Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Kaivokset
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tauk­sia Esko Saa­jan­non ky­sy­myk­siin – Tal­vi­vaa­ran kal­lio­pe­rä ei ole poik­keuk­sel­li­sen uraa­ni­pi­toi­nen

17.09.2021 16:27
Tilaajille
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kit­ka­jo­ki voinee het­kek­si huo­kais­ta – kai­vos­hank­keen uudella omis­ta­jal­la ei ole toi­min­nas­sa olevia kai­vok­sia missään päin maail­maa

10.09.2021 11:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mika Flöjtin mie­li­pi­de­kir­joi­tus ja to­si­asiat

06.09.2021 04:00
Tilaajille

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Hoyer La­ti­tu­den myyn­nis­tä: "Eu­roop­pa­lai­nen omis­ta­ja ym­mär­tää aust­ra­lia­lais­ta pa­rem­min pai­kal­li­set olo­suh­teet ja Suomen mer­ki­tyk­sen osana eu­roop­pa­lais­ta ak­ku­toi­mi­alan kasvua" – aloite kau­pas­ta tuli Sun­Mir­ror AG:ltä

26.08.2021 17:46 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kouer­vaa­ran kai­raus­tut­ki­mus ja to­si­asiat

25.08.2021 17:30 3
Tilaajille

Kun­nan­joh­ta­jat: "Kai­vos­ve­ron tuotto oh­jat­ta­va suoraan kun­nil­le"

25.08.2021 08:51 2
Tilaajille
Vanhemmat
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mo­lai­set an­sait­si­si­vat, että Ol­lin­suon kai­raus­tut­ki­muk­sis­ta ja muusta mal­min­et­sin­näs­tä pu­hut­tai­siin to­sia­siai­den pe­rus­teel­la

19.08.2021 19:00 3
Tilaajille

Kan­sa­lais­jär­jes­tö valitti Maa­nin­gan Haa­ra­kum­pu­jen val­tauk­sis­ta

02.06.2021 16:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­näs­tä ja kai­vos­toi­min­nas­ta työ­paik­ko­ja – kantani kai­vos­ky­sy­myk­seen ei ole muut­tu­nut

28.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Leipää lap­sil­le, hakkua maahan – kaivos olisi pe­las­tus Kuu­sa­mon ja Käylän kur­jis­tu­viin paik­koi­hin

26.05.2021 19:00 2
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Mai­nit­se­mal­la ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sen uraanin vas­ti­neis­sa, lau­sun­nois­sa ja va­li­tuk­sis­sa Kuu­sa­mon luon­to­kau­pun­ki pys­tyi­si vas­tus­ta­maan myös mal­min­et­sin­tä­val­tauk­sia ja kai­vos­pii­re­jä

25.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ou­lan­ka­joen va­lu­ma-alue on arvokas luon­to­koh­de, jota ei saa tuhota kai­vok­sel­la

29.04.2021 11:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miten uraani otetaan vaa­rat­ta talteen Juo­ma­suol­la? – Venäjä ei halua pilata ve­si­väy­lää Suo­mes­ta Vie­nan­me­rel­le

28.04.2021 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­suun­nit­te­lus­sa kii­reh­ti­mi­nen ei olisi vas­tuul­lis­ta – esi­täm­me kai­vos­ve­ron käyt­töön­ot­toa

21.04.2021 18:45 1
Tilaajille
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Juo­ma­suol­la on ket­ju­tet­tu kai­vos­lu­paa kol­me­kym­men­tä vuotta, ilman että kai­vos­han­ke on edennyt – mie­len­kiin­tois­ta on nähdä, miten TUKES huomioi val­tuus­ton kiel­tei­sen kannan

21.04.2021 18:15
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Kuu­sa­mon Juo­ma­suo on luon­to­pää­omal­taan ai­nut­laa­tui­nen paikka, jonne kaivos ei sovi – lä­hes­ty­vät vaalit te­räs­tä­vät kai­vos­kes­kus­te­lua

12.04.2021 04:00 6
Tilaajille

Mal­min­et­si­jöi­den määrä nousi – ak­ku­mi­ne­raa­lit kiin­nos­ta­vat uusia yh­tiöi­tä, eniten et­si­tään silti kultaa

07.04.2021 08:41
Tilaajille

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 10:03 3
Tilaajille

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt pyr­ki­mäs­sä van­hoil­le apa­jil­le Pu­das­jär­vel­le – Kor­pi­sel­la on ollut kai­vos­toi­min­taa en­nen­kin

29.01.2021 08:56 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuntuu välillä ja lähes aina, ettei Kuu­sa­mon ta­lou­del­li­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta, ve­ro­tu­lois­ta, työl­lis­tä­mi­ses­tä ja pal­ve­lu­ta­son yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä kanna huolta kukaan

16.12.2020 18:00