­sio­lai­sis­ta jo 42 pro­sent­tia on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen – ajan­va­raus avataan nyt myös 50-59-vuo­tiail­le

30.04.2021 10:25
Posiolla rokotetaan nyt alle 70-vuotiaiden riskiryhmiä – jonoon otetaan 60-69-vuotiaita ikäperusteisesti

Po­siol­la ro­ko­te­taan nyt alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­miä – jonoon otetaan 60-69-vuo­tiai­ta ikä­pe­rus­tei­ses­ti

15.04.2021 16:47
Tilaajille
Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia: "Matkat korvataan yleensä halvimman matkustustavan mukaan"

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia: "Matkat kor­va­taan yleensä hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mukaan"

29.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Rokotusajanvaraus saatava kuntoon pikaisesti – mikä mättää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­ko­tus­ajan­va­raus saatava kuntoon pi­kai­ses­ti – mikä mättää?

02.03.2021 13:35 1
Tilaajille
Posiolla annettu 620 rokoteannosta – Katso tästä tietoa rokottamisesta jatkossa

Po­siol­la annettu 620 ro­ko­te­an­nos­ta – Katso tästä tietoa ro­kot­ta­mi­ses­ta jat­kos­sa

26.02.2021 09:52
Posiolla on annettu noin 550 rokoteannosta – Koronarokotteiden antamista jatketaan THL:n ohjeen mukaan nyt alle 70-vuotiaisiin erityisryhmiin

Po­siol­la on annettu noin 550 ro­ko­te­an­nos­ta – Ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mis­ta jat­ke­taan THL:n ohjeen mukaan nyt alle 70-vuo­tiai­siin eri­tyis­ryh­miin

17.02.2021 12:51