Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Taivalkosken kunta
Viimeisin 24 tuntia
Taivalkosken va. kunnanjohtaja Mirva Haataja ohitettiin kahdesti ennen valintaa – nyt tyynnyttäjäksi tarkoitetun Haatajan asialistalla on kunnan talouden tasapaino

Tai­val­kos­ken va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja ohi­tet­tiin kah­des­ti ennen va­lin­taa – nyt tyyn­nyt­tä­jäk­si tar­koi­te­tun Haa­ta­jan asia­lis­tal­la on kunnan ta­lou­den ta­sa­pai­no

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Uusia sloganeita lennosta – kerro meille mikä olisi sinusta paras iskulause Taivalkoskelle tai keksi itse uusi

Uusia slo­ga­nei­ta len­nos­ta – kerro meille mikä olisi sinusta paras is­ku­lau­se Tai­val­kos­kel­le tai keksi itse uusi

22.02.2023 04:00 6
Tilaajille
"Ei kuulosta ollenkaan Taivalkoskelta" – entinen kunnanjohtaja Jukka Mikkonen ihmettelee nykymenoa ja tarjoutuu palauttamaan kunnan ruotuun

"Ei kuu­los­ta ol­len­kaan Tai­val­kos­kel­ta" – entinen kun­nan­joh­ta­ja Jukka Mik­ko­nen ih­met­te­lee ny­ky­me­noa ja tar­jou­tuu pa­laut­ta­maan kunnan ruotuun

20.02.2023 04:00
Tilaajille
Kunnan loppulasku valmistui – Taivalkosken Kauppatien öljyvahingossa pumppauksiin käytettiin sähköäkin tuhoton määrä

Kunnan lop­pu­las­ku val­mis­tui – Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien öl­jy­va­hin­gos­sa pump­pauk­siin käy­tet­tiin säh­köä­kin tuhoton määrä

19.02.2023 12:00 4
Tilaajille
Taivalkoski: Mirva Haatajaa esitetään määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi

Tai­val­kos­ki: Mirva Haa­ta­jaa esi­te­tään mää­rä­ai­kai­sek­si kun­nan­joh­ta­jak­si

17.02.2023 15:30 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Johtajavalinta meni Taivalkoskella totaalisesti pieleen kahdesti peräkkäin – tie ulos kriisistä kulkee peilin kautta likapyykin pesuun
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Joh­ta­ja­va­lin­ta meni Tai­val­kos­kel­la to­taa­li­ses­ti pieleen kah­des­ti pe­räk­käin – tie ulos krii­sis­tä kulkee peilin kautta li­ka­pyy­kin pesuun

17.02.2023 04:00 6
Tilaajille
Komake Oy teki oikaisuvaatimuksen ja uskoo Taivalvaaran vuokrasopimuksen käsittelyn jatkuvan – "Kunnan pitäisi pistää hiihtokeskukseen 100 000 euroa"

Komake Oy teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja uskoo Tai­val­vaa­ran vuok­ra­so­pi­muk­sen kä­sit­te­lyn jat­ku­van – "Kunnan pitäisi pistää hiih­to­kes­kuk­seen 100 000 euroa"

15.02.2023 12:56 3
Tilaajille
Räisänen ilmoitti erostaan Taivalkosken kunnanjohtajan virasta aamulla – tuore hallintojohtaja sijaiseksi, hallituksen puheenjohtaja Hietala ei näe peiliin katsomista tarpeelliseksi: ”Kukaan ei voi pakottaa ketään asumaan jossain”

Räi­sä­nen il­moit­ti eros­taan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virasta aamulla – tuore hal­lin­to­joh­ta­ja si­jai­sek­si, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Hietala ei näe peiliin kat­so­mis­ta tar­peel­li­sek­si: ”Kukaan ei voi pa­kot­taa ketään asumaan jos­sain”

13.02.2023 17:17 9
Tilaajille
Taivalkoski uusii kuntastrategiaansa vastaamaan muuttunutta tilannetta – aloituspalaveri on määrä pitää jo hiihtolomien jälkeen

Tai­val­kos­ki uusii kun­ta­stra­te­giaan­sa vas­taa­maan muut­tu­nut­ta ti­lan­net­ta – aloi­tus­pa­la­ve­ri on määrä pitää jo hiih­to­lo­mien jälkeen

11.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Maastohiihdon Suomen cupin kisat ensi syksynä ovat Taivalvaaran sijasta Rukalla – ratkaisu toi rahaa Taivalvaaran säilölumen tekoon

Maas­to­hiih­don Suomen cupin kisat ensi syksynä ovat Tai­val­vaa­ran sijasta Rukalla – rat­kai­su toi rahaa Tai­val­vaa­ran säi­lö­lu­men tekoon

