Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikunta
Kahden vuoden liikkumattomuuden hinnalla saisi F-35A-hävittäjiä, sanoo Kuusamossa vieraillut ministeri – ratkaisuja etsivään ohjelmaan valtio on varannut koko kaudelle 80 miljoonaa euroa

Kahden vuoden liik­ku­mat­to­muu­den hin­nal­la saisi F-35A-hä­vit­tä­jiä, sanoo Kuu­sa­mos­sa vie­rail­lut mi­nis­te­ri – rat­kai­su­ja et­si­vään oh­jel­maan valtio on va­ran­nut koko kau­del­le 80 mil­joo­naa euroa

26.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion Pyrintö hakenut suunnistuksen pitkän matkan SM-kilpailuja – ”Mikäli kisat myönnetään, niiden suunnittelu aloitetaan jo ensi vuonna”

Posion Pyrintö hakenut suun­nis­tuk­sen pitkän matkan SM-kil­pai­lu­ja – ”Mikäli kisat myön­ne­tään, niiden suun­nit­te­lu aloi­te­taan jo ensi vuonna”

16.11.2023 12:35
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Terveys- ja hyvinvointitapahtuma järjestetään Posiolla – ”Hyvä fyysinen kunto auttaa selviämään paitsi työn fyysisestä, myös psyykkisestä rasituksesta”

Ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Po­siol­la – ”Hyvä fyy­si­nen kunto auttaa sel­viä­mään paitsi työn fyy­si­ses­tä, myös psyyk­ki­ses­tä ra­si­tuk­ses­ta”

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Egyptiläislähtöinen Ahmed toi zumban takaisin Kuusamoon: "On tärkeää, että ihmisille jää tunnin jälkeen hyvä fiilis"

Egyp­ti­läis­läh­töi­nen Ahmed toi zumban ta­kai­sin Kuu­sa­moon: "On tär­keää, että ih­mi­sil­le jää tunnin jälkeen hyvä fiilis"

02.09.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamon liikuntapalvelut Julius-järjestelmään – "Uusi järjestelmä ei aiheuta käyttäjille lisäkustannuksia, sen tarkoituksena on helpottaa tilojen varaamista"

Kuu­sa­mon lii­kun­ta­pal­ve­lut Ju­lius-jär­jes­tel­mään – "Uusi jär­jes­tel­mä ei aiheuta käyt­tä­jil­le li­sä­kus­tan­nuk­sia, sen tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa tilojen va­raa­mis­ta"

24.08.2023 04:00
Tilaajille
Nämä 4 taitoa jokaisen maastopyöräilijän kannattaa opetella – Katso videot Mika Alangon tärpeistä

Nämä 4 taitoa jo­kai­sen maas­to­pyö­räi­li­jän kan­nat­taa ope­tel­la – Katso videot Mika Alangon tär­peis­tä

16.08.2023 17:00
Tilaajille
Kaveri pyysi kerran Emmi Mourujärveä Posion tyttökiekkopäivään, ja nyt edessä on USA:n yliopistosarja – "Kyllähän se olisi siistiä joskus olla olympialaisissa"

Kaveri pyysi kerran Emmi Mou­ru­jär­veä Posion tyt­tö­kiek­ko­päi­vään, ja nyt edessä on USA:n yli­opis­to­sar­ja – "Kyl­lä­hän se olisi siistiä joskus olla olym­pia­lai­sis­sa"

10.08.2023 19:10 3
Tilaajille
"Onhan tässä iso paletti pyöritettävänä"  – Yli 50 harrastusryhmää pyörähtää käyntiin Kuusamon kouluissa syksyllä: lue jutusta, ketä uudet harrastuskoordinaattorit oikein ovat

"Onhan tässä iso paletti pyö­ri­tet­tä­vä­nä"  – Yli 50 har­ras­tus­ryh­mää pyö­räh­tää käyn­tiin Kuu­sa­mon kou­luis­sa syk­syl­lä: lue ju­tus­ta, ketä uudet har­ras­tus­koor­di­naat­to­rit oikein ovat

05.08.2023 12:00
Tilaajille
Posio järjestää tänä vuonna yksinään Koillismaan Rastipäivät – "Katsotaan kisojen jälkeen, minkälaisia ajatuksia on"

