Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Tai­val­kos­ken Ta­lon­po­jan­tien ke­hit­tä­mi­nen ei toteudu vielä tänä vuonna – tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li jo syk­syl­lä jä­tet­ty­jä kun­ta­lai­sa­loit­tei­ta, joissa toi­vot­tiin uutta liit­ty­mää ja kevyen lii­ken­teen väylää

Taivalkosken tekninen lautakunta käsitteli kahta viime syksynä jätettyä kuntalaisaloitetta, joissa toivotaan parannuksia Taivalkosken Talonpojantiehen tai sen läheisyyteen liittyen.

Tarmo Moilasen 14.10. jättämässä kuntalaisaloitteessa Talonpojantielle toivotaan uutta liittymää. Moilanen esittää, että alakoulun henkilökunnan parkkipaikalta rakennettaisiin liittymä Talonpojantielle. Tällöin vanha liittymä Opintieltä voitaisiin muuttaa kevyen liikenteen väyläksi ja oppilaiden välituntialueeksi.