Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Geo­fy­sii­kan mit­tauk­set alkavat Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la – tu­lok­set so­vel­let­ta­vis­sa ak­ku­mi­ne­raa­lien et­sin­näs­sä

Geologian tutkimuskeskus GTK tekee geofysiikan painovoima- sekä sähkömagneettisia mittauksia Kuusamon ja Posion kuntien alueilla vuosien 2021 ja 2022 aikana. Mittauksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Kuusamon liuskejakson geologiasta, kerrotaan GTK:n tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan mittaukset tehdään maan päältä siten, että maastoon ei jää pysyviä merkkejä mittaustoiminnasta. Tutkimusalue on laaja, josta johtuen mittaukset kestävät pitkään. Alueen painovoimamittaukset alkavat marraskuussa 2021 ja jatkuvat kevään ja kesän 2022 aikana. Kertaluonteiset pistemittaukset tehdään alueen tieverkkoa hyväksi käyttäen tiealueiden välittömässä läheisyydessä. Välimatka mittauspisteeltä toiselle on noin 500 metriä. Mittaajat liikkuvat alueella autoilla kahden hengen mittausryhmissä. Sähkömagneettiset mittaukset tehdään samalla alueella kesän 2022 aikana.