Tilaajille

Pu­nai­sen­to­rin­tien ni­mi­asia lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si kes­ki­viik­ko­na – "Ka­dun­ni­mien py­sy­vyys on tärkeää muun muassa hä­ly­tys­tur­val­li­suu­den ja pai­kan­nuk­sen kan­nal­ta"

Punaisentorintien nimenmuutosaloitetta käsitellään Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Kuvassa on liikennemerkki ja tiennimivitita Punaisentorintien ja Vänrikintien risteyksessä 8.4.2022.
Punaisentorintien nimenmuutosaloitetta käsitellään Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Kuvassa on liikennemerkki ja tiennimivitita Punaisentorintien ja Vänrikintien risteyksessä 8.4.2022.
Kuva: Mikko Halvari

Vastauksen antaminen Punaisentorintien nimeä koskeviin kuntalaisaloitteisiin on keskiviikkona kokoontuvan Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan esityslistalla.

Päätösehdotuksena on, että "aloite ei aiheuta toimenpiteitä" eli että kaupunki ei rupea aloitteen johdosta mihinkään. Päätösehdotuksen ovat valmistelleet yhdyskuntatekniikan insinööri Jukka Väisänen yhdyskuntatekniikan insinööri Anita Päivölä.