Kasvomaskit
Viimeisin 4 tuntia
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­liit­to muis­tut­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­sy­kei­no­jen tär­key­des­tä – kaikki ast­maa­ti­kot eivät voi käyttää hen­gi­tys­suo­jain­ta

14:09
Vanhemmat
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:13
Miten toimitaan, jos koronatesti osoittautuisi positiiviseksi? Kuusamon tartuntatautilääkäri kertoo

Miten toi­mi­taan, jos ko­ro­na­tes­ti osoit­tau­tui­si po­si­tii­vi­sek­si? Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kertoo

07.08.2020 18:49
Suomalaisryhmä teki oman tutkimuksen STM:n aineistosta: maski laskee käyttäjän koronavirukseen sairastumisriskiä kolmanneksella

Suo­ma­lais­ryh­mä teki oman tut­ki­muk­sen STM:n ai­neis­tos­ta: maski laskee käyt­tä­jän ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­mis­ris­kiä kol­man­nek­sel­la

31.07.2020 14:00
Miksi Kuusamossa ommellaan hoitotyössä käytettäviä kasvomaskeja vanhoista lakanakankaista? Näin vastaavat hygieniahoitaja ja tulosaluejohtaja

Miksi Kuu­sa­mos­sa om­mel­laan hoi­to­työs­sä käy­tet­tä­viä kas­vo­mas­ke­ja van­hois­ta la­ka­na­kan­kais­ta? Näin vas­taa­vat hy­gie­nia­hoi­ta­ja ja tu­los­alue­joh­ta­ja

10.05.2020 15:00
Tilaajille
Lue Työterveyslaitoksen ohjeet kasvomaskien käyttämiselle ja muita vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Lue Työ­ter­veys­lai­tok­sen ohjeet kas­vo­mas­kien käyt­tä­mi­sel­le ja muita vas­tauk­sia usein ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin

11.04.2020 18:12
"Kulttuuri on ollut infektioiden torjunnan näkökulmasta suorastaan ääliömäinen" - solu- ja kehitysbiologian professori uskoo, että kasvosuojia tullaan näkemään jatkossakin

"Kult­tuu­ri on ollut in­fek­tioi­den tor­jun­nan nä­kö­kul­mas­ta suo­ras­taan ää­liö­mäi­nen" - solu- ja ke­hi­tys­bio­lo­gian pro­fes­so­ri uskoo, että kas­vo­suo­jia tullaan nä­ke­mään jat­kos­sa­kin

11.04.2020 04:00
Tilaajille