Moottorikelkkailu
Mehtäkylän lentopaikalla kiihtyy lauantaina aikamoinen kilpailijajoukko – "Kelkkoja on ilmoitettu 55 lähtöön, ja kuskeja tulee varmaan noin 45"

Meh­tä­ky­län len­to­pai­kal­la kiihtyy lauan­tai­na ai­ka­moi­nen kil­pai­li­ja­jouk­ko – "Kelk­ko­ja on il­moi­tet­tu 55 läh­töön, ja kuskeja tulee varmaan noin 45"

09.03.2022 04:00
Tilaajille
Liikennevakuutuskeskus varoittaa kelkkailijoita hintavista seurauksista – kaksi asiaa oltava kunnossa ennen kuin poistuu edes pihatieltä

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus va­roit­taa kelk­kai­li­joi­ta hin­ta­vis­ta seu­rauk­sis­ta – kaksi asiaa oltava kun­nos­sa ennen kuin poistuu edes pi­ha­tiel­tä

05.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Riku Nikka ykkönen luokassaan moottorikelkkaenduron SM-sarjan osakilpailussa Kuusamossa – seuraavaksi piti olla Kemijärven Giant, mutta se peruttiin

Riku Nikka ykkönen luo­kas­saan moot­to­ri­kelk­ka­en­du­ron SM-sar­jan osa­kil­pai­lus­sa Kuu­sa­mos­sa – seu­raa­vak­si piti olla Ke­mi­jär­ven Giant, mutta se pe­rut­tiin

23.03.2021 19:44
Tilaajille
Moottorikelkkanenduron SM-pisteistä ajetaan Kuusamossa, nämäkin kisat jäävät yleisöltä väliin

Moot­to­ri­kelk­ka­nen­du­ron SM-pis­teis­tä ajetaan Kuu­sa­mos­sa, nämäkin kisat jäävät ylei­söl­tä väliin

19.03.2021 19:00
Tilaajille
Metsähallitus kunnostaa hoitamiaan kelkkailu-uria Pohjois-Suomessa – apuna eduskunnan myöntämä 1,3 miljoonan euron erillisrahoitus

Met­sä­hal­li­tus kun­nos­taa hoi­ta­miaan kelk­kai­lu-uria Poh­jois-Suo­mes­sa – apuna edus­kun­nan myön­tä­mä 1,3 mil­joo­nan euron eril­lis­ra­hoi­tus

18.03.2021 16:17
Tilaajille
Alaikäinen sarvissa, lapsi sylissä, luvatta liikenteessä – Poliisin ja rajavartioston ratsiassa seuraamuksia 11 kelkkailijalle

Ala­ikäi­nen sar­vis­sa, lapsi sy­lis­sä, luvatta lii­ken­tees­sä – Po­lii­sin ja ra­ja­var­tios­ton rat­sias­sa seu­raa­muk­sia 11 kelk­kai­li­jal­le

15.03.2021 15:21
Tilaajille
Metsähallitus: Luvatonta kelkkailua valvotaan: "Lisääntyvä, luvaton ilmiö on syvänlumenkelkkailu reittien ja urien ulkopuolella

Met­sä­hal­li­tus: Lu­va­ton­ta kelk­kai­lua val­vo­taan: "Li­sään­ty­vä, luvaton ilmiö on sy­vän­lu­men­kelk­kai­lu reit­tien ja urien ul­ko­puo­lel­la

13.03.2021 04:00
Tilaajille
Moottorikelkkailua valvotaan tehostetusti MM-rallien aikana Rovaniemellä

Moot­to­ri­kelk­kai­lua val­vo­taan te­hos­te­tus­ti MM-ral­lien aikana Ro­va­nie­mel­lä

22.02.2021 08:32
Tilaajille
Laskettelukypärä kelpaa kelkkailuun enää näillä lumilla – Moottorikelkkareittien voimassaoloaika tarkentui, lasten kelkkailuturvallisuuteen tulossa tiukennuksia

Las­ket­te­lu­ky­pä­rä kelpaa kelk­kai­luun enää näillä lumilla – Moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien voi­mas­sa­olo­ai­ka tar­ken­tui, lasten kelk­kai­lu­tur­val­li­suu­teen tulossa tiu­ken­nuk­sia

18.01.2021 08:30
Tilaajille
Moottorikelkkailu on murroksessa, arvioivat asiantuntijat – Kauden alkaessa on syytä palauttaa mieliin kelkkailuetiketti

Moot­to­ri­kelk­kai­lu on mur­rok­ses­sa, ar­vioi­vat asian­tun­ti­jat – Kauden al­kaes­sa on syytä pa­laut­taa mieliin kelk­kai­lu­eti­ket­ti

01.01.2021 11:00
Tilaajille
Koiravaljakoita ja polkupyöriä ei päästetäkään vapaasti moottorikelkkojen sekaan – eduskunta korjaa kiisteltyä lakimuutosta

Koi­ra­val­ja­koi­ta ja pol­ku­pyö­riä ei pääs­te­tä­kään va­paas­ti moot­to­ri­kelk­ko­jen sekaan – edus­kun­ta korjaa kiis­tel­tyä la­ki­muu­tos­ta

17.11.2020 04:00
Tilaajille
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

05.04.2020 15:59
Tilaajille
Kelkkaenduron SM-mitalit jäävät jakamatta

Kelk­ka­en­du­ron SM-mi­ta­lit jäävät ja­ka­mat­ta

17.03.2020 18:21
Tilaajille
Ei kelkkakisojakaan – moottorikelkkaenduron SM peruttu

Ei kelk­ka­ki­so­ja­kaan – moot­to­ri­kelk­ka­en­du­ron SM peruttu

13.03.2020 20:36
Moottorikelkat ajelevat kevyenliikenteen väylillä

Moot­to­ri­kel­kat aje­le­vat ke­vyen­lii­ken­teen väy­lil­lä

10.03.2020 05:00
Tilaajille
Kati Pätsille Kuusamoon moottorikelkkailun sprintin Suomen mestaruus

Kati Pät­sil­le Kuu­sa­moon moot­to­ri­kelk­kai­lun sprin­tin Suomen mes­ta­ruus

04.03.2020 11:18
Tilaajille
MTV3: Posion yhteismetsä on edelläkävijä – Se myy tiukassa olevia lupia freeride-kelkkailuun Koron alueella

MTV3: Posion yh­teis­met­sä on edel­lä­kä­vi­jä – Se myy tiu­kas­sa olevia lupia free­ri­de-kelk­kai­luun Koron alueel­la

18.02.2020 08:37