Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Kuu­des­sa Kuu­sa­mon kou­lus­sa hy­pä­tään yli har­ras­ta­mi­sen es­tei­den, kun har­ras­tuk­set tuodaan osaksi kou­lu­päi­vää – haas­teen muo­dos­ta­vat kou­lu­kyy­dit: "Pys­ty­tään­kö kyytejä jär­jes­tä­mään tällä ai­ka­vä­lil­lä? "

Syksyllä useassa Kuusamon koulussa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan eri harrastuksia koulupäivän aikana. Tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria harrastusten pariin ja antaa heille onnistumisen ja osallistumisen kokemuksia. Haasteita Harrastamisen Kuusamon malli -hankkeelle tuo koulukyytien järjestäminen.

Syyskuusta lähtien kuuden Kuusamon koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua maksuttomiin harrastuksiin koulupäivän aikana, kun Harrastamisen Kuusamon malli -hankkeen puitteissa toteutettavat ensimmäiset harrastukset käynnistyvät. Tavoitteena on tuoda mieluisat ja maksuttomat harrastukset koulupäivien yhteyteen.

– Suurin tavoite on löytää mukaan myös ne lapset ja nuoret, jotka eivät oikein ole mukana missään. Osalle voi riittää harrastelu kerran tai pari viikkoon, osa haluaa tehdä enemmänkin, hankkeen harrastuskoordinaattori Maija Virranniemi kertoo.