Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Kuusamo
Viimeisin 12 tuntia
"Niin mitä sinä harrastat?" Kysytään porokilpailuja harrastavalta yleensä – Viikonloppuna 150 poroa kuskeineen kisaa Torankijärven jäällä Porocupin pisteistä

"Niin mitä sinä har­ras­tat?" Ky­sy­tään po­ro­kil­pai­lu­ja har­ras­ta­val­ta yleensä – Vii­kon­lop­pu­na 150 poroa kus­kei­neen kisaa To­ran­ki­jär­ven jäällä Po­ro­cu­pin pis­teis­tä

12:00 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Suomen nopeimpien porojen kisailua, Erika Vikmania tai näyttelyitä – Koillismaan tapahtumista löytyy jokaiselle jotakin: Nappaa tästä menovinkit viikkoon

Suomen no­peim­pien porojen ki­sai­lua, Erika Vik­ma­nia tai näyt­te­lyi­tä – Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­ta löytyy jo­kai­sel­le jo­ta­kin: Nappaa tästä me­no­vin­kit viik­koon

04:00
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Aitoon apukädet tarpeen Rukan hiihtosesongissa – viikoittain vaihtuvat vapaaehtoiset pitävät tunturin VPK:n pyörät pyörimässä

Aitoon apu­kä­det tarpeen Rukan hiih­to­se­son­gis­sa – vii­koit­tain vaih­tu­vat va­paa­eh­toi­set pitävät tun­tu­rin VPK:n pyörät pyö­ri­mäs­sä

23.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Kuusamon Juustolla ennätysmäinen kasvu – keväällä tehtiin miljoonainvestointi

Kuu­sa­mon Juus­tol­la en­nä­tys­mäi­nen kasvu – ke­vääl­lä tehtiin mil­joo­nain­ves­toin­ti

23.03.2023 12:35
Tilaajille
Kamarimusiikki menee kesällä kylille Kuusamossa – Kulttuuritoimenjohtaja uskoo, että klassinen liikuttaa ihmisiä konsertteihin: "Haluamme viedä kulttuuria sinne, missä ihmiset ovat"

Ka­ma­ri­mu­siik­ki menee kesällä kylille Kuu­sa­mos­sa – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja uskoo, että klas­si­nen lii­kut­taa ihmisiä kon­sert­tei­hin: "Ha­luam­me viedä kult­tuu­ria sinne, missä ihmiset ovat"

23.03.2023 04:00 1
Tilaajille
”Kasvoin ulos yrityksestäni, ei enää passaa elämäntilanteeseeni” – Koillismaan Mikrotukipalvelu lopettaa Kuusamossa ja sulkee liikkeensä huhtikuun loppuun mennessä

”Kas­voin ulos yri­tyk­ses­tä­ni, ei enää passaa elä­män­ti­lan­tee­see­ni” – Koil­lis­maan Mik­ro­tu­ki­pal­ve­lu lo­pet­taa Kuu­sa­mos­sa ja sulkee liik­keen­sä huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä

23.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kaupungin Raisa Kuusisto sai Punaisen Ristin Oulun piirin Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksen

Kuu­sa­mon kau­pun­gin Raisa Kuu­sis­to sai Pu­nai­sen Ristin Oulun piirin En­nak­ko­luu­lo­ton edel­lä­kä­vi­jä –tun­nus­tuk­sen

22.03.2023 16:14 1
Tilaajille
Kuusamoon saapuu kevään aikana 30 uutta kiintiöpakolaista

Kuu­sa­moon saapuu kevään aikana 30 uutta kiin­tiö­pa­ko­lais­ta

22.03.2023 13:50 1
Tilaajille
Aluehallintovirasto: Suurpetokeskuksen on järjestettävä eläimille hammashoito toukokuun loppuun mennessä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Suur­pe­to­kes­kuk­sen on jär­jes­tet­tä­vä eläi­mil­le ham­mas­hoi­to tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

22.03.2023 13:15
Viisi kuudesta kuusamolaisesta eduskuntavaaliehdokkaasta kertoo supervoimastaan – kaupunki tarjosi mahdollisuuden esittelyvideon tekoon

Viisi kuu­des­ta kuu­sa­mo­lai­ses­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaas­ta kertoo su­per­voi­mas­taan – ­kau­pun­ki tarjosi mah­dol­li­suu­den esit­te­ly­vi­deon tekoon

