Yleisurheilu
Kuukausi

Sa­man­lai­nen saalis vii­mek­si yli 20 vuotta sitten – Nuorten EM-kil­pai­luis­ta tuli me­nes­tys­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le­kin: Täl­lais­ta oli olla mukana yhtenä jouk­kueen jä­se­ne­nä

26.07.2021 19:00
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lais­val­men­ta­ja mukana EM-ki­sois­sa

13.07.2021 19:51
Tilaajille

KEV:n yleis­ur­hei­li­joil­le 21 mi­ta­li­si­jaa Ro­va­nie­mel­tä

13.07.2021 11:00 1
Tilaajille

Ant­ti-Pent­ti ja Pet­rii­na Määttä ot­te­li­vat uudet seu­ra­en­nä­tyk­set

09.07.2021 19:45 1
Tilaajille
Vanhemmat

Suo­ja­lin­nan Poh­jan­täh­ti-ga­me­sin antina tukku hyviä tu­lok­sia, omia en­nä­tyk­siä ja ur­hei­lu­juh­lan tuntua

25.06.2021 17:51
Tilaajille

Si­su­li­sä­ki­sois­ta erä­veik­ko­lai­sil­le useita mes­ta­ruuk­sia, mi­ta­lei­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­sia en­nä­tyk­siä

23.06.2021 15:00
Tilaajille

Poh­jan­täh­ti Ga­mes-kil­pai­lut tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä – luvassa ta­so­kas­ta ur­hei­lua ja ta­sa­vä­kis­tä tais­toa.

23.06.2021 09:00
Tilaajille

Moukari ja kiekko lensi heit­to­ki­sois­sa – Erä-Veik­ko­jen nuoret heit­tä­jät en­nä­tys­kun­nos­sa kauden alussa

18.06.2021 11:00
Tilaajille

Po­sio­lai­set ma­ra­to­nin maail­man­en­nä­tyk­sen kimp­puun – vas­taa­vat­ko Kuu­sa­mo, Tai­val­kos­ki ja muut haas­tee­seen?

14.05.2021 19:00
Tilaajille

Liki kaikki kes­tä­vyys­juok­sun kär­ki­ni­met mukana Joen­suun SM-maas­tois­sa – Johanna Pei­po­nen kuuluu suo­si­kei­hin, Susanna Saa­pun­ki tuo väriä kär­ki­tais­toon

08.05.2021 17:42
Tilaajille

Juho Latvala ja Susanna Saa­pun­ki Vap­pu­pin­kai­sun ykköset – Vii­den­nek­si si­joit­tu­nut Veikko Huus­ko­nen viipyi vi­to­sel­la tasan 18 mi­nuut­tia

02.05.2021 14:54
Tilaajille

Ter­wa­ma­ra­ton siirtyi taas syksyyn – "Totta kai meidän täytyy pystyä pitää talous ta­sa­pai­nos­sa"

29.03.2021 20:08
Tilaajille

Ai­ta­juok­su in­nos­taa ikään kat­so­mat­ta huimiin suo­ri­tuk­siin – Ni­lon­kan­kaan kou­lul­la vie­tet­tiin yleis­ur­hei­lun h-het­keä

10.11.2020 14:57
Tilaajille

Jok­ke­ri-si­sul­la vai­kut­ta­jak­si – Entinen mou­ka­rin­heit­tä­jä Pertti Latvala sai nuo­ruus­vuo­sil­taan sisua, josta on nyt apua

07.11.2020 15:00
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 1.10.2020: Yleis­ur­hei­lu – Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton

03.10.2020 17:00
Tilaajille

Tu­los­pörs­si 30.9.2020: Yleis­ur­hei­lu­ki­sat Tai­va­kos­kel­la, Po­sio-ras­tit Po­siol­la ja tan­ko­tans­sin SM-kil­pai­lu Tor­nios­sa

02.10.2020 16:23
Tilaajille

Cha­pang­wa Lubambo puo­li­ma­ra­to­nil­la 1.15.39 – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen juok­si­ja oli 22-vuo­tiai­den sarjan nopein Oulussa

29.09.2020 15:17
Tilaajille

Ta­kai­sin ra­doil­le ja po­luil­le – Olym­pia­mi­ta­lis­ti Kaarlo Maa­nin­ka in­nos­tui puo­len­kym­men­tä vuotta sitten kil­pai­le­maan ai­kuis­ur­hei­lus­sa - Juttu si­säl­tää videot: En­sim­mäi­sen Kaarlon juoksun lähtö Maanin­ka­vaa­ras­sa 2016 sekä vuoden 1980 Mos­ko­van olym­pia­lais­ten 10000 metrin 10 vii­meis­tä mi­nuut­tia

18.09.2020 15:45
Tilaajille

Lapin ai­kuis­ur­hei­li­joil­le 16 SM-mi­ta­lia Jy­väs­ky­läs­tä

16.09.2020 17:29
Tilaajille

Johanna Pei­po­nen Kaarlon juok­suun

15.09.2020 13:30 1
Tilaajille