Kuntalaisaloite
Posio ei saa kevyen liikenteen väylää tai seikkailupuistoa – Ely ja kunta torppasivat

Posio ei saa kevyen lii­ken­teen väylää tai seik­kai­lu­puis­toa – Ely ja kunta torp­pa­si­vat

17.10.2020 14:09 0
Tilaajille
Posiolla ehdotetaan kevyenliikenteenväyän rakentamista keskustasta Kirintövaara-Himmerki -matkailualueelle

Po­siol­la eh­do­te­taan ke­vyen­lii­ken­teen­väyän ra­ken­ta­mis­ta kes­kus­tas­ta Ki­rin­tö­vaa­ra-Him­mer­ki -mat­kai­lu­alueel­le

01.04.2020 09:46 0
Tilaajille