Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaivosala
Uudet malminetsintälupahakemukset Kuusamoon ja Posiolle – Latitude hakee Tukesilta lupaa miltei 500 hehtaarille Koillismaalla

Uudet mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Kuu­sa­moon ja Po­siol­le – La­ti­tu­de hakee Tu­ke­sil­ta lupaa miltei 500 heh­taa­ril­le Koil­lis­maal­la

20.11.2023 08:44 4
Tilaajille
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

23.09.2023 12:00 8
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä Pudasjärvellä

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin geo­lo­git tekevät kal­lio­pe­rä­kar­toi­tus­ta ja ke­rää­vät ki­vi­näyt­tei­tä Pu­das­jär­vel­lä

28.08.2023 15:00
Tilaajille
Hangaslampi 1:n valituslupapyyntö nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, malminetsinnälle lainvoima – Latitude: "Kirjeet maanomistajille lähiviikkoina"

Han­gas­lam­pi 1:n va­li­tus­lu­pa­pyyn­tö nurin kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa, mal­min­et­sin­näl­le lain­voi­ma – ­La­ti­tu­de: "Kir­jeet maan­omis­ta­jil­le lä­hi­viik­koi­na"

24.04.2023 11:00 9
Tilaajille
"Pystynkö katsomaan ihmisiä silmiin, jos kaivoshanke menee läpi?" – kansanedustajaehdokas Mika Flöjt on näkyvä kaivoskeskustelija, mutta hänellä on monta muutakin lempiaihetta

"Pys­tyn­kö kat­so­maan ihmisiä sil­miin, jos kai­vos­han­ke menee läpi?" – kan­san­edus­ta­ja­eh­do­kas Mika Flöjt on näkyvä kai­vos­kes­kus­te­li­ja, mutta hänellä on monta muu­ta­kin lem­pi­ai­het­ta

17.03.2023 16:29
Tilaajille
Tukes: Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiirit lakkautettiin

Tukes: Si­vak­ka­har­jun ja Meu­ras­tuk­se­na­hon kai­vos­pii­rit lak­kau­tet­tiin

02.03.2023 10:17 1
Tilaajille
Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiirien lakkautus etenee – Latitude: "Maastosta poistettu vanhojen toimijoiden kairausputkia"

Si­vak­ka­har­jun ja Meu­ras­tuk­se­na­hon kai­vos­pii­rien lak­kau­tus etenee – La­ti­tu­de: "Maas­tos­ta pois­tet­tu van­ho­jen toi­mi­joi­den kai­raus­put­kia"

25.10.2022 08:49
Tilaajille
Marko Mustosen perheen maille kairattiin ensimmäiset reiät 40 vuotta sitten – kaivosyhtiöt ovat vaihtuneet, mutta Käylän kylässä Kuusamossa eletään yhä pelossa: tuleeko kaivos vai ei

Marko Mus­to­sen perheen maille kai­rat­tiin en­sim­mäi­set reiät 40 vuotta sitten – ­kai­vo­syh­tiöt ovat vaih­tu­neet, mutta Käylän kylässä Kuu­sa­mos­sa eletään yhä pe­los­sa: tuleeko kaivos vai ei

19.02.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta: Logistiikka on osa mineraalien kilpailukykyä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lo­gis­tiik­ka on osa mi­ne­raa­lien kil­pai­lu­ky­kyä

24.11.2021 11:00 2
Tilaajille
Geofysiikan mittaukset alkavat Kuusamossa ja Posiolla – tulokset sovellettavissa akkumineraalien etsinnässä

Geo­fy­sii­kan mit­tauk­set alkavat Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la – tu­lok­set so­vel­let­ta­vis­sa ak­ku­mi­ne­raa­lien et­sin­näs­sä

16.11.2021 16:03 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ervasti vastaa Vir­ta­sel­le: Kai­vok­sen vas­tus­ta­jil­la on yksi etu puo­lel­laan – Kuu­sa­moon ei ole rau­ta­tie­tä

06.11.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Kaivosalan perävalotakuupuheet – Mikä onkaan totuus?

Lu­ki­jal­ta: Kai­vosalan pe­rä­va­lo­ta­kuu­pu­heet – Mikä onkaan totuus?

21.10.2021 17:28 4
Tilaajille
Tosiasioiden äärellä, osa 2
Mielipidekirjoitus

To­si­asioi­den ää­rel­lä, osa 2

23.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta mil­joo­nien ve­ro­tu­lo­me­ne­tyk­set kai­vos­kun­nil­le

10.09.2021 18:06 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kai­vosalan to­si­asioi­den äärellä – mitä ja­los­te­taan Tal­vi­vaa­ras­sa, jos ei siellä ole uraa­nia?

10.09.2021 13:12 4
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Kitkajoki voinee hetkeksi huokaista – kaivoshankkeen uudella omistajalla ei ole toiminnassa olevia kaivoksia missään päin maailmaa
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kit­ka­jo­ki voinee het­kek­si huo­kais­ta – kai­vos­hank­keen uudella omis­ta­jal­la ei ole toi­min­nas­sa olevia kai­vok­sia missään päin maail­maa

10.09.2021 11:05
Tilaajille
Kunnanjohtajat: "Kaivosveron tuotto ohjattava suoraan kunnille"

Kun­nan­joh­ta­jat: "Kai­vos­ve­ron tuotto oh­jat­ta­va suoraan kun­nil­le"

25.08.2021 08:51 2
Tilaajille
Malminetsijöiden määrä nousi – akkumineraalit kiinnostavat uusia yhtiöitä, eniten etsitään silti kultaa

Mal­min­et­si­jöi­den määrä nousi – ak­ku­mi­ne­raa­lit kiin­nos­ta­vat uusia yh­tiöi­tä, eniten et­si­tään silti kultaa

07.04.2021 08:41
Tilaajille
Suomi on maailman toiseksi houkuttelevin ja Euroopan houkuttelevin kaivosalan investointien kohde

Suomi on maail­man toi­sek­si hou­kut­te­le­vin ja Eu­roo­pan hou­kut­te­le­vin kai­vosalan in­ves­toin­tien kohde

04.03.2020 12:07
Tilaajille
Ylen MOT-ohjelmassa tänä iltana puhutaan Kuusamon Juomasuon  kaivoshankkeesta:

Ylen MOT-oh­jel­mas­sa tänä iltana pu­hu­taan Kuu­sa­mon Juo­ma­suon kai­vos­hank­kees­ta:

10.02.2020 14:55
Tilaajille