Koronatartunnat
Viimeisin 12 tuntia
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, uusia suosituksia voimaan – "Pelätään, että epidemia leviää Oulun ulkopuolellekin"

Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, uusia suo­si­tuk­sia voimaan – "Pe­lä­tään, että epi­de­mia leviää Oulun ul­ko­puo­lel­le­kin"

17:57 0
Oulun kaupunki: Oulussa tänään yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, joukkoaltistuminen Haukiputaan lukiossa

Oulun kau­pun­ki: Oulussa tänään yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lu­kios­sa

12:23 0
Viikko
THL raportoi maanantaina koko maassa 297 uutta koronataruntaa, Oulussa kuusi uutta tapausta

THL ra­por­toi maa­nan­tai­na koko maassa 297 uutta ko­ro­na­ta­run­taa, Oulussa kuusi uutta ta­paus­ta

23.11.2020 12:01 0
THL: Suomessa 461 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa kymmenen uutta tautitapausta

THL: Suo­mes­sa 461 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa kym­me­nen uutta tau­ti­ta­paus­ta

20.11.2020 16:03 0
Oulun epidemiatilanne kiihtyy, kaupunki raportoi torstailta 13 tuoretta tartuntaa ja kaksi joukkoaltistumista kouluissa – THL kirjasi koko maassa 351 uutta tapausta

Oulun epi­de­mia­ti­lan­ne kiih­tyy, kau­pun­ki ra­por­toi tors­tail­ta 13 tuo­ret­ta tar­tun­taa ja kaksi jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta kou­luis­sa – THL kirjasi koko maassa 351 uutta ta­paus­ta

19.11.2020 13:02 0
Lapin sairaanhoitopiirissä keskiviikkona kaksi koronatartuntaa – "Tilanne on rauhallinen ja kiitos tästä kuuluu lappilaisille, jotka ovat toimineet erittäin vastuullisesti"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kes­ki­viik­ko­na kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa – "Ti­lan­ne on rau­hal­li­nen ja kiitos tästä kuuluu lap­pi­lai­sil­le, jotka ovat toi­mi­neet erit­täin vas­tuul­li­ses­ti"

18.11.2020 19:43 0
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu kolme uutta koronaan liittyvää kuolemaa ja 288 tartuntaa – Oulun kaupunki raportoi keskiviikolta 13 tuoretta tartuntaa: "Jossain määrin huolestuttavaa kehitystä"

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu kolme uutta ko­ro­naan liit­ty­vää kuo­le­maa ja 288 tar­tun­taa – Oulun kau­pun­ki ra­por­toi kes­ki­vii­kol­ta 13 tuo­ret­ta tar­tun­taa: "Jos­sain määrin huo­les­tut­ta­vaa ke­hi­tys­tä"

18.11.2020 12:35 0
Kuukausi ja vanhemmat
Oulu raportoi tiistailta viisi tuoretta tartuntaa, joukkoaltistumiset ilmi Metsokankaan koulussa ja OSAO:ssa – HopLopissa mahdollinen tartuntariski sunnuntaina illalla

Oulu ra­por­toi tiis­tail­ta viisi tuo­ret­ta tar­tun­taa, jouk­ko­al­tis­tu­mi­set ilmi Met­so­kan­kaan kou­lus­sa ja OSAO:s­sa – Hop­Lo­pis­sa mah­dol­li­nen tar­tun­ta­ris­ki sun­nun­tai­na illalla

17.11.2020 13:03 0
Pohjois-Pohjanmaan uudet koronatartunnat Oulussa, Koillismaalla tilanne ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maan uudet ko­ro­na­tar­tun­nat Ou­lus­sa, Koil­lis­maal­la tilanne en­nal­laan

15.11.2020 21:18 0
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta tartuntaa, ilmaantuvuusluku nyt Suomen korkein – "Uusia tartuntaketjuja käynnistynyt pienimuotoisistakin yksityisistä juhlista"

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, il­maan­tu­vuus­lu­ku nyt Suomen korkein – "Uusia tar­tun­ta­ket­ju­ja käyn­nis­ty­nyt pie­ni­muo­toi­sis­ta­kin yk­si­tyi­sis­tä juh­lis­ta"

14.11.2020 12:53 0
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronavirustartuntaa – Tartuntoja ilmaantunut perhejuhlien jälkeen

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Tar­tun­to­ja il­maan­tu­nut per­he­juh­lien jälkeen

13.11.2020 10:16 0
Tilaajille
Sodankylässä jatketaan rajoituksia vielä viikolla – Kunta on kiihtymisvaiheessa ja ilmaantuvuusluku on nyt 540

So­dan­ky­läs­sä jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia vielä vii­kol­la – Kunta on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 540

12.11.2020 17:10 0
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 220 uutta koronavirustartuntaa – Ouluun merkitty neljä uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 220 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Ouluun mer­kit­ty neljä uutta tar­tun­taa

10.11.2020 15:05 0
Lapin sairaanhoitopiirissä kuusi uutta koronatartuntaa, neljä niistä Nutukkaan asukkailla Sodankylässä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, neljä niistä Nu­tuk­kaan asuk­kail­la So­dan­ky­läs­sä

10.11.2020 15:03 0
Tilaajille
THL: Suomessa 412 uutta koronatartuntaa, mukana kahden päivän luvut – Pohjois-Suomessa viikonlopun aikana 54 uutta tapausta, joista 15 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 412 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana kahden päivän luvut – Poh­jois-Suo­mes­sa vii­kon­lo­pun aikana 54 uutta ta­paus­ta, joista 15 Oulussa

08.11.2020 12:21 0
Suomessa 266 uutta koronavirustartuntaa – Oulun kohdalle merkittiin 13 uutta tautitapausta

Suo­mes­sa 266 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulun koh­dal­le mer­kit­tiin 13 uutta tau­ti­ta­paus­ta

06.11.2020 12:18 0
Suomessa 189 uutta koronatartuntaa, 17 000 tartunnan raja meni rikki – Ouluun kirjattiin kahdeksan uutta tapausta

Suo­mes­sa 189 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, 17 000 tar­tun­nan raja meni rikki – Ouluun kir­jat­tiin kah­dek­san uutta ta­paus­ta

05.11.2020 15:56 0
THL korjasi tietojaan: Suomessa todettu 293 uutta koronatartuntaa – Oulun lisäksi myös Kempeleessä uusi tautitapaus

THL korjasi tie­to­jaan: Suo­mes­sa todettu 293 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulun lisäksi myös Kem­pe­lees­sä uusi tau­ti­ta­paus

04.11.2020 12:27 0
Pääkirjoitus: Suositukset joulun viettoon ydinperheen kesken asettavat alueet eriarvoiseen asemaan – mutta ei kukaan toivo sitäkään, että joulu on koronatartunnan vuoksi iäkkään lähimmäisen viimeinen

Pää­kir­joi­tus: Suo­si­tuk­set joulun viet­toon ydin­per­heen kesken aset­ta­vat alueet eri­ar­voi­seen asemaan – mutta ei kukaan toivo si­tä­kään, että joulu on ko­ro­na­tar­tun­nan vuoksi iäkkään lä­him­mäi­sen vii­mei­nen

04.11.2020 04:01 0
Tilaajille
THL: Suomessa 237 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa neljä uutta tautitapausta

THL: Suo­mes­sa 237 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa neljä uutta tau­ti­ta­paus­ta

03.11.2020 14:51 0