Posio jär­jes­tää tänä vuonna yk­si­nään Koil­lis­maan Ras­ti­päi­vät – "Kat­so­taan kisojen jäl­keen, min­kä­lai­sia aja­tuk­sia on"

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Nilonkankaan uusi liikuntasali on räätälöity ennen muuta alakoululaisille – "Saliin mahtuvat silti ihan hyvin myös aikuiset"

Ni­lon­kan­kaan uusi lii­kun­ta­sa­li on rää­tä­löi­ty ennen muuta ala­kou­lu­lai­sil­le – "Saliin mah­tu­vat silti ihan hyvin myös ai­kui­set"

18.07.2023 04:00
Tilaajille
Lavatanssissa ei ole sääntöjä – Näillä vinkeillä sinäkin pääset alkuun tanssiharrastuksessa

La­va­tans­sis­sa ei ole sään­tö­jä – Näillä vin­keil­lä sinäkin pääset alkuun tans­si­har­ras­tuk­ses­sa

15.07.2023 12:00
Tilaajille
Suojuoksu tuntuu helpolta ja kivalta, kunnes on pakko testata rajojaan – Kokosimme ohjeet, joilla pääset alkuun

Suo­juok­su tuntuu hel­pol­ta ja ki­val­ta, kunnes on pakko testata ra­jo­jaan – Ko­ko­sim­me ohjeet, joilla pääset alkuun

11.07.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkoskella koskipujotellaan viikonloppuna – Mukana osallistujia yli kymmenestä eri maasta: "Eniten minua kiehtoo lajissa vapaus"

Tai­val­kos­kel­la kos­ki­pu­jo­tel­laan vii­kon­lop­pu­na – Mukana osal­lis­tu­jia yli kym­me­nes­tä eri maasta: "Eniten minua kiehtoo lajissa vapaus"

29.06.2023 11:00
Tilaajille
Maija Karvosen ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Maija Kar­vo­sen il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

05.06.2023 17:00
Tilaajille
Hulluus, hölmöys ja hyvä seura vievät polulle – ennätysmäärä osallistujia kipittää viikonloppuna Nuts Karhunkierroksella

Hul­luus, hölmöys ja hyvä seura vievät polulle – en­nä­tys­mää­rä osal­lis­tu­jia ki­pit­tää vii­kon­lop­pu­na Nuts Kar­hun­kier­rok­sel­la

26.05.2023 11:26 1
Tilaajille
Koillissanomat Live: Nuts Karhunkierroksen polkujuoksijat starttasivat 166 kilometrin taipaleelle – katso tallenne lähtötunnelmista

Koil­lis­sa­no­mat Live: Nuts Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­juok­si­jat start­ta­si­vat 166 ki­lo­met­rin tai­pa­leel­le – katso tal­len­ne läh­tö­tun­nel­mis­ta

26.05.2023 08:55
Tilaajille
Mahdollisuus kokea jotakin ainutlaatuista – Kuusamossa kisataan joukkuevoimistelussa

Mah­dol­li­suus kokea jotakin ai­nut­laa­tuis­ta – Kuu­sa­mos­sa ki­sa­taan jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa

12.05.2023 17:00
Tilaajille
Tutkimus vahvistaa: Jos haluaa maksimoida liikunnan hyödyt, kannattaa lenkin jälkeen lähteä löylyihin – yhteisvaikutus hyväksi verisuonille

Tut­ki­mus vah­vis­taa: Jos haluaa mak­si­moi­da lii­kun­nan hyödyt, kan­nat­taa lenkin jälkeen lähteä löy­lyi­hin – yh­teis­vai­ku­tus hyväksi ve­ri­suo­nil­le

10.05.2023 04:00
Rennolla mielin rastilta rastille – korttelirastit avasivat Kuusamon suunnistuskesän, josta on tulossa erilainen kuin ennen

Ren­nol­la mielin ras­til­ta ras­til­le – kort­te­li­ras­tit ava­si­vat Kuu­sa­mon suun­nis­tus­ke­sän, josta on tulossa eri­lai­nen kuin ennen

06.05.2023 17:00
Tilaajille