Taivalkosken kunta
Viimeisin tunti
Tarpeeton liikenne vähemmäksi, uusiutuva energia käyttöön ja ekotehokasta rakentamista – taivalkoskelaisia ohjataan ilmastotietoisiksi

Tar­pee­ton lii­ken­ne vä­hem­mäk­si, uu­siu­tu­va energia käyt­töön ja eko­te­ho­kas­ta ra­ken­ta­mis­ta – tai­val­kos­ke­lai­sia oh­ja­taan il­mas­to­tie­toi­sik­si

04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkoskelle ilmasto-ohjelma – päästöt laskeneet 12 prosenttia 2005 - 2018

Tai­val­kos­kel­le il­mas­to-oh­jel­ma – päästöt las­ke­neet 12 pro­sent­tia 2005 - 2018

17.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon ja Taivalkosken kuntalaiset mukaan nettisivujen uudistamiseen: Tartu toimeen ja osallistu - vastausaikaa vähän

Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken kun­ta­lai­set mukaan net­ti­si­vu­jen uu­dis­ta­mi­seen: Tartu toimeen ja osal­lis­tu - vas­taus­ai­kaa vähän

25.09.2020 11:38 0
Tilaajille
Taivalkosken paloasema valmistuu ensi kesänä – Palomiesten varallaoloon tulossa muutuksia vuoden alkupuolella

Tai­val­kos­ken pa­lo­ase­ma val­mis­tuu ensi kesänä – Pa­lo­mies­ten va­ral­la­oloon tulossa muu­tuk­sia vuoden al­ku­puo­lel­la

09.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Alakoulun saneeraus käynnistyy Taivalkoskella – oppilaat siirtyvät entisiin lukion tiloihin

Ala­kou­lun sa­nee­raus käyn­nis­tyy Tai­val­kos­kel­la – op­pi­laat siir­ty­vät en­ti­siin lukion ti­loi­hin

08.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkoski takaa halliyhtiön lainan – kunta mukaan Koillismaan yhteiseen JobBoostiin

Tai­val­kos­ki takaa hal­li­yh­tiön lainan – kunta mukaan Koil­lis­maan yh­tei­seen Job­Boos­tiin

05.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Koillismaalla perusopetuksen alkaminen tarkoittaa lähiopetukseen palaamista - hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan edelleen

Koil­lis­maal­la pe­rus­ope­tuk­sen al­ka­mi­nen tar­koit­taa lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mis­ta - hy­gie­nias­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­leh­di­taan edel­leen

10.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Lapsi tai nuori, oletko innokas piirtäjä? Osallistu suureen piirustuskampanjaan

Lapsi tai nuori, oletko innokas piir­tä­jä? Osal­lis­tu suureen pii­rus­tus­kam­pan­jaan

29.04.2020 18:00 0

Tai­val­kos­ki ei lausu Iijoen vel­voi­te­ki­ris­tyk­sis­tä

21.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Kuusamoon on suunniteltu junarataa jo 1800-luvun lopulla - saataisiinko pitkä projekti päätökseen vuoteen 2035 mennessä?

Kuu­sa­moon on suun­ni­tel­tu ju­na­ra­taa jo 1800-lu­vun lopulla - saa­tai­siin­ko pitkä pro­jek­ti pää­tök­seen vuoteen 2035 men­nes­sä?

01.04.2020 04:00 0
Tilaajille

Poussu johtaa ym­pä­ris­tö­jaos­toa

11.02.2020 18:00 0
Tilaajille

Uusi pal­ve­lu­se­te­li Tai­val­kos­kel­le

31.01.2020 15:15 0
Tilaajille

OSAO jatkaa ope­tus­ta Tai­val­kos­kel­la

31.01.2020 11:30 0
Tilaajille

Kolme haas­tat­te­luun Tai­val­kos­ken hal­lin­to­sih­tee­rik­si

29.01.2020 18:55 0
Tilaajille
Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kunnanjohtaja  - ainakin yhdessä asiassa hän on oikeassa
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kun­nan­joh­ta­ja - ainakin yhdessä asiassa hän on oi­keas­sa

16.01.2020 14:00 0
Taivalkoskella kävi hyvä tuuri: kerrankin valtionosuuksia maksetaan lisää

Tai­val­kos­kel­la kävi hyvä tuuri: ker­ran­kin val­tion­osuuk­sia mak­se­taan lisää

14.01.2020 21:00 0
Tilaajille
Apu on tarpeen, kun lapsi syntyy – Taivalkosken kunta tarjoaa vauvaperheille monenlaista tukea

Apu on tar­peen, kun lapsi syntyy – Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa vau­va­per­heil­le mo­nen­lais­ta tukea

13.01.2020 09:00 0
Tilaajille