Koronasuositukset
THL suosittelee pysymään kotipaikkakunnalla pääsiäisenä – "Koronatilanne on erityisesti eteläisessä Suomessa ennätyslukemissa", johtaja Mika Salminen varoittaa

THL suo­sit­te­lee py­sy­mään ko­ti­paik­ka­kun­nal­la pää­siäi­se­nä – "Ko­ro­na­ti­lan­ne on eri­tyi­ses­ti ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­lu­ke­mis­sa", johtaja Mika Sal­mi­nen va­roit­taa

25.03.2021 15:23
Posio tarkensi koronasuosituksiaan – jäähallissa ei sallita toimintoja, joihin osallistuu ulkopaikkakuntalaisia ja yli 10 henkilöä

Posio tar­ken­si ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan – jää­hal­lis­sa ei sallita toi­min­to­ja, joihin osal­lis­tuu ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia ja yli 10 hen­ki­löä

18.03.2021 09:36
Aluehallintoviraston tarkastaja oli tyytyväinen siihen, miten Rukan ravintolat ehkäisevät koronan leviämistä - mutta se ei riitä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tar­kas­ta­ja oli tyy­ty­väi­nen siihen, miten Rukan ra­vin­to­lat eh­käi­se­vät koronan le­viä­mis­tä - mutta se ei riitä

26.02.2021 04:00
Tilaajille
Posio antoi tiukemmat koronasuositukset - "Muuntovirusten lisääntynyt osuus tartunnoissa on huolestuttavaa"

Posio antoi tiu­kem­mat ko­ro­na­suo­si­tuk­set - "Muun­to­vi­rus­ten li­sään­ty­nyt osuus tar­tun­nois­sa on huo­les­tut­ta­vaa"

25.02.2021 17:27
Posio kiristää koronasuosituksiaan – suositukset kestävät maaliskuulle asti

Posio ki­ris­tää ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan – suo­si­tuk­set kes­tä­vät maa­lis­kuul­le asti

20.02.2021 12:36
Kuusamo höllentää koronarajoituksia – katso listasta miten paikkoja avataan maanantaina

Kuusamo höl­len­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – katso lis­tas­ta miten paik­ko­ja avataan maa­nan­tai­na

18.02.2021 11:22 2
Posion kunnan johtoryhmä vetoaa kuntalaisiin: "Käyttäkää kasvomaskia julkisissa tiloissa"

Posion kunnan joh­to­ryh­mä vetoaa kun­ta­lai­siin: "Käyt­tä­kää kas­vo­mas­kia jul­ki­sis­sa ti­lois­sa"

27.01.2021 09:29
THL pidensi turvavälisuositusta yli kahteen metriin – julkisissa sisätiloissa tulisi käyttää maskia, vaikka turvavälin pito onnistuisikin

THL pidensi tur­va­vä­li­suo­si­tus­ta yli kahteen metriin – jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa tulisi käyttää maskia, vaikka tur­va­vä­lin pito on­nis­tui­si­kin

21.01.2021 08:51 1
Koronasulut jatkuvat Kuusamossa tammikuulle – Sulku ei koske alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastevuoroja kaupungin toimitiloissa eikä koulujen järjestämää liikunnanopetusta

Ko­ro­na­su­lut jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa tam­mi­kuul­le – Sulku ei koske alle 18-vuo­tiai­den lasten ja nuorten har­ras­te­vuo­ro­ja kau­pun­gin toi­mi­ti­lois­sa eikä kou­lu­jen jär­jes­tä­mää lii­kun­nan­ope­tus­ta

17.12.2020 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia ja -rajoituksia jatketaan 18. tammikuuta saakka: "Vielä tarvitaan jaksamista, että tilanne säilyy hyvänä"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ja -ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 18. tam­mi­kuu­ta saakka: "Vielä tar­vi­taan jak­sa­mis­ta, että tilanne säilyy hyvänä"

15.12.2020 17:48
"On itsekeskeistä lähteä etelästä pohjoiseen joulunviettoon" – Riitta Ronkainen-Lowe jättää sukujoulun Posiolla välistä: Lääkäri Käkelä ei usko rajoitusten purkuun ennen joulua

"On it­se­kes­keis­tä lähteä ete­läs­tä poh­joi­seen jou­lun­viet­toon" – Riitta Ron­kai­nen-Lo­we jättää su­ku­jou­lun Po­siol­la vä­lis­tä: Lääkäri Käkelä ei usko ra­joi­tus­ten purkuun ennen joulua

10.12.2020 04:00
Tilaajille
THL: Neljännes Suomen koronatartunnoista todettu muita kuin Suomen virallisia kieliä puhuvalla väestöllä

THL: Nel­jän­nes Suomen ko­ro­na­tar­tun­nois­ta todettu muita kuin Suomen vi­ral­li­sia kieliä pu­hu­val­la väes­töl­lä

01.12.2020 12:50
Tätä uusi maskisuositus tarkoittaa: Nyt maskit myös toiseen asteen opetukseen, korkeakouluihin ja sisätöihin

Tätä uusi mas­ki­suo­si­tus tar­koit­taa: Nyt maskit myös toiseen asteen ope­tuk­seen, kor­kea­kou­lui­hin ja si­sä­töi­hin

27.11.2020 04:00
Tilaajille
THL: Suomessa noin 496 uutta koronatartuntaa – poikkeusoloja ja valmiuslakia ei ole vielä tulossa, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

THL: Suo­mes­sa noin 496 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – poik­keus­olo­ja ja val­mius­la­kia ei ole vielä tu­los­sa, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

26.11.2020 12:51
Taivalkoskella koronan pikatestit käyttöön näinä päivinä – Etuja nopeus ja hinta, huonompi herkkyys haittana: "Ei PCR-testikään ole 100-prosenttinen"

Tai­val­kos­kel­la koronan pi­ka­tes­tit käyt­töön näinä päivinä – Etuja nopeus ja hinta, huo­nom­pi herk­kyys hait­ta­na: "Ei PCR-tes­ti­kään ole 100-pro­sent­ti­nen"

25.11.2020 13:45
Tilaajille
Uudet koronasuositukset eivät ole vaikuttamassa Ruka Nordiciin

Uudet ko­ro­na­suo­si­tuk­set eivät ole vai­kut­ta­mas­sa Ruka Nor­di­ciin

25.11.2020 10:01
Tilaajille