valokuvaus
Kuukausi

Koil­lis­sa­no­mien entinen kuvaaja Vesa Tyni toinen Fo­to­fin­lan­dias­sa

03.11.2020 18:30 0
Tilaajille
Kuusamolainen Vesa Tyni palkintoehdokkaana Suomen suurimmassa valokuvakilpailussa

Kuu­sa­mo­lai­nen Vesa Tyni pal­kin­to­eh­dok­kaa­na Suomen suu­rim­mas­sa va­lo­ku­va­kil­pai­lus­sa

29.10.2020 11:44 0
Tilaajille
Luontovalokuvaaja on nähnyt luonnon muuttuvan kymmenessä vuodessa – enää someen ei merkitä kuvien ottopaikkoja: "Siellä alkaa olla ihmisiä jonoksi asti"

Luon­to­va­lo­ku­vaa­ja on nähnyt luonnon muut­tu­van kym­me­nes­sä vuo­des­sa – enää someen ei merkitä kuvien ot­to­paik­ko­ja: "Siellä alkaa olla ihmisiä jonoksi asti"

26.10.2020 16:00 0
Tilaajille
HS: Vielä viimeinen kuva – Hannu Hautala ehti jo laittaa kamerat myyntiin, mutta pääsi sittenkin kuvaamaan vielä kerran kotkia Kuusamossa

HS: Vielä vii­mei­nen kuva – Hannu Hautala ehti jo laittaa kamerat myyn­tiin, mutta pääsi sit­ten­kin ku­vaa­maan vielä kerran kotkia Kuu­sa­mos­sa

26.10.2020 14:25 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tänään on eurooppalaisten kalliomaalausten päivä: Hossan Värikallio on Suomen ja Skandinavian laajin kalliomaalausalue – kansallispuiston logon lähde sai kolmannen pään kaverikseen

Tänään on eu­roop­pa­lais­ten kal­lio­maa­laus­ten päivä: Hossan Vä­ri­kal­lio on Suomen ja Skan­di­na­vian laajin kal­lio­maa­laus­alue – kan­sal­lis­puis­ton logon lähde sai kol­man­nen pään ka­ve­rik­seen

09.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Hossan Värikalliolta löydetty ennennäkemättömiä kalliomaalauksia – lääkäri sai oivalluksen niiden kuvaamisesta katsoessaan ihmisten silmänpohjien verisuonia

Hossan Vä­ri­kal­liol­ta löy­det­ty en­nen­nä­ke­mät­tö­miä kal­lio­maa­lauk­sia – lääkäri sai oi­val­luk­sen niiden ku­vaa­mi­ses­ta kat­soes­saan ih­mis­ten sil­män­poh­jien ve­ri­suo­nia

13.09.2020 18:00 0
Tilaajille
"Väärä uhri" voitti Koillissanomien järjestämän sarjan Kuusamo Nature Photossa – Hannu Hautala -sarjan voitto meni Ranskaan

"Väärä uhri" voitti Koil­lis­sa­no­mien jär­jes­tä­män sarjan Kuusamo Nature Pho­tos­sa – Hannu Hautala -sarjan voitto meni Rans­kaan

12.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Kuusamo Nature Photossa tänä vuonna luvassa kolmen tunnin virtuaalinen luontokuvaretki: oppaina ainakin Konsta Punkka, Eeva Mäkinen ja Meeri Koutaniemi

Kuusamo Nature Pho­tos­sa tänä vuonna luvassa kolmen tunnin vir­tuaa­li­nen luon­to­ku­va­ret­ki: oppaina ainakin Konsta Punkka, Eeva Mäkinen ja Meeri Kou­ta­nie­mi

10.09.2020 17:30 0
Tilaajille
Perinteinen Nature Photo verkkoon ja kohderyhmäksi nuoret: kolme päivää tiivistyy kolmeen tuntiin – Kulttuuritoimenjohtaja: "Virtuaalisuus tulee jollain tavalla jäämään osaksi tapahtumaa"

Pe­rin­tei­nen Nature Photo verk­koon ja koh­de­ryh­mäk­si nuoret: kolme päivää tii­vis­tyy kolmeen tuntiin – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja: "Vir­tuaa­li­suus tulee jollain tavalla jäämään osaksi ta­pah­tu­maa"

11.06.2020 12:05 0
Tilaajille
Kuusamo Nature Photo 2020 -luontokuvakilpailu käynnistyy – Kilpailu tarjoaa jälleen alan ammattilaisille ja harrastajille mahdollisuuden hankkia huomiota kuvilleen

