Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Koronaepidemia
Kuukausi
Uusi ohje sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Pohjanmaalle: Koronatestiin terveydenhuoltoon vain poikkeustapauksissa – THL:n mukaan koronan sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokotusta

Uusi ohje sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le: Ko­ro­na­tes­tiin ter­vey­den­huol­toon vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa – THL:n mukaan koronan sai­ras­ta­neet eivät tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tus­ta

14.01.2022 19:29
Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on kirjattu 340 – koronapotilaiden määrä väheni OYSissa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on kir­jat­tu 340 – ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä väheni OYSissa

14.01.2022 12:40
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 449 uutta koronatartuntaa – OYSissa koronapotilaiden määrä ei ole noussut

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 449 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä ei ole noussut

13.01.2022 11:54
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 181 uutta koronatartuntaa – Koko maan  tartuntamäärä on 9 921

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 181 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Koko maan tar­tun­ta­mää­rä on 9 921

07.01.2022 11:54
STM ja THL: Suomessa on löydetty tähän mennessä 363 varmistettua omikrontartuntaa – sairaalakuormitus yhä huolestuttava

STM ja THL: Suo­mes­sa on löy­det­ty tähän men­nes­sä 363 var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa – sai­raa­la­kuor­mi­tus yhä huo­les­tut­ta­va

05.01.2022 15:06
Maakunnan koronanyrkki: Tilanne jatkuu vakavana, potilasmäärien odotetaan nousevan – Ensimmäiset omikron-tartunnat varmistuivat viikkojen viiveellä

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Tilanne jatkuu va­ka­va­na, po­ti­las­mää­rien odo­te­taan nou­se­van – En­sim­mäi­set omik­ron-tar­tun­nat var­mis­tui­vat viik­ko­jen vii­veel­lä

04.01.2022 17:30
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 132 uutta koronatartuntaa – OYSissa koronapotilaiden määrä ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 132 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä en­nal­laan

04.01.2022 11:58 1
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 591 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana – koko maassa tartuntoja on 17 047

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 591 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – koko maassa tar­tun­to­ja on 17 047

03.01.2022 13:33
Koronapotilaiden määrä pysyi maltillisena OYSissa pyhien ajan – "Potilasennusteet loppuviikkoa kohti ovat korkeampia"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä pysyi mal­til­li­se­na OYSissa pyhien ajan – "Po­ti­la­sen­nus­teet lop­pu­viik­koa kohti ovat kor­keam­pia"

03.01.2022 15:25
Tilaajille
Suomessa on todettu 9  619 uutta koronatartuntaa, mukana edellispäivien tapauksia – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on 303, Kuusamossa 14 uutta tartuntaa

Suo­mes­sa on todettu 9  619 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana edel­lis­päi­vien ta­pauk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja on 303, Kuu­sa­mos­sa 14 uutta tar­tun­taa

30.12.2021 12:46
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 372 uudesta koronatartunnasta – Kuusamossa 12 uutta koronatartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 372 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – Kuu­sa­mos­sa 12 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

29.12.2021 12:48
Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on raportoitu tiistaina 117 – Oulussa tapauksia on 64

Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu tiis­tai­na 117 – Oulussa ta­pauk­sia on 64

21.12.2021 13:52
THL: Suomessa todettu 5 932 koronatartuntaa kolmen päivän aikana – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on 549

THL: Suo­mes­sa todettu 5 932 ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja on 549

20.12.2021 12:08
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaan perjantain koronaluku on 212 – OYSissa hoidettavana 23 koronapotilasta, joista kuusi tehohoidossa

Poh­jois-Poh­jan­maan per­jan­tain ko­ro­na­lu­ku on 212 – OYSissa hoi­det­ta­va­na 23 ko­ro­na­po­ti­las­ta, joista kuusi te­ho­hoi­dos­sa

17.12.2021 12:06
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 191 uutta koronatartuntaa – Kuusamossa viisi ja Taivalkoskella yksi uusi  tartunta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 191 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kuu­sa­mos­sa viisi ja Tai­val­kos­kel­la yksi uusi tar­tun­ta

16.12.2021 14:32
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

15.12.2021 20:31
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla raportoitiin keskiviikkona 379 uudesta koronatartunnasta, joista Kuusamossa 8 – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­ta vä­hem­män

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­por­toi­tiin kes­ki­viik­ko­na 379 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, joista Kuu­sa­mos­sa 8 – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­ta vä­hem­män

15.12.2021 13:26 1
Epidemia jatkuu vaikeana, Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki tänään koolla – pöydällä todennäköisesti kovia uusia rajoitustoimia

Epi­de­mia jatkuu vai­kea­na, Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki tänään koolla – pöy­däl­lä to­den­nä­köi­ses­ti kovia uusia ra­joi­tus­toi­mia

14.12.2021 11:25
Tilaajille
Kuusamossa 13 uutta koronatartuntaa – Kolmen päivän aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 658 uutta koronatartuntaa

Kuu­sa­mos­sa 13 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kolmen päivän aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 658 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

13.12.2021 12:01
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 230 uutta koronatartuntaa, Kuusamossa kaksi uutta – koronapotilaiden määrä noussut OYSissa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 230 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Kuu­sa­mos­sa kaksi uutta – ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut OYSissa

10.12.2021 13:46