Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Koronapandemia
Rukalla vaijeriliuku jatkuu, mutta Oulun Nallikarissa se on tauolla ainakin tämän kesän – Zipline Suomi Oy asetettiin konkurssiin

Rukalla vai­je­ri­liu­ku jatkuu, mutta Oulun Nal­li­ka­ris­sa se on tauolla ainakin tämän kesän – Zipline Suomi Oy ase­tet­tiin kon­kurs­siin

12.07.2023 16:43
Tilaajille
THL: Koronarokotuksen tehosteannokselle ei tarvetta kuluvana keväänä

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen te­hos­te­an­nok­sel­le ei tar­vet­ta ku­lu­va­na keväänä

02.03.2023 19:16
Kotivara on hyvä olla valmiina – Sähkökatkot ja korona ovat saaneet lappilaiset täydentämään varastojaan

Ko­ti­va­ra on hyvä olla val­mii­na – Säh­kö­kat­kot ja korona ovat saaneet lap­pi­lai­set täy­den­tä­mään va­ras­to­jaan

09.03.2022 06:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronan aloittamaa yhteisöllisyyttä tarvitaan jälleen – suurin osa aikuisista tavoitetaan, jos järjestöt soittavat jäsenensä läpi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Koronan aloit­ta­maa yh­tei­söl­li­syyt­tä tar­vi­taan jälleen – suurin osa ai­kui­sis­ta ta­voi­te­taan, jos jär­jes­töt soit­ta­vat jä­se­nen­sä läpi

07.03.2022 04:00
Tilaajille
Tervetuloa, yleisötilaisuudet ja kokoukset – katso tästä, mitkä pandemia-arjen asiat muuttuvat maakunnassa huomisesta alkaen

Ter­ve­tu­loa, ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ko­kouk­set – katso tästä, mitkä pan­de­mia-ar­jen asiat muut­tu­vat maa­kun­nas­sa huo­mi­ses­ta alkaen

31.01.2022 15:53
Tilaajille
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

14.01.2022 19:33
Tilaajille
Korona ei näy erityisesti kuolleisuuden kokonaiskasvuna Pohjois-Suomessa – Koronavainajia joitakin myös Kuusamossa

Korona ei näy eri­tyi­ses­ti kuol­lei­suu­den ko­ko­nais­kas­vu­na Poh­jois-Suo­mes­sa – Ko­ro­na­vai­na­jia joi­ta­kin myös Kuu­sa­mos­sa

22.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Posiolla yksi koronavirustartunta perjantaina ja kaksi tartuntaa maanantaina

Po­siol­la yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai­na ja kaksi tar­tun­taa maa­nan­tai­na

20.12.2021 18:46
THL: Suomessa ei ole toistaiseksi todettu omikronmuunnoksia, epäilyjä kuitenkin on

THL: Suo­mes­sa ei ole tois­tai­sek­si todettu omik­ron­muun­nok­sia, epäi­ly­jä kui­ten­kin on

01.12.2021 16:40 1
Omicron iski - Talviuniversiadit Sveitsissä peruttiin

Omicron iski - Tal­vi­uni­ver­sia­dit Sveit­sis­sä pe­rut­tiin

30.11.2021 15:54
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset – Osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske tilaisuuksia, joissa vaaditaan osallistujalta voimassa oleva koronatodistus

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to kieltää kaikki si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät yli 50 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det ja yleiset ko­kouk­set – Osal­lis­tu­ja­mää­rää koskeva ra­joi­tus ei koske ti­lai­suuk­sia, joissa vaa­di­taan osal­lis­tu­jal­ta voi­mas­sa oleva ko­ro­na­to­dis­tus

22.11.2021 18:16
Maakunnan matkailussa panostetaan tulevaisuudessa digitaalisuuteen ja yhteistyöhön – alan toimijat pitävät riman korkealla

Maa­kun­nan mat­kai­lus­sa pa­nos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa di­gi­taa­li­suu­teen ja yh­teis­työ­hön – alan toi­mi­jat pitävät riman kor­keal­la

19.11.2021 11:46
Tilaajille
Flunssa-aikanakin ollut enemmän potilaita – Koronatapaukset Kuusamossa eivät kuormita hoitokapasiteettia

Fluns­sa-ai­ka­na­kin ollut enemmän po­ti­lai­ta – Ko­ro­na­ta­pauk­set Kuu­sa­mos­sa eivät kuor­mi­ta hoi­to­ka­pa­si­teet­tia

17.11.2021 19:30 4
Tilaajille
Koronaa kahdessa yksikössä – Tartuntoja tullut tiistaina ilmi enää seitsemän, tartunnat leviävät perhepiirissä, jolloin ilmaantuvuusluku nousee

Koronaa kah­des­sa yk­si­kös­sä – Tar­tun­to­ja tullut tiis­tai­na ilmi enää seit­se­män, tar­tun­nat le­viä­vät per­he­pii­ris­sä, jolloin il­maan­tu­vuus­lu­ku nousee

18.11.2021 15:48 2
Koronatartunnat leviävät lapsilla Kuusamossa – Koronaan sairastuneiden lasten äidit toivovat parempaa tiedonkulkua

Ko­ro­na­tar­tun­nat le­viä­vät lap­sil­la Kuu­sa­mos­sa – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den lasten äidit toi­vo­vat pa­rem­paa tie­don­kul­kua

15.11.2021 04:00
Tilaajille
Koronakriisi syvenee Kuusamossa – Koronaan erikoistunut tutkija Liisa Laine ja vapaa toimittaja Eliisa Mäkelä vaativat kaupungilta pitkän ja lyhyen aikavälin  koronastrategiaa

Ko­ro­na­krii­si syvenee Kuu­sa­mos­sa – Ko­ro­naan eri­kois­tu­nut tutkija Liisa Laine ja vapaa toi­mit­ta­ja Eliisa Mäkelä vaa­ti­vat kau­pun­gil­ta pitkän ja lyhyen ai­ka­vä­lin ko­ro­na­stra­te­giaa

11.11.2021 12:37 5
Tilaajille
Koronatilanne Kuusamossa pahentunut – Kaupunginjohtaja: "Nyt on tärkeää ottaa rokotteet ja noudattaa uudestaan tarkempia maski- sekä muita hygieniaohjeita

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa pa­hen­tu­nut – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Nyt on tärkeää ottaa ro­kot­teet ja nou­dat­taa uu­des­taan tar­kem­pia maski- sekä muita hy­gie­nia­oh­jei­ta

08.11.2021 15:22 4
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 77 uutta koronatartuntaa, Oulun tartuntamäärät jatkavat nousuaan

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 77 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Oulun tar­tun­ta­mää­rät jat­ka­vat nou­suaan

05.11.2021 18:07
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä lievässä kasvussa Oulussa – kehitys ei ole yllättänyt sairaanhoitopiirin johtoa: "Se jatkuu varmasti koko talven"

Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä lie­väs­sä kas­vus­sa Oulussa – kehitys ei ole yl­lät­tä­nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoa: "Se jatkuu var­mas­ti koko talven"

12.10.2021 12:31
Tilaajille
Iltalehti: Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen mukaan hallitus on keskustellut koronatartuntojen jäljityksen lopettamisesta

Il­ta­leh­ti: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Sark­ki­sen mukaan hal­li­tus on kes­kus­tel­lut ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­ji­tyk­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta

26.08.2021 09:02 1