Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Moottorikelkkailu
"Välillä melko tiuhaankin tulee katsottua kännykkään" – Henri ja Teemu löysivät tankille ja lounaalle, mutta yleensä Koillismaan keskustaajamiin on moottorikelkkailijaa varten niukasti kulkuväyliä

"Vä­lil­lä melko tiu­haan­kin tulee kat­sot­tua kän­nyk­kään" – Henri ja Teemu löy­si­vät tan­kil­le ja lou­naal­le, mutta yleensä Koil­lis­maan kes­kus­taa­ja­miin on moot­to­ri­kelk­kai­li­jaa varten niu­kas­ti kul­ku­väy­liä

29.03.2023 17:00
Tilaajille
Kelkkavuokraamon paras sesonki meneillään – matkailijoiden kelkkasafareilla mennään puolilla tehoilla ja aina turvallisuus edellä

Kelk­ka­vuok­raa­mon paras sesonki me­neil­lään – mat­kai­li­joi­den kelk­ka­sa­fa­reil­la mennään puo­lil­la te­hoil­la ja aina tur­val­li­suus edellä

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa kelkkailijoihin reitillä pysymisen puolesta – yhdistyksen mukaan reittien ulkopuolinen, luvaton kelkkailu on huolestuttavasti lisääntynyt

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa kelk­kai­li­joi­hin rei­til­lä py­sy­mi­sen puo­les­ta – yh­dis­tyk­sen mukaan reit­tien ul­ko­puo­li­nen, luvaton kelk­kai­lu on huo­les­tut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt

07.03.2023 13:57 6
Tilaajille
"Miten voi näin tapahtua?" – Rukan onnettomuuspaikalle pysähtynyt Tuomas ei millään käsittänyt kelkkailijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta

"Miten voi näin ta­pah­tua?" – Rukan on­net­to­muus­pai­kal­le py­säh­ty­nyt Tuomas ei millään kä­sit­tä­nyt kelk­kai­li­jan kuo­le­maan joh­ta­nut­ta on­net­to­muut­ta

25.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Rukan moottorikelkkaonnettomuudessa menehtyi saksalainen nainen – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto alkaa selvittämään moottorikelkkasafarilla  asiakkaan kuolemaan johtanutta onnettomuutta

Rukan moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa me­neh­tyi sak­sa­lai­nen nainen – Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­to alkaa sel­vit­tä­mään moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­ril­la asiak­kaan kuo­le­maan joh­ta­nut­ta on­net­to­muut­ta

23.02.2023 16:57 2
Tilaajille
Päihtynyt moottorikelkkailija pakeni poliisia Kuusamontiellä perjantaina aamuyöllä

Päih­ty­nyt moot­to­ri­kelk­kai­li­ja pakeni po­lii­sia Kuu­sa­mon­tiel­lä per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

06.01.2023 11:55
Tilaajille
Moottorikelkkailu villiintynyt Koillismaalla – Valtion mailla kymmenestä kelkkailijasta 4-5:llä lupa-asiat eivät olleet kunnossa

Moot­to­ri­kelk­kai­lu vil­liin­ty­nyt Koil­lis­maal­la – Valtion mailla kym­me­nes­tä kelk­kai­li­jas­ta 4-5:llä lu­pa-asiat eivät olleet kun­nos­sa

01.01.2023 04:00 6
Tilaajille
Jani ja Ville kehottavat laskemaan nopeutta ja varomaan liukkaita kohtia kelkkareiteillä – Kuusamossa ajetaan nyt maltilla, vaikka turisteja riittää: "Poliisin tiedossa ei ole vakavia onnettomuuksia"

Jani ja Ville ke­hot­ta­vat las­ke­maan no­peut­ta ja va­ro­maan liuk­kai­ta kohtia kelk­ka­rei­teil­lä – Kuu­sa­mos­sa ajetaan nyt mal­til­la, vaikka tu­ris­te­ja riit­tää: "Po­lii­sin tie­dos­sa ei ole vakavia on­net­to­muuk­sia"

29.12.2022 04:00
Tilaajille
Mehtäkylän lentopaikalla kiihtyy lauantaina aikamoinen kilpailijajoukko – "Kelkkoja on ilmoitettu 55 lähtöön, ja kuskeja tulee varmaan noin 45"

Meh­tä­ky­län len­to­pai­kal­la kiihtyy lauan­tai­na ai­ka­moi­nen kil­pai­li­ja­jouk­ko – "Kelk­ko­ja on il­moi­tet­tu 55 läh­töön, ja kuskeja tulee varmaan noin 45"

