Liikunta
Viimeisin tunti
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

19:00
Vanhemmat
Suomen Olympiakomitea: Lasten harrastaminen on turvattava rajoitusaikanakin

Suomen Olym­pia­ko­mi­tea: Lasten har­ras­ta­mi­nen on tur­vat­ta­va ra­joi­tus­ai­ka­na­kin

26.03.2021 14:36
Tilaajille
Posiolla edelleen liikettä – aluehallintoviraston avustusta ei muihin Koillismaan kuntiin

Po­siol­la edel­leen lii­ket­tä – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton avus­tus­ta ei muihin Koil­lis­maan kuntiin

15.03.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Liikunta on nostettava kunnan yhteiseksi asiaksi – näillä toimenpiteillä se onnistuu

Lu­ki­jal­ta: Lii­kun­ta on nos­tet­ta­va kunnan yh­tei­sek­si asiaksi – näillä toi­men­pi­teil­lä se on­nis­tuu

13.03.2021 17:01
Tilaajille
Pauli Miettiselle kultainen ansioristi liikuntakulttuurista ja urheilusta

Pauli Miet­ti­sel­le kul­tai­nen an­sio­ris­ti lii­kun­ta­kult­tuu­ris­ta ja ur­hei­lus­ta

26.02.2021 11:27 2
Tilaajille
Viranomaisille valtuuksia, yrittäjille velvollisuuksia – Uusi tartuntatautilaki astui voimaan

Vi­ran­omai­sil­le val­tuuk­sia, yrit­tä­jil­le vel­vol­li­suuk­sia – Uusi tar­tun­ta­tau­ti­la­ki astui voimaan

23.02.2021 04:00
Tilaajille
“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liukulumikengillä mennään valmiin jäljen ulkopuolelle, mutta tekeekö niillä mitään?

“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä mennään valmiin jäljen ul­ko­puo­lel­le, mutta tekeekö niillä mitään?

13.02.2021 11:00
Tilaajille
Hannele, 61, tiesi heti, kun tankoon tarttui, että tässä on hänen lajinsa – tankotanssi liikuttaa eri-ikäisiä kuusamolaisia, kilparyhmä löysi uudet tilat Sokkarin alakerrasta

Han­ne­le, 61, tiesi heti, kun tankoon tart­tui, että tässä on hänen lajinsa – tan­ko­tans­si lii­kut­taa eri-ikäi­siä kuu­sa­mo­lai­sia, kil­pa­ryh­mä löysi uudet tilat Sok­ka­rin ala­ker­ras­ta

09.02.2021 18:57
Tilaajille
Kuusamolaisnuoret haluavat harrastaa parkouria ja lumilautailua – Raateissa pohdittiin, kuinka parantaa liikuntatarjontaa ja madaltaa osallistumisen kynnystä

Kuu­sa­mo­lais­nuo­ret ha­lua­vat har­ras­taa par­kou­ria ja lu­mi­lau­tai­lua – Raa­teis­sa poh­dit­tiin, kuinka pa­ran­taa lii­kun­ta­tar­jon­taa ja ma­dal­taa osal­lis­tu­mi­sen kyn­nys­tä

29.01.2021 04:00
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Hyvä koululaisen Äiti ja Isä, täällä viestii kasvattajakumppaninne koulusta
Kolumni Ulla Parviainen

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Hyvä kou­lu­lai­sen Äiti ja Isä, täällä viestii kas­vat­ta­ja­kump­pa­nin­ne kou­lus­ta

27.01.2021 15:01 1
Tilaajille
Nuoret uimaan ja laskettelemaan ilmaiseksi Taivalkoskella – myös uimahalliin pääsee kerran viikossa

Nuoret uimaan ja las­ket­te­le­maan il­mai­sek­si Tai­val­kos­kel­la – myös ui­ma­hal­liin pääsee kerran vii­kos­sa

16.01.2021 04:00 2
Tilaajille
Liikunnalla hyvää oloa viinilasillisen sijasta –Tipaton tammikuu on pyörähtänyt käyntiin

Lii­kun­nal­la hyvää oloa vii­ni­la­sil­li­sen sijasta –Ti­pa­ton tam­mi­kuu on pyö­räh­tä­nyt käyn­tiin

10.01.2021 04:00
Uusin liikkein uuteen vuoteen – ota tästä vinkit talteen

Uusin liik­kein uuteen vuoteen – ota tästä vinkit talteen

02.01.2021 18:00
Tilaajille
Koronatilanne katkaisee pitkän perinteen – Umpihankihiihdon MM-kilpailuja ei kisata Pudasjärvellä vuonna 2021

Ko­ro­na­ti­lan­ne kat­kai­see pitkän pe­rin­teen – Um­pi­han­ki­hiih­don MM-kil­pai­lu­ja ei kisata Pu­das­jär­vel­lä vuonna 2021

29.12.2020 14:56 1
Tilaajille
Lunta riittää jo, pakkasta toiveissa – Syötteen laduilla riittää sivakoijia vuoden hiljaisimpanakin aikana

Lunta riittää jo, pak­kas­ta toi­veis­sa – Syöt­teen la­duil­la riittää si­va­koi­jia vuoden hil­jai­sim­pa­na­kin aikana

09.12.2020 19:04
Tilaajille
Ruka Stadiumin tiloja ei vuokratakaan – Valtuutetut eivät haluta haudata hanketta: "Toivottavasti tämä on vain väliaikainen tauko"

Ruka Sta­diu­min tiloja ei vuok­ra­ta­kaan – Val­tuu­te­tut eivät haluta haudata han­ket­ta: "Toi­vot­ta­vas­ti tämä on vain vä­li­ai­kai­nen tauko"

09.11.2020 19:42 1
Tilaajille
Annemari Kiekara keskeytti MM-puolimaratonin Puolassa hermokivun takia – "Harmittaa"

An­ne­ma­ri Kiekara kes­keyt­ti MM-puo­li­ma­ra­to­nin Puo­las­sa her­mo­ki­vun takia – "Har­mit­taa"

19.10.2020 10:14
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden erilainen juhlavuosi – urheiluseura juhlii 75-vuotisjuhlaa Tuomas Sammelvuo -salilla lokakuussa

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den eri­lai­nen juh­la­vuo­si – ur­hei­lu­seu­ra juhlii 75-vuo­tis­juh­laa Tuomas Sam­mel­vuo -sa­lil­la lo­ka­kuus­sa

02.10.2020 11:00
Tilaajille
Korona tuo välivuoden – perinteikästä Rajalta rajalle -hiihtoa ei järjestetä ensi maaliskuussa

Korona tuo vä­li­vuo­den – pe­rin­tei­käs­tä Rajalta rajalle -hiih­toa ei jär­jes­te­tä ensi maa­lis­kuus­sa

25.09.2020 13:11
Tilaajille
Reijo Jokinen valmentaa Pölkyn urheilijoille liikkuvuutta ja ketteryyttä – nappaa vinkit myös omaan harjoitteluusi!

Reijo Jokinen val­men­taa Pölkyn ur­hei­li­joil­le liik­ku­vuut­ta ja ket­te­ryyt­tä – nappaa vinkit myös omaan har­joit­te­luu­si!

08.09.2020 04:00
Tilaajille