Korona
Kuukausi

THL: Suo­mes­sa 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 7 uutta tar­tun­taa

11.06.2021 12:18

En­sim­mäi­sen ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen on saanut jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta – Ensi viikon lauan­tai­na ro­ko­tuk­ses­sa voi käydä va­raa­mat­ta aikaa

10.06.2021 15:08
Tilaajille
Kolumni

Asues­sa­ni kes­kel­lä pan­de­mian yhtä ydintä mie­les­sä­ni kävi, että esi­mer­kik­si Koil­lis­maal­la asiat ovat toisin: "Olin salaa todella ka­teel­li­nen"

03.06.2021 04:00
Tilaajille

Ris­ki­mais­ta Kuu­sa­moon saa­pu­vat ter­veys­tar­kas­tuk­seen – pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la ke­sä­kuun ajan

26.05.2021 18:54
Tilaajille

Vuo­deo­sas­to Tai­val­kos­kel­la otet­tiin taas käyt­töön eikä paik­ka­kun­nan akuut­ti­po­ti­lai­ta si­joi­te­ta enää naa­pu­ri­kun­tiin – työn­te­ki­jöi­den testit ne­ga­tii­vi­set

25.05.2021 10:14

Kuu­sa­mos­sa 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus 27. tou­ko­kuu­ta saakka

20.05.2021 13:35

Kuu­sa­mos­sa todettu neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa tiis­tain ja kes­ki­vii­kon aikana – Al­tis­tua on voinut kes­ki­viik­ko­na Lid­lis­sä ja al­ku­vii­kos­ta Kau­pun­gin­ta­lon ra­vin­to­la Kon­tis­sa

19.05.2021 18:22 2

Sols­ti­ce-fes­ti­vaa­li peruttu – tä­nä­kään ju­han­nuk­se­na ei juhlita Rukan hui­pul­la

14.05.2021 10:01
Tilaajille
Vanhemmat

Po­siol­la Koil­lis­maan paras ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lan­ne – ajan­va­raus avautuu myös 50–59-vuo­tiail­le

03.05.2021 09:44

Posio päi­vit­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­siaan – sai­raan­hoi­to­pii­rin rajojen ylit­tä­viä ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia ei jär­jes­te­tä mää­räai­kai­ses­ti 24. huh­ti­kuu­ta saakka

17.04.2021 12:11

Kuu­sa­mon Nais­voi­mis­te­li­jat avasi ki­sa­kau­den mi­ta­lein – tuore Täh­ti­seu­ra jatkaa toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä myös ko­ro­na-ai­ka­na

14.04.2021 04:00
Tilaajille

Posio päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­set 11:n­teen tou­ko­kuu­ta saakka – ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa

09.04.2021 15:22

Ra­vin­to­lat saavat avata per­jan­tai­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kit­ti­läs­sä – sulku jatkuu suu­res­sa osassa maata

08.04.2021 18:00 1
Tilaajille

Ko­ti­mais­ten­kin yö­py­mi­siä vä­hem­män Kuu­sa­mos­sa – yh­teen­sä 32 pro­sent­tia vä­hem­män yö­py­mi­siä kuin edel­lis­vuon­na

30.03.2021 15:02 1
Tilaajille

Lupa avaa­mi­sel­le tuli ja tukussa alkoi ovi käydä – osa ra­vin­to­lois­ta pitää ovensa kiinni pää­siäi­sen yli

29.03.2021 20:05
Tilaajille

Vielä ei voi hen­gäh­tää: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 25.4. saakka

23.03.2021 16:37
Kolumni

Kom­ment­ti: LP Kan­gas­alan tyly kohtalo avasi Pölkky Kuu­sa­mol­le tien, jonka päässä voi odottaa kul­tai­nen unelma, Yh­dek­sän mes­ta­ruu­den LP Viesti on fi­naa­li­vas­tus­ta­ja­na en­sim­mäis­tä mes­ta­ruut­taan jah­taa­van kuu­sa­mo­lais­jouk­kueen täy­del­li­nen vas­ta­koh­ta

20.03.2021 22:32
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Milloin uskot koronan Suo­mes­sa hel­pot­ta­van niin, että elämä on taas suh­teel­li­sen nor­maa­lia?

17.03.2021 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lukijan runo: Muista

16.03.2021 19:02
Tilaajille

Ro­ko­tus­Cen­ter avataan Kit­kan­tiel­lä – Kri­tiik­kiä saanut ajan­va­raus­pu­he­lin ei takkua osas­ton­hoi­ta­jan mie­les­tä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa mi­nuu­tin päästä uu­des­taan"

16.03.2021 04:00
Tilaajille