Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koronarokotteet
Uusi ohje sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Pohjanmaalle: Koronatestiin terveydenhuoltoon vain poikkeustapauksissa – THL:n mukaan koronan sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokotusta

Uusi ohje sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le: Ko­ro­na­tes­tiin ter­vey­den­huol­toon vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa – THL:n mukaan koronan sai­ras­ta­neet eivät tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tus­ta

14.01.2022 19:29
MTV: Rokotevastaiselle ryhmälle jaettu alennuskoodia Kärkkäiselle

MTV: Ro­ko­te­vas­tai­sel­le ryh­mäl­le jaettu alen­nus­koo­dia Kärk­käi­sel­le

10.12.2021 16:59 1
Maakunnan koronanyrkki: Epidemia jatkuu voimakkaana – tartuntamäärän kasvu hidastunut viime päivinä ja rokotteen ottaminen kiinnostaa aiempaa enemmän

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Epi­de­mia jatkuu voi­mak­kaa­na – tar­tun­ta­mää­rän kasvu hi­das­tu­nut viime päivinä ja ro­kot­teen ot­ta­mi­nen kiin­nos­taa aiempaa enemmän

07.12.2021 18:28
Kuusamossa kolmannet rokoteannokset kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ikäryhmäperusteisesti – ro­kot­teen voi ottaa, kun edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

Kuu­sa­mos­sa kol­man­net ro­ko­tean­nok­set kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ikä­ryh­mä­pe­rus­tei­ses­ti – ro­kot­teen voi ottaa, kun edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

06.12.2021 17:00
Tilaajille
THL ehdottaa kolmansia koronarokoteannoksia riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä hoitaville

THL eh­dot­taa kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tean­nok­sia ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via hen­ki­löi­tä hoi­ta­vil­le

19.11.2021 08:53
Mitä jos sairastuu koronaan rokotteista huolimatta? Lääkäri: "Kaksi kertaa rokotetuista sairaalahoitoa tarvinneista suurin osa kuuluu johonkin koronavirustaudin riskiryhmään tai he ovat ikääntyneitä"

Mitä jos sai­ras­tuu ko­ro­naan ro­kot­teis­ta huo­li­mat­ta? Lää­kä­ri: "Kaksi kertaa ro­ko­te­tuis­ta sai­raa­la­hoi­toa tar­vin­neis­ta suurin osa kuuluu jo­hon­kin ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään tai he ovat ikään­ty­nei­tä"

17.11.2021 11:25 2
Tilaajille
666 uutta koronatartuntaa koko Suomessa – Koillismaalla rokotettu kertaalleen yli 70 prosenttia yli 12-vuotiasta

666 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa koko Suo­mes­sa – Koil­lis­maal­la ro­ko­tet­tu ker­taal­leen yli 70 pro­sent­tia yli 12-vuo­tias­ta

06.10.2021 16:32
Toranginmäen taakse olisi kiva päästä – Avautuuko Suomi lokakuussa vai joudummeko taas pettymään?
Kolumni

To­ran­gin­mäen taakse olisi kiva päästä – Avau­tuu­ko Suomi lo­ka­kuus­sa vai jou­dum­me­ko taas pet­ty­mään?

09.09.2021 04:01
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Kahdesti rokotetun ei tarvitse enää mennä oireisena koronatesteihin eikä jäädä altistuskaranteeniin

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri: Kah­des­ti ro­ko­te­tun ei tar­vit­se enää mennä oi­rei­se­na ko­ro­na­tes­tei­hin eikä jäädä al­tis­tus­ka­ran­tee­niin

02.09.2021 12:34
Heinäkuu hyydytti rokotusaikojen varausta  - terveydenhoitaja muistuttaa, että rokotuksen ottamista ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä rokotetilanne on syksyllä"

Hei­nä­kuu hyy­dyt­ti ro­ko­tu­sai­ko­jen va­raus­ta - ter­vey­den­hoi­ta­ja muis­tut­taa, että ro­ko­tuk­sen ot­ta­mis­ta ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä ro­ko­te­ti­lan­ne on syk­syl­lä"

02.07.2021 15:45
Tilaajille
Nyt, eikä sitten kesäloman tai sorsastuskauden jälkeen – Koillismaalla työikäiset ovat haluttomia varaamaan koronarokotusaikaa: "Sama ikäryhmä liikkuu paljon ja tapaa ihmisiä, joten soisi rokotteita otettavan"

Nyt, eikä sitten ke­sä­lo­man tai sor­sas­tus­kau­den jälkeen – Koil­lis­maal­la työi­käi­set ovat ha­lut­to­mia va­raa­maan ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa: "Sama ikä­ryh­mä liikkuu paljon ja tapaa ih­mi­siä, joten soisi ro­kot­tei­ta otet­ta­van"

18.06.2021 04:00
Tilaajille
Ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut jo 70 prosenttia posiolaisista – Ensi viikon lauantaina rokotuksessa voi käydä varaamatta aikaa

En­sim­mäi­sen ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen on saanut jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta – Ensi viikon lauan­tai­na ro­ko­tuk­ses­sa voi käydä va­raa­mat­ta aikaa

10.06.2021 15:08
Tilaajille
Lapissa riittävä rokotesuoja saavutetaan kuukautta myöhemmin koko maan vauhdista – Broas: "Mitä parempi rokotekattavuus on, sitä paremmin yhteisö on suojassa"

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 08:31
Tilaajille
Posio johdossa Lapin rokotekattavuudessa – lähes joka toinen on saanut ensimmäisen rokotteen: nyt vuorossa ovat 40-49-vuotiaat

Posio joh­dos­sa Lapin ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa – lähes joka toinen on saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen: nyt vuo­ros­sa ovat 40-49-vuo­tiaat

10.05.2021 12:02
Tilaajille
Pohjois-Suomen kuntajohtajat pitävät rokotejärjestyksen muuttamista "perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena"

Poh­jois-Suo­men kun­ta­joh­ta­jat pitävät ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta "pe­rus­teet­to­ma­na ja epäoi­keu­den­mu­kai­se­na"

31.03.2021 12:33
Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotetavoitetta ei saavuteta Lapissa vielä

Iäk­käi­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­te­ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta Lapissa vielä

30.03.2021 20:23
Tilaajille
Posiolla on annettu noin 900 koronarokoteannosta – Lue tästä tuorein tiedote

Po­siol­la on annettu noin 900 ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ta – Lue tästä tuorein tiedote

26.03.2021 10:32
RokotusCenter avataan Kitkantiellä – Kritiikkiä saanut ajanvarauspuhelin ei takkua osastonhoitajan mielestä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa minuutin päästä uudestaan"

Ro­ko­tus­Cen­ter avataan Kit­kan­tiel­lä – Kri­tiik­kiä saanut ajan­va­raus­pu­he­lin ei takkua osas­ton­hoi­ta­jan mie­les­tä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa mi­nuu­tin päästä uu­des­taan"

16.03.2021 04:00
Tilaajille
Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä: AstraZenecan koronarokotteella voidaan rokottaa myös yli 70-vuotiaita

Kan­sal­li­nen ro­ko­tu­sa­sian­tun­ti­ja­ryh­mä: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teel­la voidaan ro­kot­taa myös yli 70-vuo­tiai­ta

11.03.2021 11:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­ko­te­taan, ra­joi­te­taan vai se­koil­laan – missä vii­py­vät suo­ma­lai­set ko­ro­na­ro­kot­teet?

07.03.2021 09:46
Tilaajille