Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Matkailu
Viimeisin 24 tuntia
Kuka viestii ja mitä kerrotaan, kun matkailuyrityksessä sattuu onnettomuus? Tiedottamisen haasteisiin puututtiin työpajassa Kuusamossa: "Sehän ampuu omaan nilkkaan, jos tietoa ei anneta"

Kuka viestii ja mitä ker­ro­taan, kun mat­kai­lu­yri­tyk­ses­sä sattuu on­net­to­muus? Tie­dot­ta­mi­sen haas­tei­siin puu­tut­tiin työ­pa­jas­sa Kuu­sa­mos­sa: "Sehän ampuu omaan nilk­kaan, jos tietoa ei anneta"

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Sulo ja Juuso -patsas puhuttaa jälleen, mutta virallista keskustelua sen kohtalosta ei ole käyty – taiteilijaa siirtämisvimma ihmetyttää: "Patsas on viaton kaikkeen"

Sulo ja Juuso -patsas pu­hut­taa jäl­leen, mutta vi­ral­lis­ta kes­kus­te­lua sen koh­ta­los­ta ei ole käyty – tai­tei­li­jaa siir­tä­mis­vim­ma ih­me­tyt­tää: "Patsas on viaton kaik­keen"

03.10.2022 15:00 7
Tilaajille
Lähes 40 prosenttia säilölumesta suli Rukalla – korkea sähkönhinta pakottaa säästämään rinnevalojen ja hissien käytössä talven aikana

Lähes 40 pro­sent­tia säi­lö­lu­mes­ta suli Rukalla – korkea säh­kön­hin­ta pa­kot­taa sääs­tä­mään rin­ne­va­lo­jen ja hissien käy­tös­sä talven aikana

02.10.2022 12:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Mitä mieltä Kuusamon suurpetokeskuksen eläintarhaluvan peruuttamisesta?

Viikon ky­sy­mys: Mitä mieltä Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­sen eläin­tar­ha­lu­van pe­ruut­ta­mi­ses­ta?

28.09.2022 04:00 6
Tilaajille
"Juuso-karhun kanssa lähdetään vaikka Venäjälle" – Karhujen kohtalona vaikuttaa nyt olevan ulkomaille lähtö tai elämän lopettaminen, kaikkein iäkkäimmillä tilanne on hankalin

"Juu­so-kar­hun kanssa läh­de­tään vaikka Ve­nä­jäl­le" – Kar­hu­jen koh­ta­lo­na vai­kut­taa nyt olevan ul­ko­mail­le lähtö tai elämän lo­pet­ta­mi­nen, kaik­kein iäk­käim­mil­lä tilanne on han­ka­lin

27.09.2022 11:30 5
Tilaajille
Osa Salpalinjaa suljettu Lahtelassa sortumavaaran vuoksi – "Tolppien ja rakenteiden painaumia"

Osa Sal­pa­lin­jaa sul­jet­tu Lah­te­las­sa sor­tu­ma­vaa­ran vuoksi – "Tolp­pien ja ra­ken­tei­den pai­nau­mia"

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Mikä on Kuusamon Suurpetokeskuksen kohtalo? Asia ratkeaa maanantaina

Mikä on Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen koh­ta­lo? Asia ratkeaa maa­nan­tai­na

23.09.2022 13:56 5
Tilaajille
Tulet veden ääreen oksista, vapaampaa metsästystä – paikallisilla on Oulangan kansallispuistossa vapauksia, mutta kannattaa katsoa kumman kunnan puolella eräilee

Tulet veden ääreen ok­sis­ta, va­paam­paa met­säs­tys­tä – pai­kal­li­sil­la on Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa va­pauk­sia, mutta kan­nat­taa katsoa kumman kunnan puo­lel­la eräilee

17.09.2022 04:00
Tilaajille
Metsien kestävä monikäyttö käy hankalammaksi – Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi kasvattaa painetta lisätä hakkuita Lapin metsissä, tutkimusprofessori arvioi

Metsien kestävä mo­ni­käyt­tö käy han­ka­lam­mak­si – Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan voi kas­vat­taa pai­net­ta lisätä hak­kui­ta Lapin met­sis­sä, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri arvioi

17.09.2022 04:00
Tilaajille
Ruska tuo upeisiin ja dramaattisiin maisemiin

Ruska tuo upei­siin ja dra­maat­ti­siin mai­se­miin

16.09.2022 16:30
Tilaajille
Ohto ja Joakim siivittävät Karhunkierrosta laulamalla Finlandiaa – kuuntele miesten ääninäyte suoraan luontopolulta

