Kasvomaskit
IL: Fimea selvittää kuparimaskien "räikeitä" markkinointiväittämiä –  toukokuusta alkaen jälleenmyyjillä vastuu varmistaa vastaavatko tuotteet vaatimuksia

IL: Fimea sel­vit­tää ku­pa­ri­mas­kien "räi­kei­tä" mark­ki­noin­ti­väit­tä­miä – tou­ko­kuus­ta alkaen jäl­leen­myy­jil­lä vastuu var­mis­taa vas­taa­vat­ko tuot­teet vaa­ti­muk­sia

10.02.2021 10:57
Maskit tukkivat viemäreitä Kemijärvellä – "Emme keksi muuta selitystä, kuin että niitä laitetaan vessanpönttöön"

Maskit tuk­ki­vat vie­mä­rei­tä Ke­mi­jär­vel­lä – "Emme keksi muuta se­li­tys­tä, kuin että niitä lai­te­taan ves­san­pönt­töön"

02.02.2021 16:49
Tilaajille
THL päivitti maskisuositusta:– Maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille

THL päi­vit­ti mas­ki­suo­si­tus­ta:– Maskin käyttöä suo­si­tel­laan jat­kos­sa yli 12-vuo­tiail­le

09.01.2021 11:05
Joulu on koronaviruksen unelma, sanoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo – "Vaikea on olla suosittelematta pukillekin maskin käyttämistä"

Joulu on ko­ro­na­vi­ruk­sen unelma, sanoo Oulun ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo – "Vaikea on olla suo­sit­te­le­mat­ta pu­kil­le­kin maskin käyt­tä­mis­tä"

10.12.2020 11:10
Tilaajille
Tutuilla keinoilla koronaa vastaan – kasvomaskien käyttö on selvästi lisääntynyt

Tu­tuil­la kei­noil­la koronaa vastaan – kas­vo­mas­kien käyttö on sel­väs­ti li­sään­ty­nyt

09.12.2020 17:50
Oulun yläkoulujen oppilaat käyttävät viikossa lähes 113 000 kasvomaskia – Penttilä: Kasvomaskeista on ollut hyötyä jo nyt

Oulun ylä­kou­lu­jen op­pi­laat käyt­tä­vät vii­kos­sa lähes 113 000 kas­vo­mas­kia – Pent­ti­lä: Kas­vo­mas­keis­ta on ollut hyötyä jo nyt

08.12.2020 20:31
Kouluissa jaetaan oppilaille kolme maskia päivässä, ja käytäntö on otettu pääsääntöisesti hyvin vastaan: "Julkisessa liikenteessä toivotaan oppilailta ryhtiliikettä"

Kou­luis­sa jaetaan op­pi­lail­le kolme maskia päi­väs­sä, ja käy­tän­tö on otettu pää­sään­töi­ses­ti hyvin vas­taan: "Jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä toi­vo­taan op­pi­lail­ta ryh­ti­lii­ket­tä"

05.12.2020 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kouluilla maskit käyttöön ja etäopetukseen – maskeja jaetaan edelleen kaupungintalolla

Pu­das­jär­ven kou­luil­la maskit käyt­töön ja etä­ope­tuk­seen – maskeja jaetaan edel­leen kau­pun­gin­ta­lol­la

03.12.2020 10:20
Tilaajille
AVI-kysely: Kouluruokailun järjestämisessä etäopetuksessa eroja: "Yksittäisissä kunnissa on päätetty toteuttaa kouluruokailujärjestelyt muulla tavoin kuin lainsäädännössä edellytetään"

AVI-ky­se­ly: Kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­sä etä­ope­tuk­ses­sa eroja: "Yk­sit­täi­sis­sä kun­nis­sa on pää­tet­ty to­teut­taa kou­lu­ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt muulla tavoin kuin lain­sää­dän­nös­sä edel­ly­te­tään"

27.11.2020 04:00
Tilaajille
Kysyimme: Jos suurin osa ihmisistä käyttää kasvomaskeja väärin, kannattaako niitä käyttää ollenkaan?

Ky­syim­me: Jos suurin osa ih­mi­sis­tä käyttää kas­vo­mas­ke­ja väärin, kan­nat­taa­ko niitä käyttää ol­len­kaan?

19.11.2020 18:45
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden määrä Suomessa hyvä – kulutus lisääntynyt syksyn aikana

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

22.10.2020 16:56
Maski käyttöön, kun astut bussiin – ketään ei kuitenkaan pakoteta

Maski käyt­töön, kun astut bussiin – ketään ei kui­ten­kaan pa­ko­te­ta

20.10.2020 04:00
Tilaajille
Naamiohuvit urheilukatsomoissa – kaiken loppu olisi katastrofi

Naa­mio­hu­vit ur­hei­lu­kat­so­mois­sa – kaiken loppu olisi ka­tast­ro­fi

19.10.2020 04:00
”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajattelun vinouma, joka vaikuttaa myös siihen, käytämmekö maskeja suositusten mukaan – Se, että jossakin on ollut vain muutama tartunta, ei kerro mitään huomisesta

”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajat­te­lun vi­nou­ma, joka vai­kut­taa myös siihen, käy­täm­me­kö maskeja suo­si­tus­ten mukaan – Se, että jos­sa­kin on ollut vain muutama tar­tun­ta, ei kerro mitään huo­mi­ses­ta

19.10.2020 04:00
Tilaajille
Lähde mukaan haasteeseen – Kerätään kunnon maskikuvagalleria Koillismaalta!

Lähde mukaan haas­tee­seen – Ke­rä­tään kunnon mas­ki­ku­va­gal­le­ria Koil­lis­maal­ta!

15.10.2020 04:00
STM järjesti infotilaisuuden kasvomaskeista, taustalla maskeista noussut kohu ja julkinen keskustelu – katso  tallenne tilaisuudesta

STM jär­jes­ti in­fo­ti­lai­suu­den kas­vo­mas­keis­ta, taus­tal­la mas­keis­ta noussut kohu ja jul­ki­nen kes­kus­te­lu – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

14.10.2020 12:32
Maskisuositus on voimassa koko maassa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: " Vaikka epidemian esiintyminen on vähäistä, se etenee vähitellen myös Pohjois-Pohjanmaalla."

Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa koko maassa - Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri: " Vaikka epi­de­mian esiin­ty­mi­nen on vä­häis­tä, se etenee vä­hi­tel­len myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la."

06.10.2020 04:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Käytätkö kasvomaskia tilanteissa, joissa et voi pitää turvaväliä?

Viikon ky­sy­mys: Käy­tät­kö kas­vo­mas­kia ti­lan­teis­sa, joissa et voi pitää tur­va­vä­liä?

09.09.2020 14:04
Vähävaraisille tarkoitettujen maskien jako alkaa tänään Kuusamossa – Koillismaan kunnissa ei uskota väärinkäytöksiin: "Pitää vaan luottaa ihmisiin"

Vä­hä­va­rai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen maskien jako alkaa tänään Kuu­sa­mos­sa – Koil­lis­maan kun­nis­sa ei uskota vää­rin­käy­tök­siin: "Pitää vaan luottaa ih­mi­siin"

27.08.2020 09:00
Tilaajille