korona
Viimeisin 24 tuntia
Yli tuhat koronatestia, 15 000 suu-nenäsuojainta ja litroittain käsidesiä – Ruka Nordicissa on kolme kuplaa ja laajat erityisjärjestelyt, jotta tapahtuma olisi turvallinen

Yli tuhat ko­ro­na­tes­tia, 15 000 suu-ne­nä­suo­jain­ta ja lit­roit­tain kä­si­de­siä – Ruka Nor­di­cis­sa on kolme kuplaa ja laajat eri­tyis­jär­jes­te­lyt, jotta ta­pah­tu­ma olisi tur­val­li­nen

04:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Koronanäytteitä puolella miljoonalla – Kuusamossa perusturva ylittämässä talousarvionsa miljoonalla

Ko­ro­na­näyt­tei­tä puo­lel­la mil­joo­nal­la – Kuu­sa­mos­sa pe­rus­tur­va ylit­tä­mäs­sä ta­lous­ar­vion­sa mil­joo­nal­la

09.11.2020 16:08 0
Tilaajille
Kuusamossa kaksi uutta koronatapausta viikonloppuna – "Toisessa uusista tapauksista tartunnan lähde ei ole tiedossa"

Kuu­sa­mos­sa kaksi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta vii­kon­lop­pu­na – "Toi­ses­sa uusista ta­pauk­sis­ta tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa"

09.11.2020 12:03 0
"Joissakin tapauksissa joudutaan hyväksymään, että karanteenissa on sellainenkin, joka ei sinne kuulu" – käytännöt altistusten määrittelyssä vaihtelevat

"Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa jou­du­taan hy­väk­sy­mään, että ka­ran­tee­nis­sa on sel­lai­nen­kin, joka ei sinne kuulu" – käy­tän­nöt al­tis­tus­ten mää­rit­te­lys­sä vaih­te­le­vat

06.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Suomi kulkee tuhon tietä, sanovat lopullisen totuuden löytäneet – riippumatta siitä, keitä hallituksessa on

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Suomi kulkee tuhon tietä, sanovat lo­pul­li­sen to­tuu­den löy­tä­neet – riip­pu­mat­ta siitä, keitä hal­li­tuk­ses­sa on

06.11.2020 04:00 1
Taivalkoskella ei uusia koronatartuntoja: "Kunnassa on enää yksi ihminen eristyksessä ja seitsemän karanteenissa"

Tai­val­kos­kel­la ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja: "Kun­nas­sa on enää yksi ihminen eris­tyk­ses­sä ja seit­se­män ka­ran­tee­nis­sa"

04.11.2020 04:00 0
"Voi olla kohtalokasta, jos saa koronan ja influenssan yhtä aikaa" – Osastonhoitaja Heidi Moilanen kannustaa ottamaan influenssarokotteen: Kuusamossa rokotteita nyt vain ajanvarauksella

"Voi olla koh­ta­lo­kas­ta, jos saa koronan ja inf­luens­san yhtä aikaa" – Osas­ton­hoi­ta­ja Heidi Moi­la­nen kan­nus­taa ot­ta­maan inf­luens­sa­ro­kot­teen: Kuu­sa­mos­sa ro­kot­tei­ta nyt vain ajan­va­rauk­sel­la

03.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Yhteensä 317 eri paikkakunnilla asuvaa henkilöä karanteenissa Pikku-Syötteen tartuntojen vuoksi

Yh­teen­sä 317 eri paik­ka­kun­nil­la asuvaa hen­ki­löä ka­ran­tee­nis­sa Pik­ku-Syöt­teen tar­tun­to­jen vuoksi

29.10.2020 20:12 0
Tilaajille
Pikku-Syötteen laajassa joukkoaltistumisessa kuusamolaisiakin – 58 rippikoululaista, isosta ja seurakunnan työntekijää karanteenissa

Pik­ku-Syöt­teen laa­jas­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­ses­sa kuu­sa­mo­lai­sia­kin – 58 rip­pi­kou­lu­lais­ta, isosta ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jää ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 13:55 1
Taivalkoski viiden koronatapauksen kunnaksi – Karanteenissa on tällä hetkellä 13 henkilöä

Tai­val­kos­ki viiden ko­ro­na­ta­pauk­sen kun­nak­si – Ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 13 hen­ki­löä

29.10.2020 10:15 0
THL:n koronatartuntaluvut ovat myöhässä teknisten ongelmien vuoksi – koko maassa 193 uutta tartuntaa

THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­vut ovat myö­häs­sä tek­nis­ten on­gel­mien vuoksi – koko maassa 193 uutta tar­tun­taa

27.10.2020 17:19 0
Taivalkoskella yhdeksän ihmistä karanteenissa korona-altistuksen takia

Tai­val­kos­kel­la yh­dek­sän ihmistä ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na-al­tis­tuk­sen takia

26.10.2020 10:45 0
"Parhaiten yrittäjää autetaan tulemalla meille ja osallistumalla huskyajeluihin" – koronarajoitukset runtelevat husky-yrittäjiä, mutta periksi ei kukaan halua antaa

"Par­hai­ten yrit­tä­jää au­te­taan tu­le­mal­la meille ja osal­lis­tu­mal­la hus­kya­je­lui­hin" – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set run­te­le­vat hus­ky-yrit­tä­jiä, mutta periksi ei kukaan halua antaa

26.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Arja Virkkunen

Lu­ki­jal­ta: Mistä sinä tulit?

24.10.2020 18:00 1
Korona on vaikuttanut täkäläiseen kiinteistöbisnekseen – mummonmökkejä kysellään nyt Keski-Euroopasta saakka

Korona on vai­kut­ta­nut tä­kä­läi­seen kiin­teis­tö­bis­nek­seen – mum­mon­mök­ke­jä ky­sel­lään nyt Kes­ki-Eu­roo­pas­ta saakka

23.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia, jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan? Ravintoloiden erilaiset rajoitukset saatiin vihdoinkin voimaan

Parempi myöhään kuin ei mil­loin­kaan? Ra­vin­to­loi­den eri­lai­set ra­joi­tuk­set saatiin vih­doin­kin voimaan

21.10.2020 04:00 0
Maskit, käsidesit ja tarkat metsästysryhmät – korona on ulottanut suojakäytännöt myös metsästykseen, ja hirviporukat käyttävät niitä harkintansa mukaan

Maskit, kä­si­de­sit ja tarkat met­säs­tys­ryh­mät – korona on ulot­ta­nut suo­ja­käy­tän­nöt myös met­säs­tyk­seen, ja hir­vi­po­ru­kat käyt­tä­vät niitä har­kin­tan­sa mukaan

21.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Maski käyttöön, kun astut bussiin – ketään ei kuitenkaan pakoteta

Maski käyt­töön, kun astut bussiin – ketään ei kui­ten­kaan pa­ko­te­ta

20.10.2020 04:00 0
Tilaajille
”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajattelun vinouma, joka vaikuttaa myös siihen, käytämmekö maskeja suositusten mukaan – Se, että jossakin on ollut vain muutama tartunta, ei kerro mitään huomisesta

”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajat­te­lun vi­nou­ma, joka vai­kut­taa myös siihen, käy­täm­me­kö maskeja suo­si­tus­ten mukaan – Se, että jos­sa­kin on ollut vain muutama tar­tun­ta, ei kerro mitään huo­mi­ses­ta

19.10.2020 04:00 0
Tilaajille