Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Matkailu
Viimeisin 24 tuntia
Äidin reseptillä leivotut megamunkit ja keitto itse kasvatetusta kirjolohesta houkuttelevat latukahviloihin — nykyisin tarjolla on niin paljon oheistekemistä, että turisti voi viettää niissä koko päivän

Äidin re­sep­til­lä lei­vo­tut me­ga­mun­kit ja keitto itse kas­va­te­tus­ta kir­jo­lo­hes­ta hou­kut­te­le­vat la­tu­kah­vi­loi­hin — ny­kyi­sin tar­jol­la on niin paljon oheis­te­ke­mis­tä, että turisti voi viettää niissä koko päivän

01.03.2024 16:30
Tilaajille
Kuukausi
Iijoen matkailun kehittämishanke etenee – tavoitteena luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueelle

Iijoen mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­han­ke etenee – ta­voit­tee­na luoda uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia alueel­le

24.02.2024 04:00
Tilaajille
Yli 25 000 hiihtolomalaista ja matkailijaa kansoitti Rukan – "Vilkkaimpina päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän normaali arkiviikkoihin verrattuna"

Yli 25 000 hiih­to­lo­ma­lais­ta ja mat­kai­li­jaa kan­soit­ti Rukan – "Vilk­kaim­pi­na päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän nor­maa­li ar­ki­viik­koi­hin ver­rat­tu­na"

21.02.2024 04:00
Tilaajille
Hotelli ja rinteet avautuvat Pikku-Syötteellä –Uudet yrittäjät: tavoitteena elävyyttä ympäri vuoden

Hotelli ja rinteet avau­tu­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä –Uudet yrit­tä­jät: ta­voit­tee­na elä­vyyt­tä ympäri vuoden

18.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – juttumme kertoo, mistä kelkkasafarien onnettomuudet yleensä johtuvat

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – jut­tum­me kertoo, mistä kelk­ka­sa­fa­rien on­net­to­muu­det yleensä joh­tu­vat

17.02.2024 12:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kas­va­vien mat­kai­li­ja­mää­rien pal­ve­le­mi­nen vaatii jat­ku­vas­ti li­sä­työ­voi­maa –nyt tar­vi­taan roh­kei­ta asuin­ra­ken­ta­mi­sen in­ves­toin­te­ja

15.02.2024 04:00
Tilaajille
Rukan kehitys nytkähti seuraavalle vaihteelle – ensimmäisenä tulisi laittaa pysäköinti kuntoon
Kolumni

Rukan kehitys nyt­käh­ti seu­raa­val­le vaih­teel­le – en­sim­mäi­se­nä tulisi laittaa py­sä­köin­ti kuntoon

14.02.2024 04:00 5
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­ko Ah­ve­nan­maal­la? Te­le­vi­sion vi­sai­lu­oh­jel­ma pal­jas­taa yleis­tie­don olevan hukassa

10.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Rinneravintola Pisteellä ei ole anniskelulupaa – toimitusjohtaja tehnyt jo uuden hakemuksen: "Inhimillinen erehdys, ei liity mitään dramatiikkaa"

Rin­ne­ra­vin­to­la Pis­teel­lä ei ole an­nis­ke­lu­lu­paa – toi­mi­tus­joh­ta­ja tehnyt jo uuden ha­ke­muk­sen: "In­hi­mil­li­nen ereh­dys, ei liity mitään dra­ma­tiik­kaa"

08.02.2024 12:25 3
Tilaajille
Rukan uuden koirapuiston portit jälleen kunnossa – "Lumi ja tuuli tekevät polannetta, huoltoväliä tihennetään", matkailuyhdistykseltä kerrotaan

Rukan uuden koi­ra­puis­ton portit jälleen kun­nos­sa – "Lumi ja tuuli tekevät po­lan­net­ta, huol­to­vä­liä ti­hen­ne­tään", mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sel­tä ker­ro­taan

07.02.2024 13:50
Tilaajille
Posion Isolle torille ehkä taukoparkki asuntoautoille ja -vaunuille – asiasta tehty valtuustoaloite sai kannatusta kunnan tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa

