Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yleisötilaisuudet
Posio kiristää koronasuosituksia – kunta kieltää yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja suosittelee etätöihin siirtymistä

Posio ki­ris­tää ko­ro­na­suo­si­tuk­sia – kunta kieltää yli 20 hen­ki­lön si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja suo­sit­te­lee etä­töi­hin siir­ty­mis­tä

17.12.2021 14:58
Tilaajille
Taivalkosken kunta alkaa järjestäjänä vaatia koronapassia tilaisuuksissaan ja tapahtumissaan, ulkopuolinen toimija kunnan tiloissa tekee päätöksen asiasta itse – "Kunta ei tapahtumanjärjestäjänä poikkea muista"

Tai­val­kos­ken kunta alkaa jär­jes­tä­jä­nä vaatia ko­ronapas­sia ti­lai­suuk­sis­saan ja ta­pah­tu­mis­saan, ul­ko­puo­li­nen toimija kunnan ti­lois­sa tekee pää­tök­sen asiasta itse – "Kunta ei ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jä­nä poikkea muista"

29.11.2021 17:15
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset – Osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske tilaisuuksia, joissa vaaditaan osallistujalta voimassa oleva koronatodistus

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to kieltää kaikki si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät yli 50 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det ja yleiset ko­kouk­set – Osal­lis­tu­ja­mää­rää koskeva ra­joi­tus ei koske ti­lai­suuk­sia, joissa vaa­di­taan osal­lis­tu­jal­ta voi­mas­sa oleva ko­ro­na­to­dis­tus

22.11.2021 18:16
Ilmoita yleisötilaisuuden järjestämisestä ajoissa – poliisin lupapalveluissa ruuhkaa

Ilmoita ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä ajoissa – po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa ruuhkaa

15.07.2021 13:02
Tilaajille
Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia, jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00
Tilaajille
Yleisötilaisuuksien rajoitukset lieventyvät elokuussa – Yli 500 hengen tilaisuuksissa tilaa täytyy rajata ja väkijoukkoa jakaa omiin ryhmiinsä

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät elo­kuus­sa – Yli 500 hengen ti­lai­suuk­sis­sa tilaa täytyy rajata ja vä­ki­jouk­koa jakaa omiin ryh­miin­sä

01.07.2020 19:58
Tilaajille