Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Liikunta
Kaukaa Australiasta pitkälle Rajalta rajalle -hiihdon ladulle – Suomalaiset ovat nykyään selvä vähemmistö liki 300 osallistujan joukossa

Kaukaa Aust­ra­lias­ta pit­käl­le Rajalta rajalle -hiih­don ladulle – Suo­ma­lai­set ovat nykyään selvä vä­hem­mis­tö liki 300 osal­lis­tu­jan jou­kos­sa

14.03.2023 08:35
Tilaajille
Posiolle avustusta liikunnan harrastamiseen kannustavien toimintamallien luomiseen

Po­siol­le avus­tus­ta lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen kan­nus­ta­vien toi­min­ta­mal­lien luo­mi­seen

01.03.2023 08:00
Tilaajille
Kuusamon jäähalli kiinni jo toukokuun alusta – kesäkäyttö ei ole ollut toivotun kaltaista: "Viime vuoden toukokuussa käyttöaste oli 12 tuntia"

Kuu­sa­mon jää­hal­li kiinni jo tou­ko­kuun alusta – ke­sä­käyt­tö ei ole ollut toi­vo­tun kal­tais­ta: "Viime vuoden tou­ko­kuus­sa käyt­tö­as­te oli 12 tuntia"

13.02.2023 12:01 5
Tilaajille
Kuusamolaisille koululaisille suunnitteilla kaksi säännöllistä koripalloiltaa, tapahtuma kokosi kiinnostuneita lupaavasti – "Tässä on niin kivaa olla ja tämä on urheilullista"

Kuu­sa­mo­lai­sil­le kou­lu­lai­sil­le suun­nit­teil­la kaksi sään­nöl­lis­tä ko­ri­pal­loil­taa, ta­pah­tu­ma kokosi kiin­nos­tu­nei­ta lu­paa­vas­ti – "Tässä on niin kivaa olla ja tämä on ur­hei­lul­lis­ta"

22.01.2023 04:00
Tilaajille
Pyöriikö Kuusamossa kohta koristreenit? Jos se Elias Paavolasta ja Anniina Kovasesta on kiinni, vastaus on kyllä

Pyö­rii­kö Kuu­sa­mos­sa kohta ko­rist­ree­nit? Jos se Elias Paa­vo­las­ta ja Anniina Ko­va­ses­ta on kiinni, vastaus on kyllä

20.01.2023 16:30 1
Tilaajille
Kuusamolainen 17-vuotias keilaaja Tony Mardle tähtää huipulle ja kuvaa lajin vaativan hyviä hermoja: "Yksikin piste voi keilaamisessa ratkaista"

Kuu­sa­mo­lai­nen 17-vuo­tias kei­laa­ja Tony Mardle tähtää hui­pul­le ja kuvaa lajin vaa­ti­van hyviä her­mo­ja: "Yk­si­kin piste voi kei­laa­mi­ses­sa rat­kais­ta"

09.01.2023 17:00
Tilaajille
"Nykyään otan Kuusamon reissuille myös aina luistimet ja mailan mukaan" – Helsinkiläinen Janne Pirinen, 45, kirjoitti kirjan pipolätkästä ja ylistää Kuusamon pipolätkäkulttuuria

"Ny­kyään otan Kuu­sa­mon reis­suil­le myös aina luis­ti­met ja mailan mukaan" – Hel­sin­ki­läi­nen Janne Pi­ri­nen, 45, kir­joit­ti kirjan pi­po­lät­käs­tä ja ylistää Kuu­sa­mon pi­po­lät­kä­kult­tuu­ria

05.01.2023 04:00
Tilaajille
Sää suosi lauantaipäivänä Petäjäkankaalla järjestettyä hiihtosuunnistusta: "Onhan tässä ollut hässäkkä saada alue valmiiksi ennen kisoja"

Sää suosi lauan­tai­päi­vä­nä Pe­tä­jä­kan­kaal­la jär­jes­tet­tyä hiih­to­suun­nis­tus­ta: "Onhan tässä ollut häs­säk­kä saada alue val­miik­si ennen kisoja"