Ohto ja Joakim sii­vit­tä­vät Kar­hun­kier­ros­ta lau­la­mal­la Fin­lan­diaa – ­kuun­te­le miesten ää­ni­näy­te suoraan luon­to­po­lul­ta

16.09.2022 16:28
Tilaajille
Nyt on suojaukset kunnossa: Taivalkönkään autiotupa avattiin jälleen retkeilijöille – kamiinan lattia sai valun, seinät ja katto peltikuoret

Nyt on suo­jauk­set kun­nos­sa: Tai­val­kön­kään au­tio­tu­pa avat­tiin jälleen ret­kei­li­jöil­le – ka­mii­nan lattia sai valun, seinät ja katto pel­ti­kuo­ret

15.09.2022 10:44
Tilaajille
Nyt Rukan laskukausi avataan isosti – Arctic Weekend siirtyi Rovaniemeltä Rukalle, ja järjestäjät eivät voisi olla innostuneempia: "Outdoor-puolella siellä on vain taivas rajana"

Nyt Rukan las­ku­kau­si avataan isosti – Arctic Weekend siirtyi Ro­va­nie­mel­tä Ru­kal­le, ja jär­jes­tä­jät eivät voisi olla in­nos­tu­neem­pia: "Out­door-puo­lel­la siellä on vain taivas rajana"

15.09.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pienessä baijerilaisessa kylässä vaihdettiin kymmenen vuotta sitten ajatusta matkailusta: palveluita alettiin kehittää paikallisia varten
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pie­nes­sä bai­je­ri­lai­ses­sa kylässä vaih­det­tiin kym­me­nen vuotta sitten aja­tus­ta mat­kai­lus­ta: pal­ve­lui­ta alet­tiin ke­hit­tää pai­kal­li­sia varten

14.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Tulisi jo ruska, huokasi hotellivirkailija lähes aavemaisessa keskuksessa – yrittäjät onneksi katsovat pidemmälle tulevaisuuteen ja investoivat
Mielipidekirjoitus

Tulisi jo ruska, huokasi ho­tel­li­vir­kai­li­ja lähes aa­ve­mai­ses­sa kes­kuk­ses­sa – yrit­tä­jät onneksi kat­so­vat pi­dem­mäl­le tu­le­vai­suu­teen ja in­ves­toi­vat

12.09.2022 04:00
Tilaajille
Liian vaarallinen ulkoilijoille: Kuntivaaran ulkoilureitti torpattiin karhukojujen aiheuttaman karhumäärän vuoksi

Liian vaa­ral­li­nen ul­koi­li­joil­le: Kun­ti­vaa­ran ul­koi­lu­reit­ti tor­pat­tiin kar­hu­ko­ju­jen ai­heut­ta­man kar­hu­mää­rän vuoksi

08.09.2022 04:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Pekka Virtasen kolumni: USA tulee mieleen tavasta, jolla Kuusamossa on ruvettu harrastamaan taktista suhmurointia
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: USA tulee mieleen ta­vas­ta, jolla Kuu­sa­mos­sa on ruvettu har­ras­ta­maan tak­tis­ta suh­mu­roin­tia

06.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Vessa sinne, silta tuonne – kansallispuistojen korjausvelkaa kurotaan umpeen rakentamalla uutta ja uusimalla vanhaa

Vessa sinne, silta tuonne – ­kan­sal­lis­puis­to­jen kor­jaus­vel­kaa ku­ro­taan umpeen ra­ken­ta­mal­la uutta ja uu­si­mal­la vanhaa

05.09.2022 14:00
Tilaajille
Suurimmat koronaruuhkat laantuneet Koillismaan kansallispuistoissa – retkeilijöitä silti roimasti enemmän kuin ennen pandemiaa

Suu­rim­mat ko­ro­na­ruuh­kat laan­tu­neet Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa – ret­kei­li­jöi­tä silti roi­mas­ti enemmän kuin ennen pan­de­miaa

05.09.2022 08:59
Tilaajille
Uusi frisbeegolfrata nousi talkoilla Kylmäluomalle – 18 väylää tarjoavat haasteen ammattilaisellekin, sanoo suunnittelija: "Pisimmät yli 200 metriä pitkiä"

Uusi fris­bee­golf­ra­ta nousi tal­koil­la Kyl­mä­luo­mal­le – 18 väylää tar­joa­vat haas­teen am­mat­ti­lai­sel­le­kin, sanoo suun­nit­te­li­ja: "Pi­sim­mät yli 200 metriä pitkiä"

01.09.2022 04:00 1
Tilaajille