Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Taivalkosken kunta
Taivalkosken kunnan nimikilpailuun yli 100 eri ehdotusta – voittajaa saa jännittää maaliskuun loppupuolelle saakka

Tai­val­kos­ken kunnan ni­mi­kil­pai­luun yli 100 eri eh­do­tus­ta – voit­ta­jaa saa jän­nit­tää maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­le saakka

01.03.2024 11:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen väistötilat valmistumassa Taivalkoskelle  – tilat saattavat olla jatkossa myös osa uutta päiväkotia

Var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lat val­mis­tu­mas­sa Tai­val­kos­kel­le – tilat saat­ta­vat olla jat­kos­sa myös osa uutta päi­vä­ko­tia

29.02.2024 11:00
Tilaajille
Taivalkoski ja Kuusamo eivät hyväksy ilmastokaavaehdotusta – lausunnot: heikentää maakunnan koillisosan elinvoimaisuutta

Tai­val­kos­ki ja Kuusamo eivät hyväksy il­mas­to­kaa­va­eh­do­tus­ta – lau­sun­not: hei­ken­tää maa­kun­nan koil­lis­osan elin­voi­mai­suut­ta

27.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella lähdetään toiveikkaana uuteen vuoteen – va. kunnanjohtaja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suurimmat haasteet vuonna 2024

Tai­val­kos­kel­la läh­de­tään toi­veik­kaa­na uuteen vuoteen – va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suu­rim­mat haas­teet vuonna 2024

02.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Taivalvaaran hiihtokeskus sai uudet yrittäjät, jotka toivat hyllyyn läskipyörät ja vievät paikan TikTokiin: "Teemme nuorille hyviä suorituspaikkoja, jotka ovat myös turvallisia"

Tai­val­vaa­ran hiih­to­kes­kus sai uudet yrit­tä­jät, jotka toivat hyllyyn läs­ki­pyö­rät ja vievät paikan Tik­To­kiin: "Teemme nuo­ril­le hyviä suo­ri­tus­paik­ko­ja, jotka ovat myös tur­val­li­sia"

06.12.2023 04:00
Tilaajille
"Kuulostaa, että paikan saaminen heti ei ole itsestäänselvyys" – miten uudistukset vaikuttanut Taivalkoskella päivähoidon kysyntään, joka on tapissaan?

"Kuu­los­taa, että paikan saa­mi­nen heti ei ole it­ses­tään­sel­vyys" – miten uu­dis­tuk­set vai­kut­ta­nut Tai­val­kos­kel­la päi­vä­hoi­don ky­syn­tään, joka on ta­pis­saan?

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Taivalkoski vahvisti Niina Impiön virkavaalin  – virantoimitus alkaa 8.1.2024

Tai­val­kos­ki vah­vis­ti Niina Impiön vir­ka­vaa­lin – vi­ran­toi­mi­tus alkaa 8.1.2024

20.11.2023 18:39
Tilaajille
Taivalkosken kotiseutumuseo on ollut jo kahden sukupolven ajan vuokramaalla, ja sama järjestely jatkuu – vuokra 160 euroa vuodelta

Tai­val­kos­ken ko­ti­seu­tu­mu­seo on ollut jo kahden su­ku­pol­ven ajan vuok­ra­maal­la, ja sama jär­jes­te­ly jatkuu – vuokra 160 euroa vuo­del­ta

02.11.2023 04:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Aki Räisäsen valinnan Taivalkosken kunnanjohtajaksi – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Aki Räi­sä­sen va­lin­nan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

31.10.2023 15:53 9
Tilaajille
Euro enemmän kymppitonnista käteen Posiolla – kunnanvaltuusto päätti ensi vuoden veroprosentista toisin kuin laki määrää

Euro enemmän kymp­pi­ton­nis­ta käteen Po­siol­la – kun­nan­val­tuus­to päätti ensi vuoden ve­ro­pro­sen­tis­ta toisin kuin laki määrää

30.10.2023 04:00
Tilaajille
Koillismaan kunnat eivät ole vielä tehneet päätöksiä ostolaskudatan avaamisesta internetissä – "Tarkoittaisi tässä vaiheessa käytännössä valtavan määrän käsityötä"