31.12.2022 17:00
Tilaajille
Lapin kovakuntoisimmat koululaiset asuvat Posiolla –kunnan pitkät urheiluperinteet ja hyvät harrastusmahdollisuudet näkyvät lasten ja nuorten liikuntatottumuksissa

Lapin ko­va­kun­toi­sim­mat kou­lu­lai­set asuvat Po­siol­la –kunnan pitkät ur­hei­lu­pe­rin­teet ja hyvät har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det näkyvät lasten ja nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­sa

14.12.2022 13:37
Tilaajille
Emma kuuli kaveriltaan, että Kuusamossa on mahdollista opiskella liikunta-alaa ja tarttui tilaisuuteen – syksyllä  alkaneessa koulutuksessa tutkintoon tähtää 12 opiskelijaa

Emma kuuli ka­ve­ril­taan, että Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­lis­ta opis­kel­la lii­kun­ta-alaa ja tarttui ti­lai­suu­teen – syk­syl­lä al­ka­nees­sa kou­lu­tuk­ses­sa tut­kin­toon tähtää 12 opis­ke­li­jaa

12.12.2022 09:54
Tilaajille
Luistin liikkui niin pienillä kuin isoilla – katso kuvia syyslomaviikon perhetapahtumasta

Luistin liikkui niin pie­nil­lä kuin isoilla – katso kuvia syys­lo­ma­vii­kon per­he­ta­pah­tu­mas­ta

28.10.2022 15:18
Tilaajille
Kuusamolainen Sirpa Pitkänen saa päivittäin haleja ja suoraa palautetta: "On ollut kiva huomata, että aikuisenakin voi vielä innostua jostakin asiasta tosi kovasti"

Kuu­sa­mo­lai­nen Sirpa Pit­kä­nen saa päi­vit­täin haleja ja suoraa pa­lau­tet­ta: "On ollut kiva huo­ma­ta, että ai­kui­se­na­kin voi vielä in­nos­tua jos­ta­kin asiasta tosi ko­vas­ti"

05.10.2022 19:00
Tilaajille
Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – harrastusten ja liikunnan kehitys nuorissa käsissä Posiolla

Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – har­ras­tus­ten ja lii­kun­nan kehitys nuo­ris­sa käsissä Po­siol­la

18.09.2022 04:00
Tilaajille
Kolottaako retkeilypäivän jälkeen? Näillä hieroja Jari Mustosen vinkeillä helpotat kipuja kotioloissa

Ko­lot­taa­ko ret­kei­ly­päi­vän jäl­keen? Näillä hieroja Jari Mus­to­sen vin­keil­lä hel­po­tat kipuja ko­ti­olois­sa

16.09.2022 16:31
Tilaajille
Padel-hallia ei tule Kuusamoon: "Arviomme mukaan padel-hallin investoiminen Kuusamoon ei ole kannattavaa"

Pa­del-hal­lia ei tule Kuu­sa­moon: "Ar­viom­me mukaan pa­del-hal­lin in­ves­toi­mi­nen Kuu­sa­moon ei ole kan­nat­ta­vaa"

03.09.2022 04:00 3
Tilaajille
Onko koiria entisaikaan pidetty enemmän irti ympäri vuoden vai mistä kumpuaa vastahankaisuus lenkittämiseen kesällä?
Kolumni

Onko koiria en­tis­ai­kaan pidetty enemmän irti ympäri vuoden vai mistä kumpuaa vas­ta­han­kai­suus len­kit­tä­mi­seen ke­säl­lä?

31.08.2022 11:00 1
Tilaajille
Kuusamo City Triathlon tulee jälleen: "Ollaan ajateltu, että tämä tapahtuma voisi olla Nuorkauppakamarin uusi perinne"

Kuusamo City Triath­lon tulee jäl­leen: "Ollaan aja­tel­tu, että tämä ta­pah­tu­ma voisi olla Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin uusi pe­rin­ne"

12.08.2022 12:00
Tilaajille
Nappaa tästä Koillismaan menovinkit

Nappaa tästä Koil­lis­maan me­no­vin­kit

12.08.2022 11:30
Tilaajille