Posion Isolle torille ehkä tau­ko­park­ki asun­toau­toil­le ja -vau­nuil­le – asiasta tehty val­tuus­toa­loi­te sai kan­na­tus­ta kunnan tu­le­vai­suus­va­lio­kun­nan ko­kouk­ses­sa

06.02.2024 16:18 4
Tilaajille
Vanhemmat
Tessa Suopangin vieraskolumni: kotipaikan ja lomakohteen rakkaus kietoutuvat toisiinsa ja luovat merkityksellisiä hetkiä
Kolumni

Tessa Suo­pan­gin vie­ras­ko­lum­ni: ko­ti­pai­kan ja lo­ma­koh­teen rakkaus kie­tou­tu­vat toi­siin­sa ja luovat mer­ki­tyk­sel­li­siä hetkiä

01.02.2024 04:00
Tilaajille
Lisää väkeä vaihtuu Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksessä – "Voi tulla tehtävien uudelleenjärjestelyjä"

Lisää väkeä vaihtuu Ru­ka-Kuu­sa­mon mat­kai­lu­yh­dis­tyk­ses­sä – "Voi tulla teh­tä­vien uu­del­leen­jär­jes­te­ly­jä"

01.02.2024 04:00 2
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto Lapissa edelleen suosituin – Oulangalla käyntejä 175 800, Riisitunturin kansallispuistossa 61 200 käyntiä

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to Lapissa edel­leen suo­si­tuin – Ou­lan­gal­la käyn­te­jä 175 800, Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa 61 200 käyntiä

28.01.2024 13:06
Tilaajille
Ennätyksellisiä matkustajalukuja Kuusamossa – "Kotimainen kuluttaja on varovaisempi, mutta kansainväliset matkaajat paikkaavat", sanoo matkailuhdistyksen toimitusjohtaja

En­nä­tyk­sel­li­siä mat­kus­ta­ja­lu­ku­ja Kuu­sa­mos­sa – "­Ko­ti­mai­nen ku­lut­ta­ja on va­ro­vai­sem­pi, mutta kan­sain­vä­li­set mat­kaa­jat paik­kaa­vat", sanoo mat­kai­luh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja

27.01.2024 04:00
Tilaajille
"Kun poro on syönyt tämän, niin sinä voit syödä poron" – Sakari Mustosen läppä lentää, kun hän opastaa italialaisia lumikenkäretkellä kuusamolaisessa metsässä

"Kun poro on syönyt tämän, niin sinä voit syödä poron" – Sakari Mus­to­sen läppä lentää, kun hän opastaa ita­lia­lai­sia lu­mi­ken­kä­ret­kel­lä kuu­sa­mo­lai­ses­sa met­säs­sä

26.01.2024 16:30
Tilaajille
Kuusamon lentoaseman matkustajamäärissä huimaa kasvua – viime vuonna ulkorajaliikenteessä 2000-luvun suurin lukema

Kuu­sa­mon len­to­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­ris­sä huimaa kasvua – viime vuonna ul­ko­ra­ja­lii­ken­tees­sä 2000-lu­vun suurin lukema

26.01.2024 11:42 1
Tilaajille
Korouoman suosituimmalle paikalle yritysten ryhmille neljäs tulentekopaikka – käymälät ovat yhteisiä yksityisten retkeilijöiden kanssa

Ko­rouo­man suo­si­tuim­mal­le pai­kal­le yri­tys­ten ryh­mil­le neljäs tu­len­te­ko­paik­ka – ­käy­mä­lät ovat yh­tei­siä yk­si­tyis­ten ret­kei­li­jöi­den kanssa

26.01.2024 09:00
Tilaajille
"Iso pala sielua ja sydäntä jää tänne" – Mats Lindfors siirtyy huhtikuussa Pohjois-Norjaan uuden työn perässä, matkailuyhdistyksen toimitusjohtajan haku alkaa heti

"Iso pala sielua ja sydäntä jää tänne" – Mats Lind­fors siirtyy huh­ti­kuus­sa Poh­jois-Nor­jaan uuden työn pe­räs­sä, mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jan haku alkaa heti

23.01.2024 16:15 2
Tilaajille