22.03.2023 11:43
Tilaajille
Kuusamo kirkkaasti valtakunnan kärkisijalla hirvieläinten aiheuttamissa metsävahinkokorvauksissa – summa jopa suurempi kuin Lapin ja Keski-Suomen yhteensä

Kuusamo kirk­kaas­ti val­ta­kun­nan kär­ki­si­jal­la hir­vi­eläin­ten ai­heut­ta­mis­sa met­sä­va­hin­ko­kor­vauk­sis­sa – summa jopa suu­rem­pi kuin Lapin ja Kes­ki-Suo­men yh­teen­sä

22.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

21.03.2023 18:00 4
Tilaajille
Latukartta ei ole enää vain latukartta Kuusamossa – mukana jo muun muassa uimarannat ja tulistelupaikat

La­tu­kart­ta ei ole enää vain la­tu­kart­ta Kuu­sa­mos­sa – mukana jo muun muassa ui­ma­ran­nat ja tu­lis­te­lu­pai­kat

21.03.2023 11:00
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Tähän asti eduskuntaan on saatu vain kantakirjakepulaisia – saadaanko tällä kertaa ketään läpi?
Kolumni

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: Tähän asti edus­kun­taan on saatu vain kan­ta­kir­ja­ke­pu­lai­sia – saa­daan­ko tällä kertaa ketään läpi?

21.03.2023 08:57 1
Tilaajille
Heikkilä vakuutti allekirjoituksella, että on kertonut mahdollisista tuomioista keskustan piirille: ”Oletin, että viisi vuotta on tässäkin raja, joka on monessa muussakin virallisessa paperissa"

Heik­ki­lä va­kuut­ti al­le­kir­joi­tuk­sel­la, että on ker­to­nut mah­dol­li­sis­ta tuo­miois­ta kes­kus­tan pii­ril­le: ”O­le­tin, että viisi vuotta on täs­sä­kin raja, joka on monessa muus­sa­kin vi­ral­li­ses­sa pa­pe­ris­sa"

20.03.2023 17:18 8
Tilaajille
”Näillä leveyksillä ei pysty elämään taiteella”, sanottiin kuusamolaiselle Kerttu Määtälle aikoinaan – nyt hänellä on oma yritys, jälleenmyyjiä tuotteilleen ja töitä monien kuusamolaisten yritysten tiloissa ja sivuilla

”Näillä le­veyk­sil­lä ei pysty elämään tai­teel­la”, sa­not­tiin kuu­sa­mo­lai­sel­le Kerttu Mää­täl­le ai­koi­naan – nyt hänellä on oma yritys, jäl­leen­myy­jiä tuot­teil­leen ja töitä monien kuu­sa­mo­lais­ten yri­tys­ten ti­lois­sa ja si­vuil­la

20.03.2023 11:10 2
Tilaajille
Kitkantien katunäkymä muuttui, mutta yksi pysyy ennallaan – R. Tammen kello kertoi Kitkantien kulkijalle ajan myös vuonna 1983

Kit­kan­tien ka­tu­nä­ky­mä muut­tui, mutta yksi pysyy en­nal­laan – R. Tammen kello kertoi Kit­kan­tien kul­ki­jal­le ajan myös vuonna 1983

20.03.2023 04:00
Tilaajille
"Elämme aikaa, jossa ihmisillä täytyy olla valmius luopua saavutetuista eduista" – Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Tuomo Törmänen huomauttaa, että jos leikkauksia ei tehdä nyt, kyyti on tulevaisuudessa vielä kylmempää

"Elämme aikaa, jossa ih­mi­sil­lä täytyy olla valmius luopua saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta" – Ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja­eh­do­kas Tuomo Tör­mä­nen huo­maut­taa, että jos leik­kauk­sia ei tehdä nyt, kyyti on tu­le­vai­suu­des­sa vielä kyl­mem­pää

19.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Pyryn jälkeen liikenteessä – tienkäyttäjät antavat laajalla rintamalla positiivista palautetta Kuusamon keskustan tienhoidosta

Pyryn jälkeen lii­ken­tees­sä – tien­käyt­tä­jät antavat laa­jal­la rin­ta­mal­la po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta Kuu­sa­mon kes­kus­tan tien­hoi­dos­ta

19.03.2023 12:00 1
Tilaajille