Kasvomaskisuositus
S-ryhmä alkaa myydä yksittiäispakattuja kasvomaskeja kauppojen sisäänkäynnin yhteydessä: "On ymmärrettävää, että maski joskus unohtuu"

S-ryhmä alkaa myydä yk­sit­tiäis­pa­kat­tu­ja kas­vo­mas­ke­ja kaup­po­jen si­sään­käyn­nin yh­tey­des­sä: "On ym­mär­ret­tä­vää, että maski joskus unoh­tuu"

13.04.2021 09:30
Tilaajille
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Mas­ki­pak­ko, ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to öisin, vain kaksi ihmistä saa ko­koon­tua – Suo­mes­sa on oltu ko­ro­na­toi­men­pi­teis­sä va­ro­vai­sia ver­rat­tu­na Es­pan­jaan

09.03.2021 12:56
Tilaajille
Kuusamossa tiistaina yksi koronavirustartunta, jonka lähde ei ole tiedossa – Myös muutamalla matkailijalla todettu tartunnat viimeisen viikon aikana: "Ruuhkaiseen ravintolaan ei kannata mennä"

Kuu­sa­mos­sa tiis­tai­na yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, jonka lähde ei ole tie­dos­sa – Myös muu­ta­mal­la mat­kai­li­jal­la todettu tar­tun­nat vii­mei­sen viikon aikana: "Ruuh­kai­seen ra­vin­to­laan ei kannata mennä"

24.02.2021 14:35
Tilaajille
THL päivitti maskisuositusta:– Maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille

THL päi­vit­ti mas­ki­suo­si­tus­ta:– Maskin käyttöä suo­si­tel­laan jat­kos­sa yli 12-vuo­tiail­le

09.01.2021 11:05
Kouluissa jaetaan oppilaille kolme maskia päivässä, ja käytäntö on otettu pääsääntöisesti hyvin vastaan: "Julkisessa liikenteessä toivotaan oppilailta ryhtiliikettä"

Kou­luis­sa jaetaan op­pi­lail­le kolme maskia päi­väs­sä, ja käy­tän­tö on otettu pää­sään­töi­ses­ti hyvin vas­taan: "Jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä toi­vo­taan op­pi­lail­ta ryh­ti­lii­ket­tä"

05.12.2020 04:00
Tilaajille
AVI-kysely: Kouluruokailun järjestämisessä etäopetuksessa eroja: "Yksittäisissä kunnissa on päätetty toteuttaa kouluruokailujärjestelyt muulla tavoin kuin lainsäädännössä edellytetään"

AVI-ky­se­ly: Kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­sä etä­ope­tuk­ses­sa eroja: "Yk­sit­täi­sis­sä kun­nis­sa on pää­tet­ty to­teut­taa kou­lu­ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt muulla tavoin kuin lain­sää­dän­nös­sä edel­ly­te­tään"

27.11.2020 04:00
Tilaajille
Torniossa on jo 500 koronakaranteenissa – Johtavan lääkärin huoli ei ole hellittänyt, vaan kasvanut

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:14
Tilaajille
Uusille rajoituksille tai suosituksille ei tarvetta Pohjois-Pohjanmaalla, linjaa alueellinen koordinaatioryhmä – ryhmäurheiluun liittyvien tartuntojen ehkäisemistä selvitetään

Uusille ra­joi­tuk­sil­le tai suo­si­tuk­sil­le ei tar­vet­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la, linjaa alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä – ryh­mä­ur­hei­luun liit­ty­vien tar­tun­to­jen eh­käi­se­mis­tä sel­vi­te­tään

23.10.2020 13:10
Naamiohuvit urheilukatsomoissa – kaiken loppu olisi katastrofi

Naa­mio­hu­vit ur­hei­lu­kat­so­mois­sa – kaiken loppu olisi ka­tast­ro­fi

19.10.2020 04:00
”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajattelun vinouma, joka vaikuttaa myös siihen, käytämmekö maskeja suositusten mukaan – Se, että jossakin on ollut vain muutama tartunta, ei kerro mitään huomisesta

”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajat­te­lun vi­nou­ma, joka vai­kut­taa myös siihen, käy­täm­me­kö maskeja suo­si­tus­ten mukaan – Se, että jos­sa­kin on ollut vain muutama tar­tun­ta, ei kerro mitään huo­mi­ses­ta

19.10.2020 04:00
Tilaajille
Lähde mukaan haasteeseen – Kerätään kunnon maskikuvagalleria Koillismaalta!

Lähde mukaan haas­tee­seen – Ke­rä­tään kunnon mas­ki­ku­va­gal­le­ria Koil­lis­maal­ta!

15.10.2020 04:00
Viikon kysymys: Käytätkö kasvomaskia tilanteissa, joissa et voi pitää turvaväliä?

Viikon ky­sy­mys: Käy­tät­kö kas­vo­mas­kia ti­lan­teis­sa, joissa et voi pitää tur­va­vä­liä?

09.09.2020 14:04
Vähävaraisille tarkoitettujen maskien jako alkaa tänään Kuusamossa – Koillismaan kunnissa ei uskota väärinkäytöksiin: "Pitää vaan luottaa ihmisiin"

Vä­hä­va­rai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen maskien jako alkaa tänään Kuu­sa­mos­sa – Koil­lis­maan kun­nis­sa ei uskota vää­rin­käy­tök­siin: "Pitää vaan luottaa ih­mi­siin"

27.08.2020 09:00
Tilaajille