09.03.2022 04:00
Tilaajille
Liikennevakuutuskeskus varoittaa kelkkailijoita hintavista seurauksista – kaksi asiaa oltava kunnossa ennen kuin poistuu edes pihatieltä

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus va­roit­taa kelk­kai­li­joi­ta hin­ta­vis­ta seu­rauk­sis­ta – kaksi asiaa oltava kun­nos­sa ennen kuin poistuu edes pi­ha­tiel­tä

05.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Riku Nikka ykkönen luokassaan moottorikelkkaenduron SM-sarjan osakilpailussa Kuusamossa – seuraavaksi piti olla Kemijärven Giant, mutta se peruttiin

Riku Nikka ykkönen luo­kas­saan moot­to­ri­kelk­ka­en­du­ron SM-sar­jan osa­kil­pai­lus­sa Kuu­sa­mos­sa – seu­raa­vak­si piti olla Ke­mi­jär­ven Giant, mutta se pe­rut­tiin

23.03.2021 19:44
Tilaajille
Moottorikelkkanenduron SM-pisteistä ajetaan Kuusamossa, nämäkin kisat jäävät yleisöltä väliin

Moot­to­ri­kelk­ka­nen­du­ron SM-pis­teis­tä ajetaan Kuu­sa­mos­sa, nämäkin kisat jäävät ylei­söl­tä väliin

19.03.2021 19:00
Tilaajille
Metsähallitus kunnostaa hoitamiaan kelkkailu-uria Pohjois-Suomessa – apuna eduskunnan myöntämä 1,3 miljoonan euron erillisrahoitus

Met­sä­hal­li­tus kun­nos­taa hoi­ta­miaan kelk­kai­lu-uria Poh­jois-Suo­mes­sa – apuna edus­kun­nan myön­tä­mä 1,3 mil­joo­nan euron eril­lis­ra­hoi­tus

18.03.2021 16:17
Tilaajille
Alaikäinen sarvissa, lapsi sylissä, luvatta liikenteessä – Poliisin ja rajavartioston ratsiassa seuraamuksia 11 kelkkailijalle

Ala­ikäi­nen sar­vis­sa, lapsi sy­lis­sä, luvatta lii­ken­tees­sä – Po­lii­sin ja ra­ja­var­tios­ton rat­sias­sa seu­raa­muk­sia 11 kelk­kai­li­jal­le

15.03.2021 15:21
Tilaajille
Metsähallitus: Luvatonta kelkkailua valvotaan: "Lisääntyvä, luvaton ilmiö on syvänlumenkelkkailu reittien ja urien ulkopuolella

Met­sä­hal­li­tus: Lu­va­ton­ta kelk­kai­lua val­vo­taan: "Li­sään­ty­vä, luvaton ilmiö on sy­vän­lu­men­kelk­kai­lu reit­tien ja urien ul­ko­puo­lel­la

13.03.2021 04:00
Tilaajille
Moottorikelkkailua valvotaan tehostetusti MM-rallien aikana Rovaniemellä

Moot­to­ri­kelk­kai­lua val­vo­taan te­hos­te­tus­ti MM-ral­lien aikana Ro­va­nie­mel­lä

22.02.2021 08:32
Tilaajille
Laskettelukypärä kelpaa kelkkailuun enää näillä lumilla – Moottorikelkkareittien voimassaoloaika tarkentui, lasten kelkkailuturvallisuuteen tulossa tiukennuksia

Las­ket­te­lu­ky­pä­rä kelpaa kelk­kai­luun enää näillä lumilla – Moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien voi­mas­sa­olo­ai­ka tar­ken­tui, lasten kelk­kai­lu­tur­val­li­suu­teen tulossa tiu­ken­nuk­sia

18.01.2021 08:30
Tilaajille
Moottorikelkkailu on murroksessa, arvioivat asiantuntijat – Kauden alkaessa on syytä palauttaa mieliin kelkkailuetiketti

Moot­to­ri­kelk­kai­lu on mur­rok­ses­sa, ar­vioi­vat asian­tun­ti­jat – Kauden al­kaes­sa on syytä pa­laut­taa mieliin kelk­kai­lu­eti­ket­ti

01.01.2021 11:00
Tilaajille
Koiravaljakoita ja polkupyöriä ei päästetäkään vapaasti moottorikelkkojen sekaan – eduskunta korjaa kiisteltyä lakimuutosta

Koi­ra­val­ja­koi­ta ja pol­ku­pyö­riä ei pääs­te­tä­kään va­paas­ti moot­to­ri­kelk­ko­jen sekaan – edus­kun­ta korjaa kiis­tel­tyä la­ki­muu­tos­ta

17.11.2020 04:00
Tilaajille
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

05.04.2020 15:59
Tilaajille