Koronakaranteeni
Tutkimus: Leikkausta edeltävä koronakaranteeni voi lisätä leikkauksen jälkeisiä keuhko-oireita – OYSin dosentti: "Testaus karanteenia parempi keino"

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:38
Pölkky Kuusamo pelaa Mestaruusliigan loppuotteluissa  – pronssimitalit jakoon lauantaina, runkosarjan voittanut LP Kangasala jää nuolemaan näppejään

Pölkky Kuusamo pelaa Mes­ta­ruus­lii­gan lop­pu­ot­te­luis­sa – prons­si­mi­ta­lit jakoon lauan­tai­na, run­ko­sar­jan voit­ta­nut LP Kan­gas­ala jää nuo­le­maan näp­pe­jään

19.03.2021 16:24 1
Tilaajille
Torniossa on jo 500 koronakaranteenissa – Johtavan lääkärin huoli ei ole hellittänyt, vaan kasvanut

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:14
Tilaajille
Torniolaisen Putaan koulun opettajalla on todettu koronavirustartunta – Noin sata oppilasta karanteeniin

Tor­nio­lai­sen Putaan koulun opet­ta­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Noin sata op­pi­las­ta ka­ran­tee­niin

09.11.2020 13:34
Tilaajille
Taivalkoskella yhdeksän ihmistä karanteenissa korona-altistuksen takia

Tai­val­kos­kel­la yh­dek­sän ihmistä ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na-al­tis­tuk­sen takia

26.10.2020 10:45
Ounasvaaran lukion opiskelijalla koronatartunta –  21 ihmistä määrätty karanteeniin

Ou­nas­vaa­ran lukion opis­ke­li­jal­la ko­ro­na­tar­tun­ta – 21 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

23.10.2020 17:36
Tilaajille
Rovaniemen HopLopissa viime keskiviikkona vierailleet asetetaan karanteeniin – Paikalla olleita pyydetään ottamaan yhteyttä oman kunnan terveydenhuoltoon

Ro­va­nie­men Hop­Lo­pis­sa viime kes­ki­viik­ko­na vie­rail­leet ase­te­taan ka­ran­tee­niin – Pai­kal­la olleita pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä oman kunnan ter­vey­den­huol­toon

13.07.2020 16:02
Tilaajille
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 19:48
Tilaajille
Koronarahoituksen haku avautui nyt myös maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille

Ko­ro­na­ra­hoi­tuk­sen haku avautui nyt myös maa­ti­la­kyt­ken­täi­sil­le, maa­ta­lous­tuot­tei­ta ja­los­ta­vil­le ja al­ku­tuo­tan­non yri­tyk­sil­le

18.05.2020 18:00
Seitsemän viikkoa poikkeusoloja – kysyimme asiantuntijoilta rajoitusten höllentämisestä, taloudesta ja koronakaranteenissa jaksamisesta: "On tärkeää jatkaa varotoimia"

Seit­se­män viikkoa poik­keus­olo­ja – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­ses­tä, ta­lou­des­ta ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa jak­sa­mi­ses­ta: "On tärkeää jatkaa va­ro­toi­mia"

30.04.2020 04:00
Tilaajille
Yle: Kelalta uusi tuki poikkeustilanteessa - tukea voi saada palkatonta ottanut vanhempi ja ulkomailta saavuttuaan karanteeniin joutunut

Yle: Kelalta uusi tuki poik­keus­ti­lan­tees­sa - tukea voi saada pal­ka­ton­ta ottanut van­hem­pi ja ul­ko­mail­ta saa­vut­tuaan ka­ran­tee­niin jou­tu­nut

27.04.2020 13:47
"Nyt on peruutusvaihde päällä" - Koronatilanne perui Ritva Pätysen liikuntamatkat, mutta muuten hänelle kuuluu hyvää kuten valtaosalle kotikaranteeniin kehotetuille yli 70-vuotiaille kuusamolaisille

"Nyt on pe­ruu­tus­vaih­de päällä" - Ko­ro­na­ti­lan­ne perui Ritva Pätysen lii­kun­ta­mat­kat, mutta muuten hänelle kuuluu hyvää kuten val­ta­osal­le ko­ti­ka­ran­tee­niin ke­ho­te­tuil­le yli 70-vuo­tiail­le kuu­sa­mo­lai­sil­le

24.04.2020 12:07
Tilaajille
Mitä luovaa teet korona-aikana? Kuviasi ja videoitasi kaivataan koko Kuusamon yhteiseen koronapäiväkirjaan

Mitä luovaa teet ko­ro­na-ai­ka­na? Kuviasi ja vi­deoi­ta­si kai­va­taan koko Kuu­sa­mon yh­tei­seen ko­ro­na­päi­vä­kir­jaan

06.04.2020 15:00
Tilaajille
Kotiin jäänyt vanhempi on suuremmassa uupumisriskissä – pitää muistaa välillä myös rentoutua

Kotiin jäänyt van­hem­pi on suu­rem­mas­sa uu­pu­mis­ris­kis­sä – pitää muistaa välillä myös ren­tou­tua

06.04.2020 11:42
Taivalkoskelainen Vesa Turpeinen pelkää sairastuneensa koronavirukseen - aloitti perheineen vapaaehtoisen karanteenin: "Aion pysyä kotona pääsiäiseen asti”

Tai­val­kos­ke­lai­nen Vesa Tur­pei­nen pelkää sai­ras­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­seen - aloitti per­hei­neen va­paa­eh­toi­sen ka­ran­tee­nin: "Aion pysyä kotona pää­siäi­seen asti”

26.03.2020 11:12
Tilaajille
Kihlmanit olivat toista viikkoa kotona karanteenissa ja seinät alkoivat kaatua päälle - sitten he päättivät lähteä pilkille

Kihl­ma­nit olivat toista viikkoa kotona ka­ran­tee­nis­sa ja seinät al­koi­vat kaatua päälle - sitten he päät­ti­vät lähteä pil­kil­le

26.03.2020 04:00
Tilaajille