Koronarokotteet
Pohjois-Suomen kuntajohtajat pitävät rokotejärjestyksen muuttamista "perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena"

Poh­jois-Suo­men kun­ta­joh­ta­jat pitävät ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta "pe­rus­teet­to­ma­na ja epäoi­keu­den­mu­kai­se­na"

31.03.2021 12:33
Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotetavoitetta ei saavuteta Lapissa vielä

Iäk­käi­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­te­ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta Lapissa vielä

30.03.2021 20:23
Tilaajille
Posiolla on annettu noin 900 koronarokoteannosta – Lue tästä tuorein tiedote

Po­siol­la on annettu noin 900 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta – Lue tästä tuorein tiedote

26.03.2021 10:32
RokotusCenter avataan Kitkantiellä – Kritiikkiä saanut ajanvarauspuhelin ei takkua osastonhoitajan mielestä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa minuutin päästä uudestaan"

Ro­ko­tus­Cen­ter avataan Kit­kan­tiel­lä – Kri­tiik­kiä saanut ajan­va­raus­pu­he­lin ei takkua osas­ton­hoi­ta­jan mie­les­tä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa mi­nuu­tin päästä uu­des­taan"

16.03.2021 04:00
Tilaajille
Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä: AstraZenecan koronarokotteella voidaan rokottaa myös yli 70-vuotiaita

Kan­sal­li­nen ro­ko­tu­sa­sian­tun­ti­ja­ryh­mä: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teel­la voidaan ro­kot­taa myös yli 70-vuo­tiai­ta

11.03.2021 11:00
Lukijalta Mielipide Arttu Papinaho

Lu­ki­jal­ta: Ro­ko­te­taan, ra­joi­te­taan vai se­koil­laan – missä vii­py­vät suo­ma­lai­set ko­ro­na­ro­kot­teet?

07.03.2021 09:46
Tilaajille
Paljonko rokotetta huljuu hukkaan? Yhden millilitran ruiskuilla rokotetta saisi tarkemmin käyttöön, mutta niitä ei ole Oulussa saatavilla – "Ongelma on maailmanlaajuinen"

Pal­jon­ko ro­ko­tet­ta huljuu huk­kaan? Yhden mil­li­lit­ran ruis­kuil­la ro­ko­tet­ta saisi tar­kem­min käyt­töön, mutta niitä ei ole Oulussa saa­ta­vil­la – "On­gel­ma on maail­man­laa­jui­nen"

24.02.2021 19:00
Tilaajille
PPSHP: Koronarokotettujen vähäinen määrä Pohjois-Pohjanmaalla johtuu nuoresta ikärakenteesta – "Kokonaisuudessaan rokotteita on saatu alueelle oikeudenmukaisesti"

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 15:00
Lisää rokotteita luvassa lähiviikkoina Pohjois-Pohjanmaalle – terve aikuisväestö on rokotusvuorossa näillä näkymin elokuussa

Lisää ro­kot­tei­ta luvassa lä­hi­viik­koi­na Poh­jois-Poh­jan­maal­le – terve ai­kuis­väes­tö on ro­ko­tus­vuo­ros­sa näillä näkymin elo­kuus­sa

16.02.2021 04:00
Tilaajille
Salla siirtää koronarokotusten tehosteannosten pistämistä – Kunta soittaa jokaiselle ikäihmiselle

Salla siirtää ko­ro­na­ro­ko­tus­ten te­hos­te­an­nos­ten pis­tä­mis­tä – Kunta soittaa jo­kai­sel­le ikä­ih­mi­sel­le

05.02.2021 13:49
Tilaajille
Poliisi varoittaa ovelta ovelle kiertävistä koronarokotetta kaupustelevista huijareista – havaintoja eri puolilta Suomea

Poliisi va­roit­taa ovelta ovelle kier­tä­vis­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta kau­pus­te­le­vis­ta hui­ja­reis­ta – ha­vain­to­ja eri puo­lil­ta Suomea

02.02.2021 16:54
Ei päivää ilman uusia kysymyksiä koronasta – yli 250 kysymyksen tulva kertoo tutkitun tiedon janosta

Ei päivää ilman uusia ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta – yli 250 ky­sy­myk­sen tulva kertoo tut­ki­tun tiedon janosta

28.01.2021 08:56
Lapin sairaanhoitopiirissä on käyty jo keskusteluja Modernan koronarokotteesta – Salla on rokotuksissa pisimmällä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on käyty jo kes­kus­te­lu­ja Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­tees­ta – Salla on ro­ko­tuk­sis­sa pi­sim­mäl­lä

14.01.2021 14:48
Tilaajille
"On tämä historiallista ja ainutlaatuista" – Kuusamon koronarokotukset aloitettiin: ensimmäisessä erässä 155–186 rokoteannosta

"On tämä his­to­rial­lis­ta ja ai­nut­laa­tuis­ta" – Kuu­sa­mon ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin: en­sim­mäi­ses­sä erässä 155–186 ro­ko­te­an­nos­ta

13.01.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärvellä todettu yhteensä seitsemän koronatartuntaa koko epidemian aikana – uusimmasta tartunnasta altistuneet jäljitetty ja asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä todettu yh­teen­sä seit­se­män ko­ro­na­tar­tun­taa koko epi­de­mian aikana – uu­sim­mas­ta tar­tun­nas­ta al­tis­tu­neet jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

07.01.2021 15:32
Tilaajille
Koronarokotukset aloitettiin Sallassa – ensimmäisessä erässä 36 annosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Sal­las­sa – en­sim­mäi­ses­sä erässä 36 annosta

07.01.2021 10:22
Tilaajille
Koronarokotukset aloitettiin Kainuussa – maakuntaan odotetaan saapuvan seuraavan parin viikon aikana yhteensä 3000 rokoteannosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Kai­nuus­sa – maa­kun­taan odo­te­taan saa­pu­van seu­raa­van parin viikon aikana yh­teen­sä 3000 ro­ko­te­an­nos­ta

05.01.2021 11:08
Yle: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sai ensimmäisen koronarokotuksiin liittyvän haittailmoituksen

Yle: Lää­ke­alan tur­val­li­suus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kus Fimea sai en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin liit­ty­vän hait­ta­il­moi­tuk­sen

02.01.2021 09:46
Toiveikkuutta ja lämpöä ehkä tulossa – vuosi voisi vaihtua ilman rakettien paukuttelua
Kolumni Janne Kaikkonen

Toi­veik­kuut­ta ja lämpöä ehkä tulossa – vuosi voisi vaihtua ilman ra­ket­tien pau­kut­te­lua

31.12.2020 04:00
Tilaajille
Koronarokotukset alkoivat Oulussa – Teho-osaston sairaanhoitaja Päivi Niemi sai koronarokotteen ensimmäisten joukossa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­koi­vat Oulussa – Te­ho-osas­ton sai­raan­hoi­ta­ja Päivi Niemi sai ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

28.12.2020 18:29
Tilaajille