10.02.2023 12:00
Tilaajille
"Sisäilmaongelmat tulivat hyvin yllätyksenä esille vasta muutama viikko sitten" – Taivalkosken kunnan keskushallinnon väistötiloiksi selvitetään myös muun muassa ammattiopistoa ja konttiratkaisua

"Si­säil­maon­gel­mat tulivat hyvin yl­lä­tyk­se­nä esille vasta muutama viikko sitten" – Tai­val­kos­ken kunnan kes­kus­hal­lin­non väis­tö­ti­loik­si sel­vi­te­tään myös muun muassa am­mat­ti­opis­toa ja kont­ti­rat­kai­sua

10.02.2023 04:00 1
Tilaajille
"He kantavat abit ulos ja nakkaavat siihen kasaan" – torstaina penkkariajelijat kiertävät kyliä ja kohteita, mutta perjantain vanhojentanssit nähdään Koillismaalla tänä vuonna vain Kuusamossa

"He kan­ta­vat abit ulos ja nak­kaa­vat siihen kasaan" – tors­tai­na penk­ka­ria­je­li­jat kier­tä­vät kyliä ja koh­tei­ta, mutta per­jan­tain van­ho­jen­tans­sit nähdään Koil­lis­maal­la tänä vuonna vain Kuu­sa­mos­sa

09.02.2023 04:00
Tilaajille
Posion koululaisten välipalalista lyö ällikällä, Koillismaalla noudatetaan suositusta toisin kuin lukuisissa kunnissa muualla – "Kävijöiden määrä riippuu siitä, mitä on tarjolla ja minkä pituinen koulupäivä on

Posion kou­lu­lais­ten vä­li­pa­la­lis­ta lyö äl­li­käl­lä, Koil­lis­maal­la nou­da­te­taan suo­si­tus­ta toisin kuin lu­kui­sis­sa kun­nis­sa muualla – "Kä­vi­jöi­den määrä riippuu siitä, mitä on tar­jol­la ja minkä pi­tui­nen kou­lu­päi­vä on

08.02.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken oma puhelinsovellus kokoaa yhteen tiedot alueen palveluista, uutisista ja tapahtumista – "Toimii tehokkaana kuntaviestinnän ja -markkinoinnin välineenä"

Tai­val­kos­ken oma pu­he­lin­so­vel­lus kokoaa yhteen tiedot alueen pal­ve­luis­ta, uu­ti­sis­ta ja ta­pah­tu­mis­ta – "Toimii te­hok­kaa­na kun­ta­vies­tin­nän ja -mark­ki­noin­nin vä­li­nee­nä"

08.02.2023 04:00
Tilaajille
Anna Pyttystä Taivalkoskelta ehdotetaan Posion kunnan hallinto- ja hr-johtajaksi

Anna Pyt­tys­tä Tai­val­kos­kel­ta eh­do­te­taan Posion kunnan hal­lin­to- ja hr-joh­ta­jak­si

06.02.2023 18:16
Tilaajille
Taivalkosken kunta etsii ratkaisua sisäilmaongelmiin – keskushallinto siirtyy väliaikaisesti monitoimitalolle

Tai­val­kos­ken kunta etsii rat­kai­sua si­sä­il­ma­on­gel­miin – kes­kus­hal­lin­to siirtyy vä­li­ai­kai­ses­ti mo­ni­toi­mi­ta­lol­le

05.02.2023 04:00 6
Tilaajille
Taivalkosken suurimman teltan alla tapahtuu – katso videolta miten työt edistyy yläkoulun saneeraustyömaalla

Tai­val­kos­ken suu­rim­man teltan alla ta­pah­tuu – katso vi­deol­ta miten työt edistyy ylä­kou­lun sa­nee­raus­työ­maal­la

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Sisäilmaongelmienkin pitäisi poistua, kun Taivalkosken yläkoulua kohennetaan yltä päältä parin miljoonan euron remontissa – "Oppilaat toivoivat ikkunoita isommiksi, ja se toteutetaan"

Si­sä­il­ma­on­gel­mien­kin pitäisi pois­tua, kun Tai­val­kos­ken ylä­kou­lua ko­hen­ne­taan yltä päältä parin mil­joo­nan euron re­mon­tis­sa – "Op­pi­laat toi­voi­vat ik­ku­noi­ta isom­mik­si, ja se to­teu­te­taan"

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnanvirasto tarvitsee uuden remontin sisäilma- ja kosteusvaurioiden takia

Tai­val­kos­ken kun­nan­vi­ras­to tar­vit­see uuden re­mon­tin si­sä­il­ma- ja kos­teus­vau­rioi­den takia

31.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Säilölumen rahoitus koetuksella Taivalkoskella – järjestetäänkö hiihtokilpailut ensi syksynä?

Säi­lö­lu­men ra­hoi­tus koe­tuk­sel­la Tai­val­kos­kel­la – jär­jes­te­tään­kö hiih­to­kil­pai­lut ensi syk­sy­nä?

31.01.2023 04:00
Tilaajille