Koronatartunnat
Viimeisin tunti
THL: Suomessa 59 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomen yksi uusi tapaus todettu Oulussa

THL: Suo­mes­sa 59 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­men yksi uusi tapaus todettu Oulussa

12:15 0
Kuukausi ja vanhemmat
THL: Suomessa todettu 49 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa ei lainkaan uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa todettu 49 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei lain­kaan uusia ta­pauk­sia

17.09.2020 12:37 0
THL: Suomessa todettu 25 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomen tapausmäärät ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 25 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men ta­paus­mää­rät en­nal­laan

16.09.2020 12:10 0
Suomessa 98 uutta koronatartuntaa, THL:n mukaan tapaukset jakaantuvat 10 päivän ajalle ja valtaosa liittyy alueellisiin ryppäisiin – Pohjois-Suomessa kolme uutta tapausta

Suo­mes­sa 98 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, THL:n mukaan ta­pauk­set ja­kaan­tu­vat 10 päivän ajalle ja val­ta­osa liittyy alueel­li­siin ryp­päi­siin – Poh­jois-Suo­mes­sa kolme uutta ta­paus­ta

15.09.2020 12:32 0
THL: Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa,  Pohjois-Suomen tilanne ennallaan – kouluissa todettu syksyn aikana yli 40 korona-altistumista

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 12:25 0
Kuusamossa yksi uusi koronavirustartunta, koko Suomessa 39 uutta tartuntaa – THL ja STM: Suomen koronatilanne pysynyt maltillisena joukkoaltistumisista huolimatta

Kuu­sa­mos­sa yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, koko Suo­mes­sa 39 uutta tar­tun­taa – THL ja STM: Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne pysynyt mal­til­li­se­na jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

10.09.2020 12:28 0
Kuusamo ylitti viiden tartunnan rajapyykin ja nousi THL:n koronakartalle – Tartuntatautilääkäri Käkelä: Ei ole syytä kiristää turvatoimia

Kuusamo ylitti viiden tar­tun­nan ra­ja­pyy­kin ja nousi THL:n ko­ro­na­kar­tal­le – Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri Käkelä: Ei ole syytä ki­ris­tää tur­va­toi­mia

09.09.2020 12:18 0
Kuusamossa on karanteenissa yli 40 henkilöä, koronatartuntojen määrä on alle viisi – tartuntatautilääkäri kertoo, miten jäljitystyö toimii

Kuu­sa­mos­sa on ka­ran­tee­nis­sa yli 40 hen­ki­löä, ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on alle viisi – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kertoo, miten jäl­ji­tys­työ toimii

08.09.2020 04:00 1
THL: Suomessa todettu 36 uutta koronatartuntaa – Kainuussa yksi uusi tartunta, Pohjois-Suomen tilanne muuten ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 36 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kai­nuus­sa yksi uusi tar­tun­ta, Poh­jois-Suo­men tilanne muuten en­nal­laan

07.09.2020 12:17 0
THL:n tilastoissa 19 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

THL:n ti­las­tois­sa 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

02.09.2020 12:34 0
Suomessa on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa – Kainuun sote: Kainuussa on todettu kuusi koronatartuntaa, altistuneita useita kymmeniä

Suo­mes­sa on todettu seit­se­män uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Kainuun sote: Kai­nuus­sa on todettu kuusi ko­ro­na­tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta useita kym­me­niä

29.08.2020 12:29 0
THL: Suomessa todettu 21 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomessa ei uusia tapauksia – sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä laskenut maanantaista

THL: Suo­mes­sa todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia ta­pauk­sia – sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien po­ti­lai­den määrä las­ke­nut maa­nan­tais­ta

26.08.2020 13:49 0