Torangin koulu
Kylmät päivät palaavat, mutta Kuusamossa on suljettu monet luistelualueet tältä talvelta – maanantaina lämpötila nousi jopa yli 9 asteeseen

Kylmät päivät pa­laa­vat, mutta Kuu­sa­mos­sa on sul­jet­tu monet luis­te­lu­alueet tältä tal­vel­ta – maa­nan­tai­na läm­pö­ti­la nousi jopa yli 9 as­tee­seen

22.03.2022 12:54
Tilaajille
Ruokalistoja muutetaan maltillisesti – Torangin koulun oppilaiden kuntalaisaloite Ruokalistojen muuttamisesta eteni yhdyskuntatekniikan lautakuntaan

Ruo­ka­lis­to­ja muu­te­taan mal­til­li­ses­ti – To­ran­gin koulun op­pi­lai­den kun­ta­lais­aloi­te Ruo­ka­lis­to­jen muut­ta­mi­ses­ta eteni yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­taan

02.12.2021 19:00
Tilaajille
P.S. Torangin koululaisilta upeaa kansalaisvaikuttamista – nyt pallo on aikuisilla
Pääkirjoitus

P.S. To­ran­gin kou­lu­lai­sil­ta upeaa kan­sa­lais­vai­kut­ta­mis­ta – nyt pallo on ai­kui­sil­la

15.10.2021 10:05
Tilaajille
Lapset muuttaisivat ruokalistaa – Torangin koulun 4. luokkalaiset jättivät kuntalaisaloitteen neljän eri ruokalajin poistamisesta ja niiden korvaamisesta lasten ehdotuksilla

Lapset muut­tai­si­vat ruo­ka­lis­taa – To­ran­gin koulun 4. luok­ka­lai­set jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen neljän eri ruo­ka­la­jin pois­ta­mi­ses­ta ja niiden kor­vaa­mi­ses­ta lasten eh­do­tuk­sil­la

12.10.2021 13:05
Tilaajille

Oikaisu

01.10.2021 09:39
Torangin koulun lähiliikuntapaikan avajaiset perjantaina – mikä tulee paikan nimeksi?

To­ran­gin koulun lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan ava­jai­set per­jan­tai­na – mikä tulee paikan ni­mek­si?

30.09.2021 17:02
Tilaajille
Kuudessa Kuusamon koulussa hypätään yli harrastamisen esteiden, kun harrastukset tuodaan osaksi koulupäivää – haasteen muodostavat koulukyydit: "Pystytäänkö kyytejä järjestämään tällä aikavälillä? "

Kuu­des­sa Kuu­sa­mon kou­lus­sa hy­pä­tään yli har­ras­ta­mi­sen es­tei­den, kun har­ras­tuk­set tuodaan osaksi kou­lu­päi­vää – haas­teen muo­dos­ta­vat kou­lu­kyy­dit: "Pys­ty­tään­kö kyytejä jär­jes­tä­mään tällä ai­ka­vä­lil­lä? "

18.08.2021 04:00
Tilaajille
Vuoden hyvä opettaja haluaa iskostaa ainakin yhden ajatuksen kaikille oppilailleen: ”Sinä riität sellaisena kuin olet”

Vuoden hyvä opet­ta­ja haluaa is­kos­taa ainakin yhden aja­tuk­sen kai­kil­le op­pi­lail­leen: ”Sinä riität sel­lai­se­na kuin olet”

07.10.2020 12:00
Tilaajille