Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kuusamon jäteasema
Kysymykset, verkot ja sähkövirta tiedonhankintakeinoina – Kaupunki määrättiin seuraamaan huolellisesti jäteaseman vaikutuksia kalakantoihin

Ky­sy­myk­set, verkot ja säh­kö­vir­ta tie­don­han­kin­ta­kei­noi­na – Kau­pun­ki mää­rät­tiin seu­raa­maan huo­lel­li­ses­ti jä­te­ase­man vai­ku­tuk­sia ka­la­kan­toi­hin

29.12.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon jäteaseman vesistövaikutuksia koskeva valitus ei menestynyt hallinto-oikeudessa

Kuu­sa­mon jä­te­ase­man ve­sis­tö­vai­ku­tuk­sia koskeva valitus ei me­nes­ty­nyt hal­lin­to-oi­keu­des­sa

30.03.2022 04:00
Tilaajille