Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Koronarokotukset
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä lievässä kasvussa Oulussa – kehitys ei ole yllättänyt sairaanhoitopiirin johtoa: "Se jatkuu varmasti koko talven"

Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä lie­väs­sä kas­vus­sa Oulussa – kehitys ei ole yl­lät­tä­nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoa: "Se jatkuu var­mas­ti koko talven"

12.10.2021 12:31
Tilaajille
"Tauti tarttuu edelleen herkimmin perhepiirissä" – Koillismaan koronatilanne rauhallinen, rokotetuissa 25–29-vuotiaiden ikäryhmä erottuu joukosta

"Tauti tarttuu edel­leen her­kim­min per­he­pii­ris­sä" – Koil­lis­maan ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen, ro­ko­te­tuis­sa 25–29-vuo­tiai­den ikä­ryh­mä erottuu jou­kos­ta

11.10.2021 04:00
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pudasjärvellä yksi uusi koronatartunta

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Pu­das­jär­vel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta

24.09.2021 14:37
Pitäisikö Pohjois-Pohjanmaallakin tarjota rokotteen ottajille pitsaa, bensaa tai kahvilalippuja? – "Uusi ilmiö meidän maassamme"

Pi­täi­si­kö Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin tarjota ro­kot­teen ot­ta­jil­le pitsaa, bensaa tai kah­vi­la­lip­pu­ja? – "Uusi ilmiö meidän maas­sam­me"

23.09.2021 16:57
Tilaajille
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 16:17
Koronaepidemiassa suunta parempaan – OYSissa alle viisi potilasta hoidossa

Ko­ro­na­epi­de­mias­sa suunta pa­rem­paan – OYSissa alle viisi po­ti­las­ta hoi­dos­sa

15.09.2021 14:32
Tilaajille
Yli 60 prosenttia päälle 12-vuotiaista saanut kaksi rokotusta Pohjois-Pohjanmaalla – uusia koronatartuntoja 15

Yli 60 pro­sent­tia päälle 12-vuo­tiais­ta saanut kaksi ro­ko­tus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 15

14.09.2021 16:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: On su­rul­lis­ta nähdä dis­in­for­maa­tion levitys ro­kot­teis­ta – Eivätkö kaikki, myös alai­käi­set, an­sait­si­si ro­ko­tus­rau­han?

04.09.2021 11:44
Tilaajille
Myös Posiolla rokotetaan joukolla – lauantaina neuvolassa pääsee rokotukseen ilman ajanvarausta

Myös Po­siol­la ro­ko­te­taan jou­kol­la – lauan­tai­na neu­vo­las­sa pääsee ro­ko­tuk­seen ilman ajan­va­raus­ta

01.09.2021 11:14
Tilaajille
Piikin saa, kun kävelee Kuusamotalolle – ensi maanantaina kokeillaan Walk in -rokotuspäivää

Piikin saa, kun kävelee Kuu­sa­mo­ta­lol­le – ensi maa­nan­tai­na ko­keil­laan Walk in -ro­ko­tus­päi­vää

31.08.2021 16:56
Tilaajille
Uusien koronatartuntojen määrä näyttää kääntyneen laskuun Suomessa, kertoo THL – Lähes puolet väestöstä on nyt rokotettu kokonaan

Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä näyttää kään­ty­neen laskuun Suo­mes­sa, kertoo THL – Lähes puolet väes­tös­tä on nyt ro­ko­tet­tu ko­ko­naan

26.08.2021 11:55
Iltalehti: Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen mukaan hallitus on keskustellut koronatartuntojen jäljityksen lopettamisesta

Il­ta­leh­ti: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Sark­ki­sen mukaan hal­li­tus on kes­kus­tel­lut ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­ji­tyk­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta

26.08.2021 09:02 1
Kysyimme: Miksi osa tulee kipeäksi koronarokotteesta, kun toisilla ei tunnu missään? – "Rokotteesta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

Ky­syim­me: Miksi osa tulee ki­peäk­si ko­ro­na­ro­kot­tees­ta, kun toi­sil­la ei tunnu mis­sään? – "Ro­kot­tees­ta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

15.08.2021 18:35 1
Tilaajille
Mitä koronarokotetta lapsille annetaan, miksi lapsia halutaan rokottaa ja voiko alaikäinen itse päättää rokotuksesta?

Mitä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta lap­sil­le an­ne­taan, miksi lapsia ha­lu­taan ro­kot­taa ja voiko ala­ikäi­nen itse päättää ro­ko­tuk­ses­ta?

10.08.2021 13:28 1
Tilaajille
Kuusamossa kouluterveydenhuolto aloittaa 12–15-vuotiaiden rokotukset mahdollisimman pian koulujen alkamisen jälkeen – Tarkempi aikataulu julki myöhemmin

Kuu­sa­mos­sa kou­lu­ter­vey­den­huol­to aloit­taa 12–15-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set mah­dol­li­sim­man pian kou­lu­jen al­ka­mi­sen jälkeen – Tar­kem­pi ai­ka­tau­lu julki myö­hem­min

09.08.2021 13:20
Heinäkuu hyydytti rokotusaikojen varausta  - terveydenhoitaja muistuttaa, että rokotuksen ottamista ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä rokotetilanne on syksyllä"

Hei­nä­kuu hyy­dyt­ti ro­ko­tus­ai­ko­jen va­raus­ta - ter­vey­den­hoi­ta­ja muis­tut­taa, että ro­ko­tuk­sen ot­ta­mis­ta ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä ro­ko­te­ti­lan­ne on syk­syl­lä"

02.07.2021 15:45
Tilaajille
Jo 70 prosenttia posiolaisista on rokotettu – Ylilääkärit: Tärkeää, että myös nuoret ottavat rokotuksen

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 08:32
Tilaajille
THL: Raskaana oleva voi ottaa koronavirusrokotteen normaalisti ikäryhmänsä vuorolla – koronarokotteiden ja muiden rokotteiden välisestä varoajasta luovutaan

THL: Ras­kaa­na oleva voi ottaa ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen nor­maa­lis­ti ikä­ryh­män­sä vuo­rol­la – ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja muiden ro­kot­tei­den vä­li­ses­tä va­ro­ajas­ta luo­vu­taan

01.06.2021 20:19
Koronarokotukset Kuusamossa etenevät – jo nelikymppiset voivat varata aikoja

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kuu­sa­mos­sa ete­ne­vät – jo ne­li­kymp­pi­set voivat varata aikoja

01.06.2021 11:03
Tilaajille