Korona
Lähes 200 ravintola-alan toimijaa Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta allekirjoitti hätähuudon päättäjille – "Jaksaminen on nyt lopussa"

Lähes 200 ra­vin­to­la-alan toi­mi­jaa Oulusta ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta al­le­kir­joit­ti hä­tä­huu­don päät­tä­jil­le – "Jak­sa­mi­nen on nyt lo­pus­sa"

20.01.2022 17:04
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

14.01.2022 19:33
Tilaajille
Näin koronatapausten määrät ovat muuttuneet viikoittain Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – Yli puolet iäkkäimmistä saaneet jo kolmannet rokotukset

Näin ko­ro­na­ta­paus­ten määrät ovat muut­tu­neet vii­koit­tain Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – Yli puo­let iäk­käim­mis­tä saaneet jo kol­man­net ro­ko­tuk­set

28.12.2021 08:26
Pohjoisen Suomen hoitajat valmistautuvat jouluun pelonsekaisin tuntein – "Koulutettuja jää mieluummin vaikka kaupan kassalle, jossa ei olla vastuussa kenenkään hengestä"

Poh­joi­sen Suomen hoi­ta­jat val­mis­tau­tu­vat jouluun pe­lon­se­kai­sin tuntein – "Kou­lu­tet­tu­ja jää mie­luum­min vaikka kaupan kas­sal­le, jossa ei olla vas­tuus­sa ke­nen­kään hen­ges­tä"

21.12.2021 19:00
Tilaajille
Posiolla yksi koronavirustartunta perjantaina ja kaksi tartuntaa maanantaina

Po­siol­la yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai­na ja kaksi tar­tun­taa maa­nan­tai­na

20.12.2021 18:46
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

16.12.2021 04:00
Posio päivitti koronasuosituksiaan – maskia suositellaan 6. luokasta ylöspäin ja koulujen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Posio päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan – maskia suo­si­tel­laan 6. luo­kas­ta ylös­päin ja kou­lu­jen sekä var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­töl­le

13.12.2021 17:10
Viikon kysymys: Käytätkö koronapassia?

Viikon ky­sy­mys: Käy­tät­kö ko­ro­na­pas­sia?

08.12.2021 04:00 10
Tilaajille
Lasten koronarokotuksista on luvassa lisätietoa tänään

Lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta on luvassa li­sä­tie­toa tänään

02.12.2021 08:12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronatartuntaa – Kuusamossa neljä uutta tartuntaa ja Taivalkoskella kaksi

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Kuu­sa­mos­sa neljä uutta tar­tun­taa ja Tai­val­kos­kel­la kaksi

01.12.2021 18:28
Tilaajille
Kuusamossa voi nyt varata ajan koronatestiin suoraan omaolo-verkkopalvelussa, jos oirearvio antaa aihetta – "Yhteydenottoa varten kuntalaisen pitää tunnistautua sähköisesti esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla"

Kuu­sa­mos­sa voi nyt varata ajan ko­ro­na­tes­tiin suoraan omao­lo-verk­ko­pal­ve­lus­sa, jos oi­re­ar­vio antaa aihetta – "Yh­tey­de­not­toa varten kun­ta­lai­sen pitää tun­nis­tau­tua säh­köi­ses­ti esi­mer­kik­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la"

29.11.2021 15:00
Koronatilanne peruutti kutsuvierastilaisuuden Kuusamotalolla, kauneimmat joululaulut kaikuvat ulkosalla – Taivalkosken Yrittäjien 50-vuotisjuhlaan Syötteelle tulijan on näytettävä koronapassia

Ko­ro­na­ti­lan­ne pe­ruut­ti kut­su­vie­ras­ti­lai­suu­den Kuu­sa­mo­ta­lol­la, kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kai­ku­vat ul­ko­sal­la – Tai­val­kos­ken Yrit­tä­jien 50-vuo­tis­juh­laan Syöt­teel­le tulijan on näy­tet­tä­vä ko­ronapas­sia

23.11.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Koronan suojatoimien yhdistelmä on otettava Kuusamossa välittömästi käyttöön koronatilanteen vakauttamiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koronan suo­ja­toi­mien yh­dis­tel­mä on otet­ta­va Kuu­sa­mos­sa vä­lit­tö­mäs­ti käyt­töön ko­ro­na­ti­lan­teen va­kaut­ta­mi­sek­si

19.11.2021 04:00
Tilaajille
"Ihmisillä on nyt hätä saada rokote" – Koronarokotteet loppuivat kesken Kuusamon Walk in -päivässä, vuoroaan joutui jonottamaan jopa tunnin

"Ih­mi­sil­lä on nyt hätä saada rokote" – Ko­ro­na­ro­kot­teet lop­pui­vat kesken Kuu­sa­mon Walk in -päi­väs­sä, vuo­roaan joutui jo­not­ta­maan jopa tunnin

18.11.2021 15:23 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle yleisötilaisuuksiin kokoontumisrajoitukset? – järjestäjät voivat välttää rajoitukset ottamalla käyttöön koronapassin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set? – jär­jes­tä­jät voivat välttää ra­joi­tuk­set ot­ta­mal­la käyt­töön ko­ronapas­sin

17.11.2021 09:00 1
Viikon kysymys: Kuinka läheltä korona on koskettanut sinua?

Viikon ky­sy­mys: Kuinka läheltä korona on kos­ket­ta­nut sinua?

17.11.2021 04:00
Tilaajille
Koronarokotuskattavuus junnaa paikallaan Pudasjärvellä, mutta kohentuu Taivalkoskella

Ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus junnaa pai­kal­laan Pu­das­jär­vel­lä, mutta ko­hen­tuu Tai­val­kos­kel­la

15.11.2021 15:19
Koronatartunnat leviävät lapsilla Kuusamossa – Koronaan sairastuneiden lasten äidit toivovat parempaa tiedonkulkua

Ko­ro­na­tar­tun­nat le­viä­vät lap­sil­la Kuu­sa­mos­sa – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den lasten äidit toi­vo­vat pa­rem­paa tie­don­kul­kua

15.11.2021 04:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Kuinka huolissasi olet koronatilanteesta?

Viikon ky­sy­mys: Kuinka huo­lis­sa­si olet ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?

10.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Joulunavauskin lähestyy, tuleeko Kuusamossa uusia rajoituksia koronan takia? – näin vastaavat johtajat

Jou­lun­avaus­kin lä­hes­tyy, tuleeko Kuu­sa­mos­sa uusia ra­joi­tuk­sia koronan takia? – näin vas­taa­vat joh­ta­jat

09.11.2021 04:00 1
Tilaajille