Kuusamo Nature Photo 2020 -luon­to­ku­va­kil­pai­lu käyn­nis­tyy – Kil­pai­lu tarjoaa jälleen alan am­mat­ti­lai­sil­le ja har­ras­ta­jil­le mah­dol­li­suu­den hankkia huo­mio­ta ku­vil­leen

22.04.2020 12:39 0
Kuukkelit istuivat romanttiselle illalliselle – Sallassa asuva Anniina Olkkonen houkutteli pihan linnut hauskaan valokuvaan

Kuuk­ke­lit is­tui­vat ro­mant­ti­sel­le il­lal­li­sel­le – Sal­las­sa asuva Anniina Olk­ko­nen hou­kut­te­li pihan linnut haus­kaan va­lo­ku­vaan

17.02.2020 19:00 0
Tilaajille
Valtakunnallinen Kenen luonto -hanke? Osallistumaan kutsutaan valokuvataiteilijoita ja luontokuvaajia

Val­ta­kun­nal­li­nen Kenen luonto -hanke? Osal­lis­tu­maan kut­su­taan va­lo­ku­va­tai­tei­li­joi­ta ja luon­to­ku­vaa­jia

16.02.2020 15:40 0
Talouskaupan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-luvulla ei ollut mustavalkoista ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka väritetyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat menneisyyden lähemmäksi

Ta­lous­kau­pan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-lu­vul­la ei ollut mus­ta­val­kois­ta ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka vä­ri­te­tyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat men­nei­syy­den lä­hem­mäk­si

13.02.2020 04:00 0
Tilaajille
Meeri Koutaniemestäkö Kuvajournalisti 2018? – Yleisö päättää

Meeri Kou­ta­nie­mes­tä­kö Ku­va­jour­na­lis­ti 2018? – Yleisö päättää

04.02.2019 19:50 0
Janette ja Kalle kuvasivat ihmisten metsäsuhteita ja huomasivat, että koillismaalaisilla on metsään lukemattomia suhteita – Metsä taivuttaa mielipiteenkin: "Vain metsäsuhdetta, jota ei ole ollenkaan, ei ymmärretty"

Janette ja Kalle ku­va­si­vat ih­mis­ten met­sä­suh­tei­ta ja huo­ma­si­vat, että koil­lis­maa­lai­sil­la on metsään lu­ke­mat­to­mia suh­tei­ta – Metsä tai­vut­taa mie­li­pi­teen­kin: "Vain met­sä­suh­det­ta, jota ei ole ol­len­kaan, ei ym­mär­ret­ty"

10.12.2018 18:00 0
Meeri Koutaniemi kuvasi neljä suomalaisvaikuttajaa romaniasuissa –”Eletään kuplassa, jonka tämä kampanja puhkaisee”

Meeri Kou­ta­nie­mi kuvasi neljä suo­ma­lais­vai­kut­ta­jaa ro­ma­niasuis­sa –”E­le­tään kup­las­sa, jonka tämä kam­pan­ja puh­kai­see”

26.11.2018 09:53 0
Nyt Hautala goes rock Vuoden Luontokuva-festivaalilla Helsingissä – Kepa Salmirinne laulaa ainutlaatuisen rock-luontokuvavideon soolo-osuudet livenä

Nyt Hautala goes rock Vuoden Luon­to­ku­va-fes­ti­vaa­lil­la Hel­sin­gis­sä – Kepa Sal­mi­rin­ne laulaa ai­nut­laa­tui­sen rock-luon­to­ku­va­vi­deon soo­lo-osuu­det livenä

18.10.2018 16:00 0
Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä järjestys ja kuvaajat otosten takana!

Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä jär­jes­tys ja ku­vaa­jat otosten takana!

07.09.2018 07:50 0
Elmeri Juuti oli rengastamassa pöllöjä kamera mukanaan, kun hän huomasi pöllön suoraan yläpuolellaan - rävähtämättä tuijottavat silmät toivat voiton yleisöäänestyksessä ja raadin päätöksissä

Elmeri Juuti oli ren­gas­ta­mas­sa pöllöjä kamera mu­ka­naan, kun hän ­huo­ma­si pöllön suoraan ylä­puo­lel­laan - rä­väh­tä­mät­tä tui­jot­ta­vat silmät toivat voiton ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä ja raadin pää­tök­sis­sä

07.09.2018 07:50 0