Koil­lis­maan kunnat eivät ole vielä tehneet pää­tök­siä os­to­las­ku­da­tan avaa­mi­ses­ta in­ter­ne­tis­sä – "Tar­koit­tai­si tässä vai­hees­sa käy­tän­nös­sä val­ta­van määrän kä­si­työ­tä"

23.10.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelle teollisuusalueen viereen nousee uusi tietoliikennemasto – rakentaja ei voi kertoa, minkä operaattorin verkkoon tulee parannusta

Tai­val­kos­kel­le teol­li­suus­alueen viereen nousee uusi tie­to­lii­ken­ne­mas­to – ra­ken­ta­ja ei voi kertoa, minkä ope­raat­to­rin verk­koon tulee pa­ran­nus­ta

22.10.2023 04:00
Tilaajille
"Käsiä ei nosteta vielä pystyyn" – vanhustentaloyhdistys Taivalkoskella vaikeuksissa, kunta ei voinut myöntää 18 000 euron avustusta

"Käsiä ei nosteta vielä pys­tyyn" – van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tys Tai­val­kos­kel­la vai­keuk­sis­sa, kunta ei voinut myöntää 18 000 euron avus­tus­ta

17.10.2023 11:00 4
Tilaajille
Taivalkoskelta halutaan tiloja ensi kesän Suviseurojen majoittujille – matka yösijalle kestää kolme varttia

Tai­val­kos­kel­ta ha­lu­taan tiloja ensi kesän Su­vi­seu­ro­jen ma­joit­tu­jil­le – matka yö­si­jal­le kestää kolme varttia

17.10.2023 15:04 1
Tilaajille
Taivalkoski uudistaa ulkoisen ilmeensä ja logonsa – uudistuksella tavoitellaan visiota ainutlaatuisesta tulevaisuudesta Taivalkoskella

Tai­val­kos­ki uu­dis­taa ul­koi­sen il­meen­sä ja logonsa – uu­dis­tuk­sel­la ta­voi­tel­laan visiota ai­nut­laa­tui­ses­ta tu­le­vai­suu­des­ta Tai­val­kos­kel­la

14.10.2023 04:00 3
Tilaajille
"Kunta haluaa varmistaa, että ruoan laatutaso pysyy sellaisena kuin sopimuksessa on määritelty" – kouluruoka on puhuttanut Posiolla, entä miten se maistuu Kuusamossa ja Taivalkoskella?

"Kunta haluaa var­mis­taa, että ruoan laa­tu­ta­so pysyy sel­lai­se­na kuin so­pi­muk­ses­sa on mää­ri­tel­ty" – kou­lu­ruo­ka on pu­hut­ta­nut Po­siol­la, entä miten se maistuu Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la?

06.10.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Turpeinen jatkaa väliaikaisesti Taivalkosken sivistystoimenjohtajan viran hoitamista

Pekka Tur­pei­nen jatkaa vä­li­ai­kai­ses­ti Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan viran hoi­ta­mis­ta

03.10.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken akuuttiosasto loppui sunnuntaita vasten yöllä – kunta ja kuntalainen yrittävät vielä pistää kapuloita rattaisiin

Tai­val­kos­ken akuut­ti­osas­to loppui sun­nun­tai­ta vasten yöllä – kunta ja kun­ta­lai­nen yrit­tä­vät vielä pistää ka­pu­loi­ta rat­tai­siin

02.10.2023 19:25 11
Tilaajille
Niina Impiö valittiin Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi

Niina Impiö va­lit­tiin Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si

26.09.2023 22:41 2
Tilaajille
Taivalkosken lukiolaisia innostetaan vapaa-ajallaan kulttuurielämyksiin kokijoina ja myös järjestäjinä – tuloksena kaksi opintopistettä

Tai­val­kos­ken lu­kio­lai­sia in­nos­te­taan va­paa-ajal­laan kult­tuu­ri­elä­myk­siin ko­ki­joi­na ja myös jär­jes­tä­ji­nä – tu­lok­se­na kaksi opin­to­pis­tet­tä

22.09.2023 16:30
Tilaajille