Tilaajille

Ruo­ka­lis­to­ja muu­te­taan mal­til­li­ses­ti – To­ran­gin koulun op­pi­lai­den kun­ta­lais­aloi­te Ruo­ka­lis­to­jen muut­ta­mi­ses­ta eteni yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­taan

Torangin koulun oppilaiden kuntalaisaloite Ruokalistojen muuttamisesta eteni yhdyskuntatekniikan lautakuntaan. Sen mukaan kesällä käyttöön otetun uuden tuotannonohjausjärjestelmän toimivuus on ollut haasteellista, ja muutokset ovat siten maltillisia.

Torangin koulun 4. luokkalaiset jättivät siiskuntalaisaloitteen Kuusamon kaupungille koulun ruokalistan muuttamiseksi niin, että listalta otettaisiin pois viisi eri ruokalajia ja ne korvattaisiin lasten ehdottamilla uusilla ruokalajeilla.