Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yle: Kelalta uusi tuki poik­keus­ti­lan­tees­sa - tukea voi saada pal­ka­ton­ta ottanut van­hem­pi ja ul­ko­mail­ta saa­vut­tuaan ka­ran­tee­niin jou­tu­nut

Noin 700 euron suuruista tukea voi hakea takautuvastikin.

-
Kuva: Tomi Vuokola / Arkistokuva

Ylen mukaan Kela alkaa maksaa uutta etuutta koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Väliaikaista epidemiatukea voivat saada vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronaepidemian takia ja ovat tämän takia joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään. Lisäksi tukea voivat saada sellaiset henkilöt, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin oloihin ulkomailta saapumisen vuoksi.

Kelan tukeen on oikeutettu vanhempi tai huoltaja, jos hoidettava lapsi on varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksen 1.–3. luokalla, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Hakijan tulot tai lasten määrä eivät vaikuta tuen määrään.

Tukea ei voi saada, jos on lomautettu tai työtön. Tukea ei myöskään voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva.

Epidemiatukea voi hakea nyt, ja sitä maksetaan myös takautuvasti. Epidemiatukea maksetaan poikkeusolojen ajan eli ainakin 16.3.‒13.5.2020 välisenä aikana.